Wurfeldermolen Maaseik

Wurfeldermolen 3 Maaseik

 

Naam: Wurfeldermolen (1560) Maaseik
Soort molen: Onderslag watermolen met groot, smal en overdekt molenrad, graanmolen en looimolen
Adres: Kapelweg 87, Maaseik
Route: Ligt tussen de knooppunten 27 en 45
Gebouwd 1560
Type Onderslag watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Vroeger dubbelmolen met volmolen, later papiermolen
Gevlucht/Rad Groot en smal metalen onderslagrad onder bedaking
Inrichting Nog aanwezig
Toestand Maalvaardig
Molenaar Roberto Torregiani – Ruttens
Openingstijden Op aanvraag, tel.: 089 56 26 85, e-mail: torregiani-ruttens@scarlet.be

Beschrijving: De molensite bestaat uit twee delen, met de Bosbeek als splitsende factor. Op de rechteroever, aan de kant van de Wurfeldermolenweg, bevinden zich de restanten van de graanmolen. Op de linkeroever doet de bestaande bebouwing inmiddels dienst als woning. Het molenrad bevindt zich onder een afdak tussen de twee gebouwen in. Enkel de restanten van de graanmolen zijn beschermd als monument.


De graanmoleninrichting is nog aanwezig.  In 1993 werd de molen beschermd als monument en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. De molen is nog maalvaardig, maar er is een onregelmatige watertoevoer. Het water stroomt over een bodemval van een halve meter. Op de rechteroever vindt men een gedeelte van de vroegere bypass terug. Deze is echter ondiep en staat volledig droog.

Geschiedenis:

De Wurfeldmolen werd gebouwd in 1560. Het is een dubbelmolen: op de ene oever een graanmolen en op de andere oever (perceel D593) vroeger een volmolen, later een papiermolen, voor 1844 een graanmolen en in 1894 omgevormd tot woning.

In 1702 verklaarde molenaarsknecht Gerrit Seeuven dat Spaanse troepen in de nacht van 21 september 1702 graan en meel stalen uit de molen. Zie hieronder uit “Maaseiker Notarissen 1623-1830” :
Gerit Seeuven, geboortig van Gelder, molenknecht op de Wurfeldermolen, Maaseik, verklaart op verzoek van Heer Lanerdeur, commissaris der vivres van de Hollandse troepen, dat de 21e september van dit jaar, ‘s nachts, de Spaansen uit Roermond in Wurfeld gekomen zijn en met geweld uit de molen namen: 14 zakken gemalen en ongemalen goed die aan de Hollandse troepen toekwamen. Ze hebben die met karren en paarden naar Roermond gevaren.”

Sinds 1998 is de Wurfeldermolen in het bezit van Roberto Torregiani – Ruttens, getrouwd met de dochter van de laatste molenaar Matheus Ruttens-Goyens.
Sinds 2000 woont de familie Torregiani-Ruttens in het gerenoveerde en gerestaureerde deel van de molen.

Molenhuis
Het betreft een zelfstandig gebouw op de rechteroever van de beek. Het gebouw is enkel via een dakconstructie verbonden met het woonhuis op de linkeroever. Het bakstenen, wit geschilderd gebouw is voorzien van een lang zadeldak. Haaks hierop bevinden zich twee korte vleugels. Tussen beide vleugels is een afdak gemaakt met houten gevelkop. De gevels aan de waterkant zijn opgetrokken in vakwerk, maar hebben inmiddels een bakstenen opvulling.


De maalruimte wordt bereikt via een afzonderlijke ingang. De zolder is verstevigd met houten stutten en doet dienst als opslagplaats met vloer op I-profielen en gietijzeren zuilen. De zolder heeft een interessante, traditionele dakconstructie.
Het roerend werk van de molen bestaat uit vooreerst uit het waterrad. Het betreft een groot ijzeren waterrad met een diameter van ongeveer zes meter. Het is een rad van het onderslagtype met ijzeren profielen, gebout, ijzeren pluiplanken en gietijzeren stervormig hart op een stalen as. Het geheel is overwelfd door middel van een doorlopend dak.