Binkermolen Reppel

Vastleggen in volledig scherm 8-7-2016 093037

Binkenmolen

Naam: Binkermolen (1437)
Type: Middenslag watermolen 0liemolen
Beek: Aabeek
Adres:Binkermolenstraat 1 Reppel – Bocholt
Route: De molen ligt nabij knooppunt 214

Voorzieningen: In de molen is atelier Puur Helena gevestigd
Molenaar:
Bezichtiging:
Telefoon
Website: —

Beschrijving
Voormalige watermolen (oliemolen) van het onderslagtype op de Abeek. Deze molen was de banmolen van de heer van het aanpalende Gerdingen en Nieuwstad bij Bree. De eerste schriftelijke vermelding van de molen dateert van 1437.

 

Banmolen van de Heer van Gerdingen en Nieuwstad

De bewoners van Gerdingen en Nieuwstadt waren verplicht hun graan te laten malen op de Binkermolen. Deden ze dat niet kon er een boete opgelegd worden.  Volgens een “clerenisse” verklaring aan de molen en aan de inwoners in 1437 werden de verantwoordelijkheden van de partijen bepaald. De bevolking moest zorgen voor de dijken van  herstellen en de Aa-beek vegen. De molenaar was verantwoordelijk voor de molensteen en de molen. Hij moest het graan gaan ophalen en het gemalen goed terugbrengen bij de klanten. De armere mensen konden bij de molenaar meel kopen uit zijn opbrengst in de meelkist.

In 1647 was Lee Bincken, alias Vrancken molenaar, hij woonde in Gerdingen. De molen staat aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) als een tweeledig geheel genaamd Bincken Molen. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) staat hij afgebeeld als een langgestrekt gebouw, grosso modo in zijn huidige vorm; hij was toen eigendom van Ph. Hardy, rentenier te Luik.

Na de Franse revolutie ging de molen een aantal keren over in andere handen . Rond 1840 kregen de Luikse families Hardy en naderhand Piette de molen in handen. Vandaar waarschijnlijk het opschrift boven de deur “Café du Moulin”. Stel je voor hoe de dames en heren met hoeden en pluimen gesierd op zondagmiddag naar dit liefelijk oord kwamen geflaneerd om na het nuttigen van een elixirtje weer naar de stad Bree te wandelen, net binnen gezonde stapafstand. In de week moest de cafébaas het doen met de boeren die op een borrel en een praatjes binnenwipten terwijl hun graan gemalen werd.

Volgens ooggetuigen groeven Belgische soldaten tijdens de mobilisatie periode voor de Tweede Wereldoorlog de molenvijver uit. In het aanschijn van “Café du Moulin” moet dit een goed vol te houden werk geweest zijn.

Het huidige gebouw dateert uit 1906. Bakstenen gebouw, nok loodrecht op de Abeek, van één bouwlaag onder geknikt wolfsdak (mechanische pannen). Baksteenfries onder de dakrand. De oorspronkelijke ordonnantie was waarschijnlijk: molenhuis-woonhuis-stal-dwarsschuur. Dit laatste gedeelte is thans eveneens als woning ingericht.
Het oorspronkelijk woonhuis is een enkelhuis van vier traveeën.
Getoogde muuropeningen, de vensters beluikt. Gewijzigde stalpoort.
Geklonken molenrad met bronzen lageringen tegen de linker zijgevel.