Contact/Disclaimer


Contact:

VZW Molennetwerk Kempen~Broek   (VZW MNKB 704 703 317) 

Lillerbaan 9 , 3950 Bocholt (België)

Email: molennetwerkkempenbroek@ziggo.nl  of kempenbroekmolens@gmail.com

Telefoon: +31 (0)495 521.365 of +31 (0)6 11134446 

Bankgegevens:

Bankrelatie:  KBC Bank, kantoor Molenbeersel

IBAN rekeningnummer: BE93 7360 4279 6767 

tnv Molennetwerk KempenBroek

BIC KREDBEBB

Website: www.kempenbroekmolens.org   

De website www.kempenbroekmolens.org is een initiatief van MolenNetwerk KempenBroek vsw


Privacy beleid:

MolenNetwerk KempenBroek bewaart van onze relaties uitsluitend voor eigen gebruik de emailadressen en huisadressen.

Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld en slechts op één beveiligde plek bewaard.

Relaties hebben altijd de mogelijkheid hun gegevens door ons direct te laten wissen.

 


Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kempenbroekmolens.org.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Kempenbroekmolens.org website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kempenbroekmolens.org zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kempenbroekmolens.org garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kempenbroekmolens wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Kempenbroekmolens.org links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Kempenbroekmolens.org  aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Kempenbroekmolens.org niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Kempenbroekmolens.org behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kempenbroekmolens.org of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

MolensinWeert.nl en Kempenbroekmolens.org behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.