.Kempenmolenroute

Voorste Luysmolen

De Sevensmolen lang geleden

De Kempenmolenroute (zuidelijke lus) voert de deelnemers langs de windmolens en watermolen van Bocholt, Bree en Stramproy.

Deze tocht krijgt een extra, noordelijke, lus die u ook nog langs de windmolens van Budel en Hamont brengt. Maar bv ook langs De Tomp in Hamont. Een toren van het vroegere kasteel? Nee, een molen!

 

Hier stroomt het water van de Abeek naar beneden van het Kempens plateau. Reeds eeuwen vormt deze beek er een natuurlijke grens tussen buren. In beemden en moerassen kiezen afgelegen, stokoude watermolens wisselend een andere oever langs de beek. Iets verder, op de drogere delen in dit vlakke landschap ontstonden uit versnipperde middeleeuwse heerlijkheden dorpen en gehuchten. Een enkele windmolen vangt er de wind die vroeger nog ongehinderd over de wijde heide blies. Kloosters en heren, molenaars en boeren hebben in dit molendecor boeiende verhalen geschreven. Hier en daar moet je wel ook áchter de coulissen kijken om de figuranten en hoofdrolspelers in beeld te krijgen.

GhenA-molen vroeger een kapitale watermolen

Het landschap is gelegen in de vallei van de Abeek stroomopwaarts en afwaarts van Bocholt, in het grensgebied met de gemeenten Bree, Meeuwen-Gruitrode en Peer en Weert en Leudal. Het landschap stroomopwaarts bevindt zich in de overgangszone tussen het Kempens Plateau en de Vlakte van Bocholt. Dergelijke overgangszone wordt gekenmerkt door een eigen dynamiek. Naast een gevarieerd bodemgebruik en waardevolle, cultuurhistorische elementen bezit het landschap hier ook een bijzonder reliëf.

Landschappelijk is de Abeek ook de verbinding tussen het kleinschaliger landschap op het plateau en het natter en open grasland- en akkerbouwgebied in de Vlakte van Bocholt. Zuidwestelijk voeren op de valleiranden nog velden en weiden de boventoon, waartussen verspreide hoeves staan en historisch stabiele loof- of naaldhoutbosjes voorkomen. Houtkanten schermen er tal van landbouwpercelen af. De oudere akkers in de regio bezitten plaggenbodems. In de Kempense beekvalleien werden van oudsher vochtige beemden als hooi- en weiland in cultuur gebracht. Een grachtenstelsel maakte de ontwatering mogelijk.

Op de Abeek lagen diverse watermolens. De Kempenmolenroute voert je langs verschillende van deze molens en vertelt je het spannende en afwisselende verhaal van deze watermolens, van hedendaagse waterkracht en van een enkele windmolen. In de noordelijke lus van de Kempenmolenroute zijn het hoofdzakelijk de windmolens die het landschapsbeeld mede bepalen het het Verhaal van de Molens uitdragen.

Kempenmolenroute:

Bree:

  • Kluismolen
  • Ghen-Aamolen

Bocholt

  • Reppelmolen
  • Binkermolen
  • Voorste Luysmolen
  • Clootsmolen
  • Waterkracht aan het kanaal
  • De verdwenen watermolen
  • Sevensmolen


Daar waar de molen niet direct aan of op zichtafstand van het Knooppuntennetwerk ligt en er ook geen andere bestaande wegwijzers naar de molen zijn geplaatst, hebben we kleine wegwijzers aangebracht. Die wijzen de fietser van het knooppuntennetwerk via de kortste veilige route naar de molen en (na het molenbezoek) weer terug naar het Knooppuntennetwerk. Bovendien is deze omleiding ook aangegeven in de Erfgoedapp met een kaartfragment en dronebeelden.