Moeder van de mechaniek

Moeder van de mechaniek


Molen draaiende delen 05 zwart-001Het tandwiel is een van de oudste middelen om beweging over te brengen. In een koremmolen wordt water- of windenergie, via assen, houten tandwielen en rondsels, overgebracht naar de molensteen.

Reeds in de Romeinse tijd werd deze techniek toegepast in de watermolen.

De molen wordt daarom ook wel ‘de moeder van de mechaniek’ genoemd.  

De eerste machine die in staat was de energie van wind of water zinvol te gebruiken.Vanaf de 12de eeuw, of misschien al wat vroeger, wordt deze techniek overgenomen in de windmolens.  

Daarna blijft de techniek eeuwenlang vrijwel ongewijzigd. Pas in het begin van de 20e eeuw worden bij sommige watermolens de houten tandwielen vervangen door een gietijzeren overbrenging terwijl de meeste windmolens het houten raderwerk behouden.