Privacy verklaring

Privacy-verklaring MolenNetwerk KempenBroek VZW

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, donateurs, deelnemers, relaties en websitebezoekers staat bij MolenNetwerk KempenBroek VZW hoog in het vaandel.

Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

 1. Privacybescherming
 1. MolenNetwerk KempenBroek VZW vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn aangesloten deelnemers, leden, donateurs, relaties en bezoekers van de website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 2. MolenNetwerk KempenBroek VZW gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van aangesloten deelnemers, leden, donateurs, relaties en bezoekers van de website. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer:
 • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
 • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen MolenNetwerk KempenBroek VZW en de persoon in kwestie; en/of
 • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
 • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon.
 • MolenNetwerk KempenBroek VZW zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
 1. MolenNetwerk KempenBroek VZW legt alléén uw persoonsgegevens vast ten behoeve van uw opdrachtgeverschap, en/of een andere met u gesloten overeenkomst en/of om u te informeren over voor u relevante activiteiten, producten en diensten van MolenNetwerk KempenBroek VZW.
 2. Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, daarin wijziging wilt aanbrengen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit doorgeven aan: molennetwerkkempenbroek@ziggo.nl
 3. Ook vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.
 1. Gegevensverwerking van websitebezoekers

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, kan MolenNetwerk KempenBroek VZW algemene bezoekersgegevens bijhouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s.

In het kader van de Europese privacy wetgeving (AVG – algemene verordening gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 is ingegaan, heeft MolenNetwerk KempenBroek VZW uw expliciete toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en op te slaan.

Hierbij geeft u MolenNetwerk KempenBroek VZW expliciet toestemming voor de verwerking door MolenNetwerk KempenBroek VZW van uw persoonsgegevens, zoals bovenstaand vermeld.