Ingeborg Pouwels Innovatieprijs voor MNKB

Op deze Internationale dag voor de Vrijwilligers kregen we zojuist te horen dat aan Molennetwerk KempenBroek, de Ingebord Pouwels Innovatieprijs is toegekend. De prijs wordt binnenkort uitgereikt door Vereniging De Hollandsche Molen.

Ingeborg Pouwels prijs Hollandsche Molen

Deze prijs beloont vernieuwende initiatieven in het molenveld. De eervolle prijs is toegekend voor de wijze waarop we als Molennetwerk KempenBroek vzw continu en dat op een innovatieve manier bezig zijn het ambacht van molenaar te promoten, vrijwilligers in het zonnetje te zetten, publiek voor het molenerfgoed in GrensPark KempenBroek  te interesseren en winnen en nieuwe vrijwilligers, scholieren en jongeren bij het molenerfgoed te betrekken.

Zo proberen we op allerlei manieren het Verhaal van de Molens te vertellen.. Dat alles grensoverschreidend voor het gebied van GrensPark KempenBroek dat Vlaams Noord Limburg en Nederlands Midden Limburg en een klein stuk Brabant omvat. Grofweg het gebied tussen Maaseik en Weert/Cranendonck. Hier staan nog 47 mlolens waarvan er zo’n 20 nog regelmatig draaien en vaak ook malen, olie slaan of zagen. Het is de ambitie van MolenNetwerk KempenBroek niet alleen dit erfgoed in een actieve staat aan komende generaties over te dragen. Ook streven we ernaar om molens, die recent of al wat langer inactief zijn, weer te laten draaien door voor die molens vrijwilligers te vinden.  

Eerder in 2023 zijn we óók al in Vlaanderen uitgekozen als sprekend voorbeeld voor het innovatief borgen en stimuleren van het Unesco roerend cultureel erfgoed. Deze prijs was toegekend door de Vlaams Minister van Cultuur voor ons streven molenaars en molenvrijwilligers voor de molens te vinden..

Ingeborg werkte vanaf 2000 tot haar pensioen in 2017 bij De Hollandsche Molen en was daar de drijvende kracht achter tal van projecten. Zij was ook de partner van Wouter Pfeiffer, lid van het Algemeen Bestuur van de Noord-Hollandse Molenfederatie.

Binnenkort leest u meer over het toekennen van de Ingeborg Pouwels prijs waar we als MNKB erg vereerd zijn. .

Zijn onze molens niet voldoende sexy voor de jongeren?

Veel molenaars en molenvrijwilligers in GrensPark Kempen~Broek zullen de komende jaren de vang van hun molen overdragen aan een jongere generatie Molenvrijwillgers met voor de Molens. Tenminste…wanneer die vrijwilligers er zijn. Want daar wringt de schoen. Er zijn nauwelijks nog vrijwilligers te vinden. Tijd voor actie dus.

Bestuur Molennetwerk KempenBroek vzw maakt zixh zorgen over de toekomst van het molenerfgoed
Op veel molens kampt men met een groter wordend personeelsprobleem. De huidige generatie molenvrijwilligers wordt almaar ouder. Vrijwilligers haken af als gevolg van gezondheidsproblemen of vanwege de beperkingen die bij het ouder worden horen. Er zijn al molens die nog slechts incidenteel draaien. Simpel doordat er geen molenvrijwilligers meer zijn. Waarom niemand zich voor het molenbehoud wil inzetten, is ook voor MNKB een raadsel. Want molens zijn spannend, verrassend, heel actueel en duurzaam (windenergie). Zijn onze molens, met een geschiedenis van vaak honderden jaren, voor jongeren en jong-volwassenen soms onvoldoende sexy. Te stoffig? Denken jongeren dat molens geen beleving, geen event kunnen zijn?  
 
Zijn onze molens soms niet voldoende sexy voor de jeugd?
 
Als niemand de vang van de huidige generatie molenvrijwlligers overneemt blijft de poort van de molen straks door personeelsgebrek wel op slot. De molen is niet langer een ontmoetingsplek in het dorp en geen toeristisch attractiepunt. Het molenrad of de wieken staan stil. De Molen vertelt zijn Verhaal niet meer en raakt in verval. Een verlies voor de eigenheid en het karakter van het dorp of de buurt. 
 
Mensen met een molenhart die zich willen inzetten voor het behoud van dit erfgoed in hun stad, dorp of buurt zijn nog maar moeilijk te vinden. Men wil zich helaas niet meer langurig aan dit vrijwilligerswerk binden. Gevolg is dat er zelfs nu al molens zijn die al langdurig (maar hopelijk nog niet voorgoed) stil staan. Want een stilstaande molens raakt snel in verval. Kijk maar eens in je eigen omgeving rond. 

Molens zijn niet saai maar juist uitdagend

Molens zijn beweging, beleving, verwondeing

 

MolenNetwerk KempenBroek gaat, met steun van de Provincie Limburg, in het Belgische deel van GrensPark Kempen~Broek proberen nieuwe vrijwilligers te werven. Mensen met een Molenhart die wél die paar uurtjes per week over hebben voor het behoud van dit erfgoed voor hun dorp of buurt. Zodat ons bijzondere molenerfgoed ook in 5, 10 en 20 jaar nog draait en de molenaars het Verhaal van de Molens kunnen blijven vertellen. Een verhaal over de geschiedenis van het dorp, over techniek, vindingrijkheid, volharding, water, wind en weer en over draaien, zagen, malen of olie slaan. Molens hebben een Ziel. Wie wordt het Hart van de Molen? Jij? 

 
De campagne Molens hebben een Ziel. Word jij het Molenhart wordt mogelijk gemaakt door
#laatmolensleven

Kempen~Broek nominatie voor aanwijzing Mens en Biosfeergebied

Unesco Commissie dient dossier in voor erkenning Kempen~Broek als Unesco Biosfeergebied

Eind september is bij Unesco het nominatiedossier ingediend voor grenspark Kempen~Broek. Het doel van de indiening is om erkenning te krijgen als Unesco Biosfeergebied. Omdat het om een grensoverschrijdend gebied gaat dienden de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissies het dossier samen in.

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van Unesco bestaat al sinds 1971, maar blijft zeer actueel. In het programma staat het streven naar evenwicht tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving centraal. Daarbij gaan innovatieve methoden van natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit hand in hand met de sociaaleconomische ontwikkeling van een gebied. Wereldwijd zijn er 748 biosfeergebieden (waarvan slechts 23 grensoverschrijdend) in 134 landen. In Nederland zou Kempen~Broek het tweede biosfeergebied kunnen worden, naast de Maasheggen dat in 2018 een Unesco Biosfeergebied werd. Voor België zou Kempen~Broek het eerste biosfeergebied zijn.

Wisselwerking

Door de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur bestaat Kempen~Broek uit een bijzonder afwisselend landschap waar natte en moerassige gebieden worden afgewisseld met droge zandruggen. Daarnaast zijn er beekvalleien, vennen, bossen, heide en landbouwgebieden te vinden. Er wonen ongeveer 75.000 mensen. Het gebied kent een rijke biodiversiteit en speelt een belangrijke rol in het behoud van habitats en soorten in Vlaanderen en Nederland. Voor het behoud van enkele soorten is het gebied zelfs essentieel.

Zeven jaar geleden werd de aanvraagprocedure opgestart. Bewoners, bedrijven en allerlei partners stelden een managementplan op om de streek de volgende tien jaar duurzaam te ontwikkelen. Ze werkten daarnaast een strategie uit met doelstellingen voor onderzoek, monitoring en educatie. Deze twee strategieën zijn vervolgens verwerkt in de aanvraagdossiers.

Onderzoek door experts

Begin 2024 zal over het dossier geadviseerd worden door een internationaal comité op het gebied van biosfeergebieden. Daarna volgt onderzoek door experts van de MAB International Coordinating Council. Als daaruit een positief advies komt kan het gebied, waarschijnlijk aan het begin van de zomer van 2024, ingeschreven worden als Unesco Biosfeergebied.

ErfgoedApp breekt record

 

Op Witte Donderdag opende een gebruiker het 2 miljoenste verhaal in de ErfgoedApp. De ErfgoedApp is een product van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Dat nieuwe record illustreert de populariteit én de kwaliteit van (de inhoud van) deze gratis app. Ook MolenNetwerk KempenBroek vzw maakt van de ErfgoedApp gebruik om bezoekers aan GrensPark Kempen~Broek met het molenerfgoed van deze streek kennis te laten maken. Inmiddels zijn in de ErfgoedApp 4 thematische molenfietsroutes opgenomen. De 5e route, de Windmolenroute langs de ‘grote stoeren jongens van het Weerterland’ volgt eind 2023.

Kwaliteit van de informatie is eenuitgangspunt bij de ErfgoedApp

IN de ErfgoedApp vind je veel extra info over de molens

De ErfgoedApp werd ontwikkeld om collecties op een laagdrempelige en interactieve manier te ontdekken in musea, archieven en erfgoedbibliotheken. Sinds de lancering in 2015 is de app steeds populairder geworden, zowel bij het publiek als organisaties binnen de erfgoedsector. Zo zijn er ook talloze wandeltochten en fietsroutes die erfgoedplekken met elkaar verbinden.

“Met deze app wilden we informatie en verhalen bij erfgoed op locatie brengen. Zo willen we erfgoedorganisaties aansporen om een digitaal aanbod te ontwikkelen”, aldus Bram Wiercx, projectmanager van de ErfgoedApp. “En daarin zijn we goed geslaagd. De ErfgoedApp komt dan ook tegemoet aan een reële nood binnen de erfgoedsector.”

Augmented reality

Vandaag kan het publiek uit een enorm aanbod binnen de ErfgoedApp kiezen. Erfgoedorganisaties kunnen zelf niet alleen klassieke rondleidingen en audiogidsen aanbieden, ook videomateriaal, doe-vragen en spelvormen zijn opgenomen. Zelfs de inzet van augmented reality is mogelijk in de ErfgoedApp. Dat betekent concreet dat erfgoedorganisaties hun kunstwerken, beelden en artefacten interactief kunnen inzetten in haar rondleidingen. Deze functie wordt onder meer gebruikt door Doof Vlaanderen vzw, die VGT-vriendelijke tours ontwikkelde. Daarmee kunnen doven en slechthorenden cultureel erfgoed ontdekken aan de hand van een gebarentaaltolk en visiotours.

Visiotour in Leuven copyright Erfgoedcel Leuven

Ook op andere vlakken zet FARO zich in op toegankelijkheid en inclusie. Zo zijn er tours die duidelijke geluidsopnames voor slechtzienden bieden, net als samenwerkingen met organisaties die maatschappelijke problemen en uitdagingen aankaarten, zoals projecten over armoede, herinneringswandelingen en andere reminiscentie-initiatieven.

Ook op de komende Erfgoeddag, op zondag 23 april, maken heel wat erfgoedorganisaties gebruik van de ErfgoedApp.

Algemeen directeur van FARO, Olga Van Oost: “Dankzij de ErfgoedApp kan het publiek op een laagdrempelige manier meer informatie en verhalen over erfgoed ontdekken. Hierdoor verhogen we het draagvlak voor erfgoed in de samenleving en zorgen we ervoor dat we dit erfgoed kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.”

Project Ovenbuur in the picture bij Geef om Erfgoed

Ovenbuur Bocholt vzw hield vorig jaar een succesvol crowdfundingsproject op de Geef om erfgoed-pagina. Daarbij werd de vsw begeleid door Growfunding en Davidsfonds. Histories vzw is één van de andere partners van de Geef om erfgoed-pagina. Vanuit het Geef om erfgoed-partnerschap is het plan onstaan om enkele succesvolle crowdfundingsprojecten en de ervaringen van de projecthouders te documenteren.

Op die manier hoopt men andere initiatieven te ondersteunen maar ook te helpen door de ervaringen met succesvolle projecten, te delen

.

Goed voorbeeld doet Goed volgen

 

 

Het project Ovenbuur van Ovenbuur Bocholt vzw, het project om een bakhuis bij de Sevensmolen in Kaulille te bouwen, werd daarom deze week uitgebreid filmisch vastgelegd.  

Ann Rombaut, een van de bestuursleden van VZW Ovenburen en van Molennetwerk KempenBroek vzw, maakte een verslagje van de dag:

Een heel fijne dag samen met Jan van Histories en Job, de videofilmer.

Het begon met een lekker tasje koffie met koek. Daarna werd de oven aangestoken. Ondertussen werd Toon geïnterviewd over het waarom van deze bakoven op die plaats. Piet en Jos waren de brandmeesters. Ann werd in de Sevensmolen geïnterviewd over het belang van ons erfgoed; van waar komt naam vandaan van Ovenbuur : naam komt van de bakovens bij de fabriekshuizen van Cooppal. Vanaf 1917 werden er huisjes gebouwd voor de werkmannen en hun familie. Per 5 huisjes was er een bakoven. De vrouwen kwamen er bakken en de laatste nieuwsjes uit het dorp vertellen. Het waren dus Ovenburen.

 

Hier ontstaat een traditionele regionale lekkernij: Bakkemoezevlaai

 

Ondertussen was er regelmatig een vliegtuig dat voorbijvloog en dan was het even pauze. Bakker Jack had al spijs klaargemaakt voor de Bakkemoezevlaai, een streekproduct!! Met gedroogde peren, die we daar ter plaatse zouden bakken. Jos en Piet zorgden ondertussen voor het op maat maken van ‘mutterden’ ofwel mutsaarden.. Bakker van dienst was Noël Cuppens. Maar eerst tijd voor middagpauze met een lekker likeurtje om op te warmen, lekkere erwtensoep van Toon en belegde broodjes van bij bakker Bart. Dan terug aan het werk. Voorbereiden van deeg; oven leegmaken als hij voldoende warm was en dan vlaaien erin. Ondertussen vertelde bakker Noël over het bakken zelf en Robert moest vertellen over ons traject samen met Growfunding. Afgesloten werd met een lekker stuk bakkemoezevlaai en een tas koffie.

We zijn benieuwd naar het eindresultaat! We krijgen de link nog doorgestuurd en dan kunnen we iedereen laten meegenieten van deze mooie ‘warme’ Ovenbuurdag.

Schouderklopje voor MolenNetwerk

De Vlaamse minister van Cultuur, Jan Jambon, heeft 6 nieuwe borgingspraktijken toegevoegd aan het Register van inspirerende voorbeelden rond het Borgen van immaterieel erfgoed.

Dat register bundelt goede voorbeelden die anderen kunnen inspireren bij het koesteren, delen en doorgeven van hun eigen niet-tastbaar erfgoed.

Een van deze initiatieven is MolenNetwerk KempenBroek vzw.

Het Molennetwerk is actief in GrensPark Kempen~Broek in de gemeenten Weert, Leudal, Nederweert, Cranendonck (Budel) en de Belgisch Limburgse gemeenten Maaseik, Kinrooi, Bree, Bocholt, Hamont-Achel en Pelt.

Onderstaand de omschrijving en motivatie van de experten commissie die de nominaties heeft beoordeeld en de Minister heeft geadviseerd.

Molennetwerk KempenBroek vzw GrensPark Kempen-Broek is een verrassend gevarieerd natuurgebied waar nog 47 watermolens en windmolens draaien en malen. Molennetwerk KempenBroek vzw is een vrijwilligersorganisatie die in 2015 is opgericht en zich inzet voor de promotie en het behoud van het molenerfgoed en het molenaarsambacht in GrensPark Kempen-Broek en in enkele direct aan Kempen-Broek grenzende gemeenten in Vlaanderen en Nederland. De vzw heeft ook aandacht voor de natuur van het grenspark en voor de mensen die er wonen. Ze brengt mens, natuur, cultuur en erfgoed samen. De organisatie zet actief in op het molenerfgoed, via verschillende kanalen (o.a. een blog) en initiatieven (o.a. wandel- en fietsroutes). Ze doet dit grensoverschrijdend voor alle 47 molens.

Minister van Cultuur Jan Jambon: “Het initiatief toont de kracht van samenwerken over de grenzen heen. De vrijwilligersorganisatie brengt mens, natuur, cultuur en erfgoed samen, met het park en de molens als vertrekpunt. Daarbij gaat het niet alleen over het historische en ambachtelijke aspect van de molens, maar ook over de molens als ontmoetingsplekken. Zo zet de organisatie het molenerfgoed op de kaart, verhoogt ze het draagvlak voor het molenbehoud en inspireert ze nieuwe vrijwillige molenaars.”

“Als MolenNetwerk KempenBroek vzw zijn wij erg vereerd en verheugd over het toekennen van dit schouderklopje aan onze VZW.

Voor ons vormt dit een extra motivatie om ons, met nog meer overtuiging en daadkracht, grensoverschrijdend in te zetten voor het behoud van het bijzondere molenerfgoed binnen GrensPark KempenBroek en voor het creëren van het noodzakelijke draagvlak onder de bewoners van GrensPark Kempen~Broek voor het molenerfgoed waardoor jong en oud(er) zich niet alléén meer betrokken voelen bij het behoud van dit bijzondere erfgoed maar zich mogelijk ook eerder én vaker actief gaan inzetten voor het molenbeheer en molenbehoud”, reageert voorzitter Vincent van den Berg van het MolenNetwerk KempenBroek op de plaatsing in het Register.

“Zo willen wij de toekomst van ons historisch molenerfgoed en van het ambacht van vrijwillig molenaar (niet voor niets aangewezen als Unesco Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland én Vlaanderen) borgen. Zodat er óók over 10, 20 of 50 jaar nog veel molens in GrensPark Kempen~Broek ons mooie landschap kruiden, draaien en liefst ook malen, olie slaan of hout zagen. Er is nog veel werk te doen”

 

Over MolenNetwerk KempenBroek vzw:

Het Molennetwerk KempenBroek werd in 2015 opgericht op initiatief van enkele molenvrijwilligers, moleneigenaren en molenbeheerders uit de Belgisch/Nederlandse Limburgse grensstreek tussen Maaseik en Weert. Doel van de vrijwillige samenwerking was en is de gemeenschappelijke problemen waarmee moleneigenaren, beheerders en vrijwilligers te maken krijgen, gemeenschappelijk én grensoverschrijdend aan te pakken.

Daarnaast wil het MolenNetwerk de belangstelling voor de molens in GrensPark Kempen~Broek vergroten door de molens toeristisch op de kaart te zetten.

Door ook bij de bewoners van de streek meer interesse voor de molens te genereren, hoopt het MolenNetwerk bovendien dat ook het draagvlak voor het molenbeheer en -behoud zal groeien en dat meer mensen zich voor de molens gaan interesseren en inzetten. Hierdoor kan het bijzondere molenerfgoed in Kempen~Broek waar nog 47 wind- en watermolens staan, geborgd worden voor de toekomst.

Meer over het MolenNetwerk KempenBroek kunt u lezen op

www.kempenbroekmolens.be  en www.kempenbroekmolens.nl

www.molenfietsen.eu  en www.molenlopen.eu  www.molenagenda.com

 

 

Een briesje is nog geen orkaan

Het was de afgelopen dagen, eind januari, behoorlijk onstuimig weer. Vooral langs de kust van Nederland stond een heuse storm. In Kempen~Broek was er meer sprake van een krachtige, stijve bries met flinke windvlagen.

Het weer leidde wel tot enkele vragen van volgers over de wind. En waar kun je vragen over weer en wind prima stellen? Juist bij de molenaars.

Daarom voor iedereen die meer over briesjes of orkanen wil weten hier een makkelijke tabel.

 

Ook molenwandelingen in Kempen~Broek

 

Omdat wandelen, naast fietsen, steeds meer aanhangers trekt en razend populair is geworden in corona-tijd, ontwikkelt MolenNetwerk KempenBroek vzw naast de bekende fietsroutes nu ook wandelroutes die de natuur van Kempen~Broek met het molenerfgoed verbinden.

En zoals bij de fietsroutes zullen ook de wandelroutes in de Erfgoedapp opgenomen worden zodat de wandelaar onderweg interessante informatie over landschap waar hij doorheen loop en over het erfgoed dat hij passert op zijn smartphone vindt. 

GrensPark Kempen~Broek is een verrassend en veelzijdig afwisselend natuurgebied op de grens van NL en B Limburg dat vooral voor wandelaars uitstekende en tal van gevarieerde routes voor een gezonde wandeling biedt. GrensPark Kempen~Broek heeft al veel natuurwandelingen uitgestippeld.Tijdens die tochten kom je langs tal van kleine en grotere landschapselementen zoals wegkruisen, kapellen, oude langgevelboerderijen en…. windmolens en watermolens.

MolenNetwerk KempenBroek kan zich voorstellen dat de wandelaar of fietser graag wat meer over dat erfgoed langs zijn route wil weten. De Erfgoedapp van Faro en de speciale molenroutes van MNKB in deze erfgoedapp geven je het antwoord op die vragen.

Met de wandelingen die MolenNetwerk KempenBroek vzw, naast de al bestaande fietstochten. de komende tijd ook gaat uitstippelen worden natuur en molenerfgoed verder met elkaar verbonden. Je smartphone wordt zo de sleutel op de poort van de molens en de natuur van GrensPark Kempen~Broek. 

Enkele wandelingen kun je nu al bekijken en downloaden op deze website.

Kijk maar eens bij Wandelroutes en Fietsroutes GPX bestanden

Gebruik molenroutes in Erfgoedapp

In 2020 werden diverse molens binnen GrensPark Kempen~Broek via de Erfgoedapp van Faro ontsloten en digitaal toegankelijk gemaakt.

Daarvoor kwamen in 2020 de Grensmolenroute en de Watermolenroute in de Erfgoedapp en eind augustus de Grenzeloze Molendag route.

Dit zijn de cijfers over 2020 van het digitale molenbezoek aan deze molens:

Grenzeloze Molendag route:

augustus                11 x route gedownload,              137 molenbezoeken virtueel

september            23 x route gedownload,               131 molenbezoeken virtueel

oktober                  6 x route gedownload,                48 molenbezoeken virtueel

november:            1x route gedownload,                    0 molenbezoek virtueel

december               4x route gedownload                    5 molenbezoeken virtueel

Bij de molens werd 321 x informatie over de molen via de Grenzeloze Molendag route in de Erfgoedapp opgehaald.

Grensmolenroute

(Sint Jan, Nijverheid, Broekmolen, Zorgvlietmolen, Keijersmolen, Uffelsemolen, Kasteelmolen, Armenmolen, Schouwsmolen)

Aantal malen dat de route door een gebruiker op zijn/haar smartphone is gedownload.

April                       4 x download *

Mei                       15 x download

Juni                       22 x download

Juli                      133 x download

Augustus              40 x download

September           65 x download

Oktober                16 x download

November             9 x download

December             4 x gedownload

Virtuele molenbezoeken april-december

Sint Jan                             55,

Nijverheid                          59,

Broekmolen                       47,

Zorgvlietmolen                117,

Keijersmolen                   117,

Uffelsemolen                     58,

Kasteelmolen                     64,

Armenmolen,                     58

Schouwsmolen                  34

 

Watermolenroute

(Dorpermolen, Volmolen, Leverenmolen, Klaaskensmolen, Neermolen, Wurfeldermolen, Bosmolen, Galdermansmolen, Keyartmolen. Stalsmolen, Vinckemolen, Pollismolen, Rooiermolen)

Aantal malen dat de route door een gebruiker op zijn/haar smartphone is gedownload.

Juli                        222 x download

Augustus               57 x download

September            90 x download

Oktober                 35 x download

November            14 x download

December               0 x downlaod

 

Virtuele molenbezoeken via Erfgoedapp juli-december:

Dorpermolen                                  234,

Volmolen                                        133,

Leverenmolen                                  92,

Klaaskensmolen                               97,

Neermolen                                      113,

Wurfeldermolen                              112,

Bosmolen                                         68,

Galdermansmolen,                          34,

Keyartmolen                                    57,

Stalsmolen,                                              –

Vinckemolen                                    41,

Pollismolen                                     207,

Rooiermolen                                   128

 

Molens woren Groot

Molens worden Groot

Vanaf het weekeinde van Open Monumentendag (12/13 september) is bij de Anna Molen Keent aan de Keenterstraat in Weert de virtuele tentoonstelling Molens worden Groot te bezichtigen. Deze informatieve en educatieve tentoonstelling laat aan de hand van augmented reality (beeld en geluid) de ontwikkeling zien van de vroege watermolens uit de 8e eeuw in het gebied van Kempen~Broek tot de 19e en 20e eeuwse beltmolens die je ook tegenwoordig nog veel in het landschap ziet draaien en malen.

De expositie moet je met een smartphone of tablet en de Erfgoedapp van FARO bekijken. Scan de 13 panelen in en zie hoe deze ingescande afbeeldingen op je smartphone tot leven komen.

De expositie is ook zeer geschikt voor groepen zoals scouting en schoolklassen in groepsverband.