Kinrooi-Molenbeersel

  1. Kasteelmolen Kessenich Vastleggen in volledig scherm 8-7-2016 093037
  2. Lemmensmolen Kinrooi Vastleggen in volledig scherm 8-7-2019
  3. Keijersmolen Molenbeersel Vastleggen in volledig scherm 8-7-2019
  4. Zorgvlietmolen Molenbeersel Vastleggen in volledig scherm 8-7-2019
  5. “t Meulke, Ophoven

In Kinrooi-Molenbeersel zet de vzw Molenzorg & Molenmuseum zich op velerlei manieren in voor het behoud van het molenbezit.


Kinrooi (Limburgs: Kinder) is een plaats en gemeente in Belgisch-Limburg. Het is de meest noordoostelijke gemeente van België. De gemeente telt meer dan 12.000 inwoners.

De oudste vermelding is Kynre (1345). Mogelijk was dit afgeleid van kin-rode oftewel “gerooid naaldbos”.  Op de munten die de vrijheren van de rijksheerlijkheid Kessenich sloegen, stond Kinre; “Kessenich” vermeden zij omdat het vaak ging om vervalste munten. Door epenthesis werd Kinre na verloop van tijd uitgesproken als Kindre, wat leidde tot de varianten Kinderen (op de Ferrariskaart) en Kinder (in het dialect). Brabantse cartografen zoals Jacob van Deventer  noemden het echter steevast Kinroo, en daarom beschouwde men Kinroy, vanaf 1937 gespeld als “Kinrooi”, als de niet-dialectische variant van Kinder(en).

Het gebied was al bewoond in de prehistorische tijd. De oudste vondsten gaan terug tot het paleolithicum. Daarnaast werden vondsten uit het neolithicum en de ijzertijd gedaan. In 1910 werd een Romeinse begraafplaats blootgelegd en werden Romeinse munten gevonden. In de middeleeuwen was Kinrooi een gehucht in de rijksheerlijkheid Kessenich. Vlak bij de Sint-Martinuskerk werd in 1474 een kluizenarij opgericht, maar al in 1495 werd ze verlaten. In de 17e eeuw werd net bezuiden Kinrooi een schans opgericht, aan de huidige Schansstraat.

dichter, Sevens,

Dichter Theodoor Sevens

In 1842 werd Kinrooi een parochie  en in 1845 een gemeente. In 1848 werd in de Sevensstraat de dichter Theodoor Sevens geboren, die zijn naam gaf aan de bibliotheek. In 1865 startte het kanaliseren van de rivieren en het graven van beken zoals de Lossing. Hierdoor kon men een aanzienlijke oppervlakte drasland cultiveren.

Ten gevolge van de Eenheidswet stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken eind jaren 1960 de fusie van Kessenich, Ophoven, Maaseik en Elen voor. Onder andere in Kessenich werd dit tegengehouden, waar een volksraadpleging uitwees dat 94% van de bevolking geen fusie wilde.  In maart 1970 werkte Binnenlandse Zaken een fusie met Kinrooi, Ophoven en Molenbeersel uit, waarop Kessenich de fusie met Maaseik verkoos. Toch was de nieuwe gemeente per 18 september 1971 een feit. Hoofdplaats werd het centraal gelegen Kinrooi. Op het geografische middelpunt van de gemeente werd het huidige gemeentehuis gebouwd. 

Zig, Kinrooi

Waterloop De Zig in Kinrooi

Kinrooi ligt op de Vlakte van Bocholt, op 34 meter hoogte. De belangrijkste waterlopen zijn de Lossing (de huidige benedenloop van de Abeek) en de Itterbeek. Langs de Lossing liggen de natuurgebieden de Zig en de Goort, die deel uitmaken van het Kempen-Broek. Ten zuiden van het dorp liggen het Batven en het Deunsven, twee voormalige veengebieden. Hiervan blijven twee vijvers over; verder zijn ze drooggelegd en hetzij gecultiveerd hetzij beplant. Inheemse planten zijn de wilde gagel, veenpluis en snavelzegge.

De Maasplassen ontstonden vanaf de jaren 1950 ten gevolge van grootschalige grindwinning. In 2010 liep de grindwinning ten einde; deze meren zijn nadien aangepast voor watersport, natuur en landbouw. In Ophoven bevindt zich de jachthaven “de Spaanjerd”.