Kempen~Broek nominatie voor aanwijzing Mens en Biosfeergebied

Unesco Commissie dient dossier in voor erkenning Kempen~Broek als Unesco Biosfeergebied

Eind september is bij Unesco het nominatiedossier ingediend voor grenspark Kempen~Broek. Het doel van de indiening is om erkenning te krijgen als Unesco Biosfeergebied. Omdat het om een grensoverschrijdend gebied gaat dienden de Nederlandse en Vlaamse Unesco Commissies het dossier samen in.

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van Unesco bestaat al sinds 1971, maar blijft zeer actueel. In het programma staat het streven naar evenwicht tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving centraal. Daarbij gaan innovatieve methoden van natuurbehoud en bescherming van biodiversiteit hand in hand met de sociaaleconomische ontwikkeling van een gebied. Wereldwijd zijn er 748 biosfeergebieden (waarvan slechts 23 grensoverschrijdend) in 134 landen. In Nederland zou Kempen~Broek het tweede biosfeergebied kunnen worden, naast de Maasheggen dat in 2018 een Unesco Biosfeergebied werd. Voor België zou Kempen~Broek het eerste biosfeergebied zijn.

Wisselwerking

Door de eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur bestaat Kempen~Broek uit een bijzonder afwisselend landschap waar natte en moerassige gebieden worden afgewisseld met droge zandruggen. Daarnaast zijn er beekvalleien, vennen, bossen, heide en landbouwgebieden te vinden. Er wonen ongeveer 75.000 mensen. Het gebied kent een rijke biodiversiteit en speelt een belangrijke rol in het behoud van habitats en soorten in Vlaanderen en Nederland. Voor het behoud van enkele soorten is het gebied zelfs essentieel.

Zeven jaar geleden werd de aanvraagprocedure opgestart. Bewoners, bedrijven en allerlei partners stelden een managementplan op om de streek de volgende tien jaar duurzaam te ontwikkelen. Ze werkten daarnaast een strategie uit met doelstellingen voor onderzoek, monitoring en educatie. Deze twee strategieën zijn vervolgens verwerkt in de aanvraagdossiers.

Onderzoek door experts

Begin 2024 zal over het dossier geadviseerd worden door een internationaal comité op het gebied van biosfeergebieden. Daarna volgt onderzoek door experts van de MAB International Coordinating Council. Als daaruit een positief advies komt kan het gebied, waarschijnlijk aan het begin van de zomer van 2024, ingeschreven worden als Unesco Biosfeergebied.