Bocholt

  1. Reppelmolen Reppel Bocholt Vastleggen in volledig scherm 8-7-2016 093037
  2. Binkermolen Reppel Bocholt Vastleggen in volledig scherm 8-7-2016 093037
  3. Ghen-Aamolen, Bree
  4. Abroxmolen, Bree
  5. Clootsmolen Bocholt Vastleggen in volledig scherm 8-7-2016 093037
  6. Voorste Luysmolen Bocholt Vastleggen in volledig scherm 8-7-2016 093037
  7. Sevensmolen Kaulille Vastleggen in volledig scherm 8-7-2018

Bocholt werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 1162 als Bucolt. Het betekent: Beukenbos.

Reeds in de 12e eeuw was Bocholt een heerlijkheid in het graafschap Loon, dat uiteindelijk deel ging uitmaken van het prinsbisdom Luik. Het tiendrecht en het patronaatsrecht werden in 1231 door Heer Gozewijn van Born verkocht aan de Abdij van Herkenrode.

Bocholt, Damburg, Tiendschuur, KempenBroej

De Damburg

De tiendeschuur bevond zich in het complex van de versterkte hoeve Damburg. Verschillende adellijke families zijn met Bocholt verbonden geweest. Achtereenvolgens waren dat: Van Born, Reifferscheid, Van Horne, Van Bocholtz, Van Lalaing, Fürstenberg en De Lannoy, zie Lijst van heren van Bocholt. De heren van Bocholt, die doorgaans ook tal van andere bezittingen hadden, verbleven meestal niet op de Damburg, maar lieten zich vertegenwoordigen door de schout.

Bocholt kende een eigen schepenbank, die ondergeschikt was aan het beroepshof van Vliermaal.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de Damburg verwoest door de Spaanse troepen van Peter Ernst I van Mansfeld en later gedeeltelijk heropgebouwd in Maaslandse renaissancestijl. In het poortgebouw van de Damburg was vroeger een vrouwengevangenis gevestigd. Hier zaten bij uitzondering ook bokkenrijders opgesloten die hun executie afwachtten op de Galgenberg.

Napoleon is met zijn legers door Bocholt getrokken en heeft verzet moeten ondervinden aan een lange middeleeuwse verdedigingswal, die sindsdien de Napoleonsdijk heet.


Bocholterbroek, moerasgebied

Ten oosten en noorden van het dorpscentrum van Bocholt loopt de Zuid-Willemsvaart, en hier bevindt zich ook een bescheiden haventje. Verder verlopen hier de Veldhoverbeek en de Abeek, in noordoostelijke richting. In het oosten bevond zich het Bocholterbroek. Dit heeft men eind 19e eeuw trachten te ontginnen, maar dit project werd een mislukking. Tegenwoordig vindt men hier een aantal vrijwel aaneengesloten natuurgebieden, behorend tot het Grenspark Kempen-Broek, zoals Sint-MaartensheideDe Luysen en Smeetshof. Hier zijn wandelingen uitgezet.