Onze missie

 


Wie zijn we

Wie Moennetwerk KempenBroek

MolenNetwerk KempenBroek vzw is een vrijwillige samenwerking tussen moleneigenaren, molenbeheerders, molenbestuurders, molenorganisaties, vrijwillig molenaars, molengidsen en andere molenvrijwilligers uit het gebied van GrensPark KempenBroek.

MolenNetwerk KempenBroek ontstond in 2015 en is sedert 2018 een officieel geregistreerde Vereniging Zonder Winstoogmerk, vzw.  (MNKB 704 703 317)

MolenNetwerk KempenBroek vzw richt zich op de Belgische en Nederlandse KempenBroek gemeenten Maaseik, Kinrooi, Bree, Bocholt, Weert, Nederweert en Cranendonck en (delen) van de direct aan GrensPark KempenBroek grenzende gemeenten Hamont, Pelt en Leudal.

Binnen MolenNetwerk KempenBroek werken wij nauw samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), de projectorganisatie voor GrensPark Kempen~Broek, de gemeentelijke toeristische diensten van de Vlaamse Kempen~Broek gemeenten, de Vlaamse IOED’s, het toeristisch en (dag)recreatieve bedrijfsleven, de lokale en regionale VVV-organisaties in Nederlands Limburg en Brabant en andere lokale en regionale partners en partijen.

Binnen GrensPark KempenBroek staan 47 windmolens en watermolens waarvan er nog zo’n 30 in redelijke tot goede staat verkeren, regelmatig draaien en malen. Ook worden de molens voor de bewoners uit eigen stad, dorp en streek, voor toeristen en belangstellenden regelmatig door vrijwilligers opengesteld.


Wat doen we

Wat Molennetwerk KempenBroek

Doel van het MolenNetwerk KempenBroek is het bijzondere en monumentale molenerfgoed binnen het GrensPark Kempen~Broek te presenteren, op de kaart te zetten, voor een breed publiek toegankelijk te maken en te promoten.  Ook willen we het draagvlak voor het molenerfgoed verbreden en op een actieve wijze Het Verhaal van de Molens van GrensPark Kempen~Broek vertellen en uitdragen.

 

MolenNetwerk KempenBroek wil de kennis over en de betrokkenheid bij het molenerfgoed vergroten en aan het beheer en behoud van dit bijzondere erfgoed, onderdeel van het landschap van GrensPark Kempen~Broek, bijdragen. Molens moeten deel van de lokale samenlevingen zijn.

 

MolenNetwerk KempenBroek vzw richt zich daarbij op jeugdigen én ouderen om hen voor het molenerfgoed te interesseren zodat het (molen)erfgoed in goede staat en als actief erfgoed aan volgende generaties wordt overgedragen zodat ook komende generaties kunnen leren over het agrarische karakter en de agrarische achtergrond en geschiedenis van deze streek en zijn bewoners.

Duurzaamheid is voor MolenNetwerk KempenBroek zowel vertrekpunt als doelstelling. Windmolens en watermolen staan al eeuwen aan de basis van duurzaam handelen.

Bij het bouwen van de molens was hergebruik van bouwmaterialen (houd) vanzelfsprekend. Ook waren de molens de eerste machines die duurzame wind- en waterenergie gebruikten. En dat doen ze nog steeds. Produceren met een molen is dus synoniem aan duurzaam handelen.

De molens zijn daarom, bij uitstek, plaatsen om over duurzaamheid, verantwoord energiegebruik, wind- en waterenergie, hergebruik van grondstoffen en materialen en over biodiversiteit te vertellen.

Daarnaast zijn de molens historisch in de dorpsgemeenschappen plaatsen van ontmoeting geweest en stonden de molens aan de basis van de ontwikkelingen van de lokale economieën. Molens waren vroeger zeer nauw met de samenleving waarin ze stonden, verbonden. Die bijzondere plaats voor de molens als ontmoetingsplek in onze dorpen, steden of buurtschappen willen we terugbrengen.


Hoe doen we dat?

Hoe MolennetwerkKempenBroek

MolenNetwerk Kempen~Broek streeft naar verbreding en verdieping van de kennis over het molenerfgoed door het stimuleren van onderzoek naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van de molens en het (doen) uitgeven van publicaties over de molens, het (doen) uitgeven van toeristische informatie zoals folders, brochures en kaartmateriaal en het presenteren van de molens ook met behulp van nieuwe, digitale, technieken en communicatiekanalen.

Tenslotte kiest MolenNetwerk KempenBroek vzw nadrukkelijk voor grensoverschrijdende samenwerking en organiseert MolenNetwerk grensoverschrijdende molenactiviteiten en -evenementen die in het teken van verbinding staan om zo de betrokkenheid van de bewoners van de streek bij elkaar en bij het molenerfgoed en de eigen streekidentiteit te vergroten.

Hoe pakken we dat aan

 • Educatie over duurzaamheid, windenergie, biodiversiteit, erfgoedbeheer op scholen aanbieden.
 • Aandacht vragen voor het beschermen van het ambacht van vrijwillig molenaar (sedert 2018 ook Unesco Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid) door het faciliteren van de opleiding tot molenaar en tot molengids op de molens.
 • Kweken van belangstelling voor het (molen)erfgoed door te bevorderen dat de molens worden opengesteld en door het organiseren van gevarieerde activiteiten (cultureel en maatschappelijk) in en bij de molens.
 • Presenteren en actief vertellen over GrensPark KempenBroek en MolenNetwerk KempenBroek.
 • Bijdragen aan biodiversiteit (bijenvolkeren/imkers en insectenhotels) bij de molens en realiseren van bijentuinen.
 • Ontwikkelen, dragen en promoten van projecten als Van Akker tot Bakker, Van Akker tot Brouwer door het zaaien, oogsten en verwerken van (oude) graansoorten.
 • Actief bijdragen en meedoen aan projecten als Jong Redt Oud en Junior Molenaars.
 • Bevorderen dat de windmolens en watermolens worden opengesteld, draaien en/of malen.
 • Bewaken en bevorderen dat het molenerfgoed in een goede staat verkeert en waar gewenst of noodzakelijk daartoe initiatieven nemen en stimuleren dat het erfgoed wordt gerestaureerd.
 • Met respect voor het erfgoed en de functie van molens óók hergebruik en herbestemming bevorderen om de toekomst van de molen te waarborgen..
 • De opleiding tot vrijwillig molenaar en molengids in eigen streek faciliteren en stimuleren.
 • Grensoverschrijdende samenwerking moleneigenaren, -gebruikers, -vrijwilligers bevorderen.
 • Het organiseren van de jaarlijkse Grenzeloze Molendag met een gelijktijdige openstelling van zo veel mogelijk windmolens en watermolens in het gebied van GrensPark Kempen~Broek