Actueel

Geplaatstaandachtspunten-aanmeten-kinderbril-980x410

Hier leest u het actuele nieuws over Molennetwerk Kempen~Broek, over de molens binnen GrensPark Kempen~Broek en over de aankomende activiteiten.

22-12-2023

Fotoshoot, molen, KempenBroek, LaatmolensLeven, Molenkaart

Gisteren fotoshoots op Dorpermolen in Opoeteren en Keijersmolen in Molenbeersel voor Molenfietskaart/Molenaart Kempemroek 2.0 en voor LaatMolensLeven campagne. Binnenkort volgen nog de Voorste Luysmolen in Bocholt en Napoleonsmolen in Hamont voor LaatMolenlseven en LilseMeule in Huibrechts-Lille en Neermolen in Neeroeteren.


16 december 2023

animatie, molentechniek, molen, erfgoed, KempenBroek, ErfgoedApp

De Windmolenroute in de ErfgoedApp, de fietsroute langs de ‘stoere jongens’ van Weert en Nederweert zal ook weer enkele indrukwekkende technische animaties bevatten. Wie tijdens de fietstocht de ErfgoedApp gebruikt kan zo zien welke indrukwekkende techniek er in de molen verscholen gaat.  De nieuwe fietsroute komt begin 2024 in de Faro ErfgoedApp online.


07 december 2023

molenkaart, KempenBroek, fietsroute, molen, windmolenWe zijn volop bezig de molenfolder, molenfietskaart GrensPark KempenBroek te actualiseren. De eerste editie van deze kaart is inmiddels zo’n 5, 6 jaar oud. Hoog tijd dus om het fotomateriaal, de molenfietsroutes en de molenweetje te actualiseren.
Ook krijgt de kaart zelf een flinke update en worden de 5 molenfietsroutes duidelijker ingetekend. Nieuw is de rechtstreekse koppeling met QR=codes van de KempenBroek molenfietsroutes met de Faro ErfgoedApp.
De nieuwe kaart, uitgevoerd in de nieuwe lay-out van GrensPark KempenBroek, komt ergens begin 2024 uit.
Het uitgeven van deze nieuwe molenfietskaart voor GrensPark KempenBroek is financieel mogelijk gemaakt door de gemeenten Weert, Kinrooi, Bocholt, Cranendonck, Hamont-Achel

05 december 2023

Ingeborg Pouwels prijs Hollandsche Molen


De ter nagedachtenis aan Ingebord Pouwels door Vereniging De Hollandsche Molen geïntroduceerde Innovatieprijs, beloont vernieuwende initiatieven in het molenveld waarbij ook het publiek en jongeren actief worden betrokken. 


Prijs van Vereniging De Hollandsche Molen voor Molennetwerk KempenBroek

 Op de Internationale dag voor de Vrijwilligers, 5 december, is aan Molennetwerk KempenBroek in Kaulille, de Ingeborg Pouwels Innovatieprijs toegekend. De ter nagedachtenis aan Ingebord Pouwels door Vereniging De Hollandsche Molen geïntroduceerde Innovatieprijs, beloont vernieuwende initiatieven in het molenveld.

De prijs wordt 20 december in het molenhuisje bij de Sevensmolen in Kaulille uitgereikt door Mevrouw Nicole Bakker, directeur-bestuurder van Vereniging De Hollandsche Molen en het bestuur van De Hollandsche Molen. Ook een delegatievan de Molenstichting Limburg is hierbij aanwezig. Ingeborg Pouwels was een langjarig medewerkster van de Hollandsche Molen die op kerstavond 2018 plotseling overleed.

Ze was toen meer dan 20 jaar nauw aan de Hollandsche Molen verbonden en bleef ook na haar pensionering voor het molenbehoud in Nederland actief. Ze gold als de creatieve duizendpoot van de Hollandsche Molen en onder haar leiding groeide de Nationale Molendag in Nederland uit tot het grootste landelijke molenevenement van Nederland dat jaarlijks in mei in heel Nederland gehouden wordt en waaraan telkens het bijna volledige molenerfgoed in Nederland, méér dan 1.000 wind- en watermolens, actief deelneemt.

Ook was Ingeborg Pouwels projectmanager voor de Molenprijs. Een prijs in Nederland waarvoor molens die een speciaal project rond de molen hebben, maar waarvoor het laatste financiële duwtje in de rug ontbreekt, zich kunnen aanmelden. Alle molenliefhebbers in Nederland kunnen hun voorkeur voor de molenprijs via een online stemming opgeven.  Verder maakte Ingeborg Pouwels zich sterk voor de internationale samenwerking tussen molenlanden in Europa o.a. via de samenwerking in Via Moulina.

De Innovatieprijs is dit jaar toegekend aan MolenNetwerk KempenBroek vzw in Kaulille. Dit voor de wijze waarop het Molennetwerk KempenBroek, binnen het gebied van GrensPark KempenBroek, continu en dat op een innovatieve manier bezig is om het ambacht van (vrijwillig) molenaar te promoten en ook molenvrijwilligers die een bijzonder initiatief voor het behoud van de molens genomen hebben in het zonnetje te zetten en waar mogelijk te ondersteunen. Ook zet het Molennetwerk zich voortdurend in om  publiek voor de molens te interesseren. Daarbij investeert het Molennetwerk extra in de werving van nieuwe vrijwilligers, het stimuleren van scholieren en jongeren bij het molenerfgoed en het vertellen van het Verhaal van de Molens.. Dat alles grensoverschrijdend voor het gebied van GrensPark KempenBroek dat Vlaams Noord Limburg en Nederlands Midden Limburg en een klein stuk Brabant omvat.

Eerder in 2023 werd het MolenNetwerk KempenBroek óók al door de Vlaamse Minister voor Cultuur aangewezen als inspirerend voorbeeld voor het borgen van het Unesco immaterieel  erfgoed in Vlaanderen van vrijwillig molenaar. Deze prijs werd door de Vlaams Minister van Cultuur, Jan Jambon, in juni in Gent aan het Molennetwerk uitgereikt.

 

 

 

 


02 december 2023

MolenNetwerkKempenBroek bedankt alle vrijwilligers die zich met hun Molen inzetten voor het behoud van ons molenerfgoed. Zonderjullie inzet zouden alle molens STIL staan.

molen, vrijwilligers


 

 

 

 


30 november 2023

 Streekholder in beeld

Ambitie 1: Ons Landschap

In het Unesco dossier spelen de zes ambities die we samen met de mensen in het gebied willen bereiken, een belangrijke rol. De volgende 6 weken stellen we iedere week een filmpje voor dat het verhaal vertelt van iemand die actief is in het gebied en die al dag in dag uit werkt aan één van de zes ambities.

Het molennetwerk is ambassadeur bij uitstek voor de eerste ambitie ‘Ons Landschap’ waarbij het gaat om samenwerken aan streekidentiteit, streektrots, erfgoed en landschapskwaliteit. We starten dan ook met René Weerens van het Molennetwerk Kempen~Broek, die praat over zijn geliefde molens!

 

Het mooie filmpje van GrensPark KempenBroek waarbij René Weerens, bestuurslid van MolenNetwerk KempenBroek, aan het woord is over de molens in KempenBroek en zijn liefde voor het molenerfgoed

 


 

29 november 2023

Grenspark, KempenBroek , medewerkers

Vanmiddag waren we met een deel van het bestuur van Molennetwerk KempenBroek present bij de presentatie van de aanvraag voor de grensoverschrijdende Mens en Biosfeer status voor Grenspark KempenBroek. Tevens werd het nieuwe logo voor Grenspark KempenBroek gepresenteerd. Op de foto ziet u het team van Grenspark KempenBroek binnen het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

MolenNetwerk KempenBroek werkt al sedert de start van het molennetwerk in 2015 op een intensieve en prettige manier samen met de mensen van GrensPark KempenBroek. Het nieuwe logo van GrensPark KempenBroek oogt ook eg mooi. Tevens wordt de komende tijd de lay-out van de Bezoekersgids KempenBroek en van het verdere printmaterieel aangepast. Ook zal de inhoud van de bezoekersgids geactualiseerd en waar nodig aangevuld of aangepast worden.

MolenNetwerk KempenBroek zal de vormgeving van de nieuwe Molenfolder/molen(fiets)kraart KempenBoek 2.0 die komend voorjaar uitkomt ook aan de nieuwe vormgeving van GrensPark KempenBroek aanpassen.

KempenBroek, beeldmerk, vormgeving, Grenspark

 

#magjezien #KempenBroek #limburg #grenspark


25 november 2023


24 november 2023

𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐣𝐝𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐮𝐢𝐭 𝐒𝐈𝐌 (𝐒𝐮𝐛𝐬𝐢𝐝𝐢𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐡𝐨𝐮𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧) 𝐯𝐚𝐧𝐚𝐟 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐨𝐦𝐡𝐨𝐨𝐠.
Wij hebben aandacht gevraagd voor indexatie van het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens, omdat het huidige maximumbedrag onvoldoende is om de molens goed in stand te kunnen houden. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft nu met ingang van 2024 een wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) aangekondigd: het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens wordt verhoogd van € 60.000 naar € 72.500.
Lees de bekendmaking in de Staatscourant: https://lnkd.in/e3Rk6JCX


23 november 2023

We sluiten in Vlaanderen, naar goeie gewoonte op Open Monumentendag, op 8 septemer 2024 aan bij het thema van de European Heritage Days.

Dit jaar is dat thema Routes, netwerken en connecties. Onder de noemer En route ! trekken we op tocht langs grote banen, kleine paadjes, spoorwegen en rivieren en staan we stil bij de monumenten onderweg.

molenfietsen, molenlopen,

MolenNetwerk KempenBroek vzw haakt op dt thema in met onze 5 Molenfietsroutes langs de historische molen-erfgoedlocaties in GrensPark Kempen-Broek. Open Monumentendag 2023 zal dus voor wat betreft MolenNetwerk KempenBroek op veel molens in GrensPark Kempen-Broek in het teken staan van het Molenfietsen en Molenlopen.


21 november 2023

We hadden vanmiddag een werkvergadering over 3 projecten waar we volop mee bezig zijn.
Windmolenfietsroute onze 5e molenfietsroute in de ErfgoedApp
Molenfietskaart Kempenbroek 2.0. Een nieuwe lay-out, 5 fietsroutes en veel info.
Molens zoeken Mensen met een Molen ❤️, Laat Molens Leven., de campagne voor het werven van ieuwe groepen vrijwilligers.
Daarnaast plannen gemaakt voor onze deelname aan de vakantie en recreatiebeurs 20 en 21 januari van Pasar in Hamont.

hashtagMolennetwerk hashtagKempenBroek hashtagplamnen hashtagmolenfietsen hashtagLimburg


November 2023

Molen, Windmolenroute, cineast, Dion, Huiberts

Cineast Dion Huiberts uit Weert druk bezig met het maken van een aantal filmpjes voor de nieuwe Windmolenfietsroute van MolenNetwerk Kempen-Broek. Deze route wordt de 5e molenfietsroute door GrensPark Kempen-Broek die vanaf begin 2024 ook te vinden zal zijn in de ErfgoedApp van Faro. De fietsroute voert langs een aantal windmolens in Weert (Keent, Tungelroy, Swartbroek, Laar, Hushoven) en Nederweert (Roeven, Kreyel en Opel.


11 oktober 2023

Molennetwerk Kempen-Broek gaat de komende 2 jaar intensief vrijwilligers voor de windmolens en watermolens in het Belgische deel van Grenspark Kempen-Broek werven. Veel van onze actieve vrijwillige molenaars en molenvrijwilligers zijn inmiddels behoorlijk op leeftijd. Zij zullen de komende jaren de fakkel of om in molenbegrippen te bijven, de vang, overdragen en het wat kalmer aan gaan doen of zelfs afscheid nemen van de molen waarvan zij jarenlang het molen   waren en nog zijn. Nu nog zijn ze in de gelegenheid om hun kennis en ervaring over molens, de techniek, weer en wind en het draaien en malen in de praktijk aan hun opvolgers over te dragen en hun molenervaring te delen.. Bovendien vertellen ze je met veel plezier en betrokkenheid de Verhalen van de Molen.

Het werven van nieuwe molenvrijwilligers is hard nodig want Zonder Vrijwilligers staan de Molens Stil. Door tijdig nieuwe vrijwilligers voor de molens te zoeken hopen wij dat ons bijzondere molenerfgoed en de molenvrijwilligers, waarop we allemaal zo trots zijn, ook de komende generaties het Verhaal over de Molens zullen blijven vertellen.

Deze campagne richt zich op jongeren (12-17), jong volwassenen (18-30 jaar) en op mensen in de leeftijd vanaf 40 jaar. Mannen én vrouwen met belangstelling voor erfgoed, techniek, weer en wind, gezonde voeding, duurzaamheid. Mensen die niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken of voor wat molenstof. Met belangstelling voor de eeuwenoude molentechiek en die ook wekelijks, tweewekelijks of maandelijks enkele uren in het behoud van het bijzondere molenerfgoed in hun eigen stad, dorp of buurt wlllen steken en die zo willen bijdragen aan het borgen van dit erfgoed voor de toekomst.

De campagne draagt de naam

Molens hebben een Ziel.

Word jij het Molen  

#Laat Molens Leven #molenhart #molenaar #molenvrijwilliger

De campagne is mogelijk gemaakt dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg.

MolenNetwerk KempenBroek is door de Vlaamse Overheid aangeduid als Inspirerend Voorbeeld voor het borgen van Immaterieel Erfgoed in Vlaanderen.


01 juni 2023

 

Molennetwerk KempenBroek vzw is komende zaterdag, 03 juni, present tijdens de viering van Leve immaterieel Erfgoed in het Gentse Universitair Museum. De bijeenkomst wordt georganiseerd bij gelegenheid van de viering van 20 jaar Unesco 2003, Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zal Vlaams Minister van Cultuur Jan Jambon de organisaties die nieuw in het Register van inspirerende borgingspraktijken worden opgenomen in het zonnetje zetten. Molennetwerk KepenBroek vzw is één van de organisaties die hiervoor is genomineerd.

11 mei 2023

Molenfietskaart KempenBroek vertelt je alles over het molenerfgoe

Molenfolder Molenfietskaart Kempen~Broek

Onze populaire molenfolder molenfietskaart Kempen~Broek Molens Vertellen Verhalen moet geactualiseerd worden. De kaart moet bijgewerkt worden (nieuwe knooppunten en een 5e molenfietsroute) en we willen voor de gebruikers van de fietskaart een makkelijke koppeling tussen de molenroutes op d kaart en in de ErfgoedApp van Faro realiseren. Bedoeling is dat de vernieuwde molenfolder/molenfietskaart Kempen~Broek begin 2024 wordt gepresenteerd. Wist je trouwens dat van de huidige kaart in 5 jaar tijd bijna 10.000 exemplaren zijn uitgedeeld.

27 april 2023

molenagenda KempenBroek

Welkemolens openen tijdens de Vlaamse Molendag

20 april 2023

Op onze blogpagina is een nieuwe blog van de voorzitter toegevoegd. Gan mee fietsen met Heggemulder Rein langs het historisch molenerfgoed in de Lage Kempen en in de oude heerlijkheid Grevenbroek.

07 april 2023

Op Witte Donderdag opende een gebruiker het 2 miljoenste verhaal in de ErfgoedApp. De ErfgoedApp is een product van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Dat nieuwe record illustreert de populariteit én de kwaliteit van (de inhoud van) deze gratis app. Ook MolenNetwerk KempenBroek vzw maakt van de ErfgoedApp gebruik om bezoekers aan GrensPark Kempen~Broek met het molenerfgoed van deze streek kennis te laten maken. Inmiddels zijn in de ErfgoedApp 4 thematische molenfietsroutes opgenomen. De 5e route, de Windmolenroute langs de ‘grote stoeren jongens van het Weerterland’ volgt eind 2023.

Kwaliteit van de informatie is eenuitgangspunt bij de ErfgoedApp

IN de ErfgoedApp vind je veel extra info over de molens

De ErfgoedApp werd ontwikkeld om collecties op een laagdrempelige en interactieve manier te ontdekken in musea, archieven en erfgoedbibliotheken. Sinds de lancering in 2015 is de app steeds populairder geworden, zowel bij het publiek als organisaties binnen de erfgoedsector. Zo zijn er ook talloze wandeltochten en fietsroutes die erfgoedplekken met elkaar verbinden.

“Met deze app wilden we informatie en verhalen bij erfgoed op locatie brengen. Zo willen we erfgoedorganisaties aansporen om een digitaal aanbod te ontwikkelen”, aldus Bram Wiercx, projectmanager van de ErfgoedApp. “En daarin zijn we goed geslaagd. De ErfgoedApp komt dan ook tegemoet aan een reële nood binnen de erfgoedsector.”

AUGMENTED REALITY

Vandaag kan het publiek uit een enorm aanbod binnen de ErfgoedApp kiezen. Erfgoedorganisaties kunnen zelf niet alleen klassieke rondleidingen en audiogidsen aanbieden, ook videomateriaal, doe-vragen en spelvormen zijn opgenomen. Zelfs de inzet van augmented reality is mogelijk in de ErfgoedApp. Dat betekent concreet dat erfgoedorganisaties hun kunstwerken, beelden en artefacten interactief kunnen inzetten in haar rondleidingen. Deze functie wordt onder meer gebruikt door Doof Vlaanderen vzw, die VGT-vriendelijke tours ontwikkelde. Daarmee kunnen doven en slechthorenden cultureel erfgoed ontdekken aan de hand van een gebarentaaltolk en visiotours.

Visiotour in Leuven copyright Erfgoedcel Leuven

Ook op andere vlakken zet FARO zich in op toegankelijkheid en inclusie. Zo zijn er tours die duidelijke geluidsopnames voor slechtzienden bieden, net als samenwerkingen met organisaties die maatschappelijke problemen en uitdagingen aankaarten, zoals projecten over armoede, herinneringswandelingen en andere reminiscentie-initiatieven.

Ook op de komende Erfgoeddag, op zondag 23 april, maken heel wat erfgoedorganisaties gebruik van de ErfgoedApp.

Algemeen directeur van FARO, Olga Van Oost: “Dankzij de ErfgoedApp kan het publiek op een laagdrempelige manier meer informatie en verhalen over erfgoed ontdekken. Hierdoor verhogen we het draagvlak voor erfgoed in de samenleving en zorgen we ervoor dat we dit erfgoed kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.”

30 maart 2023

Een avond praktische wweerkunde voor molenaars

Molens en Weert Praktisch weerkunde voor molenaars

Molenaars en molenvrijwlligrs,
Noteer in jullie agenda: vrijdag 21 april 19.00 uur De Kroon, Nevenplein 1i in Kaulille.
Een leerzaam avondje praktisch weerkunden. Thema-avond over het weer en de molen georganiseerd door de Kauliller Molenvrienden ism Harrie Wijnants van de Napoleonsmolen, Ludo Hurkmans, Gemeenschapscentrum De Kroon en Molennetwerk KempenBroek VZW.
Naast een leerzame avond ook een leuke gelegenheid om collega’s, ook van over de Limburgs/Limburgse grens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

23 maart 2023

We hebben de verdwenen stadsmolens van Weert aan deze website toegevoegd. De verdwenen stadsmolens zijn te vinden via: Verdwenen molens Weert – MolenNetwerk KempenBroek VZW (kempenbroekmolens.nl)

Binnenmolen Weert Limburg

De Binnenmolen op de Wal in Weert. In 1919 gesloopt

21 maart 2023

Windmolen Stoere jongen

De windmolens in het Weerterland zijn de stoere jongens van het buitengebied

MolenNetwerk KempenBroek vzw start met het samenstellen van de 5e molenfietsroute door GrensPark Kempen~Broek: de Windmolenfietsroute. Deze tocht voert langs de windmolens, de stoere jongens, in het Weerterland tussen Weert en Nederweert. Ook deze 5e fiestroute wordt opgenomen in de ErfgoedApp van Faro,de Vlaamse Erfgoedorganisatie. Doelstelling is dat de Windmolenfietsroute eind 2023 online komt.

Windmolenroute

De route vebindt de windmolens van Keent, Tungelroy, Swartbroek, Roeven, Ospel, Kreyel, Laar, Hushoven en Boshoven.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

09 maart 2023

Molennetwerk KempenBroek maakt zich zorgen over het (vrijwillige)molenaars- en molenvrijwilligers bestand voor de toekomst. Steeds vaker staat een molen stil simpel omdat er geen molenaar of vrijwillige molenaar beschikbaar is om regelmatig met de molen te draaien. Dat is een slechte ontwikkeling want een molen die stil staat, vervalt snel.

Daarom gaat MolenNetwerk KempenBroek vzw een (meerjarige) campagne opzetten om vrijwilligers, jong en oud(er) voor de molens te werven.

Onder het motto: Laat Molens Leven, geven wij onze Molenvrijwilligers het komende jaar een gezicht.

04 maart 2023

Nieuwe blog over de Grensmolenfietsroute door GrensPark KempenBroek vind je hier: https://www.kempenbroekmolens.nl/fietsen-tussen-molens-natuur-en-landsgrenzen/

27 januari 2023

Molenaar voor Neermolen in Neeroeteren Gezocht
Molennetwerk KempenBroek VZW zoekt voor de gemeente Maaseik een vrijwillig watermolenaar die tussen mei en september iedere 1e zondag van de maand samen met Marijn Segers of Jacqueline Wirix ‘s middags wil draaien op de Neermolen in Neeroeteren.
Óók watermolenaars uit Nederlands Limburg of Brabant zijn van harte uitgenodigd om te reageren.
Belangstelling: neem dan even via een PB contact met ons op.

25 januari 2023

ls bestuur van Molennetwerk KempenBroek VZW werden we vandaag verrast door deze mededeling:
De Vlaamse minister van Cultuur, Jan Jambon, voegt 6 nieuwe borgingspraktijken toe aan het Register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed.
Dat register bundelt goede voorbeelden die anderen kunnen inspireren bij het koesteren, delen en doorgeven van hun eigen niet-tastbaar erfgoed.
Een van deze initiatieven is MolenNetwerk KempenBroek vzw.
Onderstaand de omschrijving en motivatie voor deze aanwijzing.

24 januari 2023

MolenNetwerk KempenBroek werkt aan óók een fietsroute langs de windmolens van Weert en Nederweert. Dat wordt de 5e molenfietsroute binnen GrensPark Kempen~Broek. Alle fietsroutes zijn opgenomen in de ErfgoedApp van Faro (www.erfgoedapp.be) zodat je op je mobieltje veel leuke en interessante extra informatie over de molen kunt opvragen. Bovendien komen er in de loop van 2023 ook enkele molenwandelingen in GrensPark Kempen~Broek online. Kijk maar eens op www.molenfietsen.eu en www.molenlopen.eu


21 september 2022

We kregen een delegatie van Molenstchting Brabant, de Brabantse molenadviesraad en van BUAS, de Breda Universety of Applied Sciences, alsmede van een bestuurslid van De Hollandsche Molen op werkbezoek bij MolenNetwerk KempenBroek vzw. Thema: onze molenfietsroutes en molenwandelingen in de ErfgoedApp van Faro.

18 september 2022

Radio LRM verzorgde een 3 uur durende live radio-uitzending Goeie Zondag vanuit het molenhuisje bij de Sevensmolen in Kaulille. Een uitzending met muziek voor de zondagmorgen, tips voor de zondag en héél veel informatie en gesprekjes over de molens en het molenerfgoed in GrensPark Kempen~Broek.

01 september 2022

14 augustus 2022

Radio LRM gaat op zondag 18 september drie uur lang live uitzenden vanuit de Sevensmolen in Kaulille. Tijdens dit zondagmorgen muziekprogramma zijn er verschillende gesprekken en reportages over MolenNetwerk KempenBroek en het heel bijzondere molenerfgoed van GrensPark Kempen~Broek. Een programma om zeker te beluisteren.

10 april 2022

De Heggemuderroute, de 4e molenfietsroute van MolenNetwerk KempenBroek vzw in de ErfgoedApp van Faroa wordt officieel gelanceerd op vrijdag 22 april om 19.00 uur tijdens een bijeenkomst in De Posthoorn in Hamont. Je bent welkom.


27 maart 2022

Alle Molens in Nederland draaien op zaterdag 9 april gelijktijdig samen tussen 11- en 12 uur in Het Jaar van de Molenaar

Op 9 april willen de molenaars aangesloten bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars een
recordpoging doen om, in het kader van het Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien. Dit jaar viert het Gilde van Vrijwillige Molenaar het 50 jarig jubileum en heeft daarom 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Molenaar 

In 1972 is het Gilde van vrijwillige Molenaars opgericht door een aantal enthousiaste
molenaars die het beroep en ambacht van (wind- en water)molenaar aan het hart ging en deze voor de toekomst veilig wilden stellen. Het Gilde richt zich daarom op de opleiding van molenaars en functioneert tevens als belangenvereniging voor haar leden.

Nu, 50 jaar later, is het Gilde een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500
gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs. Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in ons land bestaande en in bedrijf zijnde historische molens. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed.

Als onderdeel van de viering van Het Jaar van de Molenaar wordt nu een recordpoging
gedaan door onze molenaars om alle draaivaardige molens in alle 11 molenprovincies in Nederland tegelijk te laten draaien. Het heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar te onderstrepen. Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven zodat onze molens ook in de toekomst kunnen blijven draaien.

Iedereen is op deze dag welkom op de draaiende molen waar molenaars bezoekers rond zullen leiden en uitleg geven over de werking van hun molen. Op de Annamolen aan de Keenterstraat 1a in Weert krijg je bovendien uitgebreide informatie over het worden van Vrijwillig Molenaar. Doe JIJ mee?

20 maart 2022 

De Heggemulderroute, de 4e molenfietstocht van MolenNetwerk KempenBroek vzw in de ErfgoedApp van Faro wordt 22 april om 19.00 uur gelanceerd in zaal De Posthoorn in Hamont. Rondreizend Molenaar Rein neemt je mee op een tocht langs de bijzondere en historische windmolens en watermolens van Budel, Hamont, Achel, de vroegere Heerlijkheid Grevenbroek en Sint Huibrechts-Lille.

11 februari 2022

De molenfietsfolders van MolenNetwerk KempenBroek vzw in de nieuwe 2022 lay-out.


25 januari 2022

De laatste hand wordt gelegd aan een nieuwe fietsroute door de prachtige natuur en het heel bijzondere molenerfgoed van Budel, Hamont, de vroegere Heerlijkheid Grevenbroek (Achel) en Sint Huibrechts-Lille in de gemeente Pelt. Heggemulder Rein zal de mensen meevoeren op zijn tocht langs de molens in deze streek.

Rein zal zijn Heggemulderroute presenteren tijdens een speciale bijeenkomst in het kader van feestelijkheden rond de Napoleonsmolen laten dit voorjaar.

 


20 december 2021

Nieuw initiatief van MolenNetwerk KempenBroek: Molenfietsen. Om onze fietstochten extra en gericht onder de aandacht te brengen. Kijk op Facebook onder @molenfietsen

20 december 2021

Nadrukkelijk present in de Stadskrant Weert

04 december 2021

We werken hard aan de 4e molenfietsroute in het gebied van Kempen~Broek. De 4e fietsroute wordt de Heggemulderroute die langs de molens van Budel, Hamont-Achel, de oude Heerlijkheid Grevenbroek en Sint-Huibrechts-Lille voert. De wekgroep was recent op de mysterieuze Tompmolen.

 03 november 2021


22 oktober 2021

 

03 september 2021

Molenaar worden, iets voor jou?

Heb je interesse in oude technieken en wil je weten hoe de molen, “de moeder” van al onze moderne mechaniek, in elkaar steekt? Wil je deel uitmaken van een dynamische groep vrijwilligers? Wil je met de wind, het water of de stenen aan de gang?

Dan zit je bij ons goed en is er in de vrijwilligersgroep van de Kauliller Molenvrienden op de Sevensmolen een plaats voor jou. Wij houden de Sevensmolen draaiende en laten de wieken draaien en de stenen zingen.

Om molenaar te worden doorloop je een vorming tot molenaar of molengids. Die wordt gegeven door ervaren vrijwillige molenaars en mensen die specialist zijn in hun vakgebied zoals hout of het weer. Naast de 10 theoretische lessen op een aantal zaterdagen, loop je ook stage op een windmolen. Onder begeleiding van de molenaar leer je de kneepjes van het vak. Je krijgt een stage-molenaar aan je zijde die je het ganse traject door bijstaat.

Na afloop draai je mee in de groep, ontvang je bezoekers en maal je graan tijdens demonstraties. Je maakt deel uit van een vriendengroep.

Voor inwoners van de gemeente Bocholt kent de gemeente Bocholt een speciale regeling. Als je de cursus afsluit en slaagt in jouw theoretisch en praktisch examen, dan betaalt de gemeente Bocholt je cursusgeld terug.

De nieuwe molenaarscursus start in oktober. Van harte welkom!

Interesse? Contacteer dan Toon Verlaak, Lillerbaan 9, 3950 Bocholt-Kaulille op toon.verlaak@telenet.be. Gsm 0494305473.


25 augustus 2021

We zijn als bestuur van MolenNetwerk KempenBroek inmiddels alweer volop bezig met de samenstelling van de 4e molenfietsroute. Dat wordt de Heggemulderroute langs de windmolens en watermolens van Budel, Hamont, Grevenbroek (Achel) , Sint Huibrechts-Lille, Kaulille en Lozen. Ook het monumentale dorpsgezicht van Dor-plein is in de route opgenomen. De oude Heggemulder neemt u mee op een tocht langs bijzonder molenerfgoed met een extreem rijke geschiedenis van eeuwen en door de prachtige natuur op de Vlaams Nederlandse grens. #kempenbroek #molens #Limburg #Brabant #Erfgoed #openmonumenten #natuuurlijkLimburg #fietsroute #Hamont #Budel #Pelt #Kaulille


18 augustus 2021

MolenNetwerk KempenBroek streeft er naar om zoveel mogelijk molens toegankelijk te maken. Via voorzieningen voor mensen met beperkingen maar ook door de molens toegankelijk te laten zijn voor alle bezoekers ongeacht herkomst, geloof, gender of achtergrond. Iedereen moet op onze molens, actief of passief, kunnen deelnemen en iedereen is altijd welkom.


28 juli 2021


23 juli 2021


08 juli 2021

Molenfeesten Molenbeersel 2021

Na in 2020 de MolenFeesten in Molenbeersel gemist te hebben, verheugen we ons nu op de editie van 2021 van de Molenfeesten aan de voet van de Keijersmolen in Molenbeersel. Vanwege de nog altijd geldende covid-19 regels krijgen de molenfeesten dit jaar een wat andere invulling dan we gewend waren. Alle activiteiten vinden in de openlucht plaats.
Voor dit jaar wordt er vooral ingezet op mooie tochten om de natuur en het erfgoed van GrensPark Kempen~Broek te leren kennen en voor een gezellig openluchtterras na afloop om samen de rit nog eens door te praten.
Bij het kiezen van een tocht heeft iedereen ruim keuze. Op zaterdag staan twee motortourtochten van 175 of ruim 200 km op de agenda. Deze tochten verheugen zich inmiddels in een grote schare van trouwe deelnemers. Daarnaast wordt zaterdags voor de 2e keer een oldtimertocht verreden. De motortochten en de oldtimerrit eindigen aan de voet van de Keijersmolen waar de deelnemers, onder het genot van een hapje of drankje, kunnen nagenieten op het grote terras.
Zondags is het de beurt aan de wandelaars en fietsers voor een wandeling van 7 of 15 km of een fietstocht van 30 km. ‘s Middags staat het veld voor de molen helemaal in het teken van een gezellige familiemiddag met allerlei activiteiten ook voor de kinderen. Kortom 2 dagen feest bij de Keijersmolen op 24 en 25 juli.

Kijk ook op www.molenfeeste.be


21 juli 2021

De molenaars van de Dorpermolen in Opoeteren werden dit weekeinde aangenaam verrast. Ze kregen bezoek van twee jongens uit hun dorp Lukas Neesen en Lars Dolezal. Die presenteerden fier het werk dat ze gemaakt hadden voor een spreekbeurt op school rond molens.
De maquette van de kollergang toonden ze vol trots aan de verbaasde molenaars. Met het model ondersteunde ze hun spreekoefening op een voor iedereen begrijpelijke manier. De vrienden zijn gepassioneerd door molens en molentechniek en waren reeds enkele malen op bezoek in de Dorpermolen.

 


15 juni 2021

We staat met de 3 molenfietsroutes populair en opvallend in het Zomers Maasplassen Nieuws. MolenNetwerk KempenBroek vzw probeert via gerichte PR en reclame de bewoners van de eigen streek maar ook de bezoekers die hier een dagje of hun vakantie doorbrengen, te attenderen op ons bijzondere molenerfgoed. Molens op de Kaart zetten is waar we ons voor inzetten.
En dat doen we op allerlei manieren. Digitaal met de ErfgoedApp, website, Facebook, Instagram en Twitter. In print via folders, de KempenBroek molenkaart en in advertenties en artikelen in weekbladen. Maar ook via rondleidingen en lezingen.

13 juli 201

Ons bestuurslid, molenaar en Bokrijk-gids Toon Verlaak (links) is deze week met een aantal collega-gidsen uit de Limburgse Kempen op pad geweest in GrensPark Kempen~Broek. Daarbij werden delen van onze Kempenmolenroute en Grensmolenroute gereden en enkele molens op deze routes met behulp van onze informatie in de ErfgoedApp van Faro bezocht.
De reacties van de dames en heren waren erg entouisiast. Daarnaast had het gezelschap ook nog waardevolle tips voor ons om onze routes in de ErfgoedApp nog interessanter voor gebruikkers te maken. #kempenbroek #molennetwerk #molen

09 juni 2021

dav

Zo krijg je toch een niet te onderdrukken zin in een prachtige fietstocht en wandeling met de Erfgoedapp van Faro door GrensPark Kempen~Broek.


03 juni 2021

Er is een begin gemaakt met het plaatsen van kleine duidelijke wegwijzers naar de molens op die plekken waar de molen niet direct aan het knooppuntennetwerk ligt. Vanaf de molen voert de route terug naar het knooppuntennetwerk. In de ErfgoedApp wordt bovendien ook duidelijk bij iedere molen met een kaart en met dronebeelden aangegeven of er een korte ‘omleiding naar de molen’is. Dit soort bordjes komen op alle fietsroutes daar waar de molen niet direct aan of dichtbij de knooppuntenroute ligt en er geen andere, bestaande, verwijzing naar de molen is.


30 mei 2021


21 mei 2021

Inmiddels hebben zich 16 windmolens en watermolens uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek en aangrenzende gemeenten aangemeld voor deelname aan de 4e Grenzeloze Molendag. Vijf molens zijn daarnaast aangemeld met de beperking dat ze geen publiek kunnen ontvangen en alléén virtueel, digitaal te bezichtigen zijn. De Grenzeloze Molendag wordt gehouden op zondag 12 september, Open Monumentendag in Vlaanderen en Nederland.


17 mei 2021

Herita Open Monumenten en Nederland Monumentenland werken samen aan de eerste Vlaams-Nederlandse gemeenschappelijke en grensoverschrijdende opening van Open Monumentendag. 
Deze grensoverschrijdende opening zal op 9 september in Weert en Bocholt doorgaan. MolenNetwerk KempenBroek vzw speelt een actieve rol in de organisatie van deze feestelijke opening van Open Monumentendagen.
Indien corona dit toelaat worden op 9 september veel Nederlandse en Vlaamse gasten verwacht voor dit feestelijke startschot van Open Monumentendagen 2021.
Op zondag 12 september organiseert MolenNetwerk Kempen~Broek als onderdeel van de Open Monumentendag 2021 voor de 4e keer de grensoverschrijdende Grenzeloze Molendag voor Kempen~Broek. Hiervoor hebben zich al 15 wind- en watermolens uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek en enkele aangrenzende gemeenten aangemeld. 

6 mei 2021

Mooie recentie voor de KempenBroek molens

De populaire wandelblog Bestemming Buitenlucht heeft een uitgebreide Blog geschreven over de molens en een molenwandeling (Van Anna naar Anna) van MolenNetwerk KempenBroek. Deze Blog kun je zelf lezen via deze link:

De molens van Kempen-Broek: erfgoed, al goed!


Actieve rol voor molens tijdens Open Monumentendag

Het is definitief: de officiële Vlaams-Nederlandse opening van Open Monumentendag vindt op 9 september plaats in Weert en Bocholt. Ook MolenNetwerk Kempen~Broek zal bij deze feestelijke opening een actieve rol vervullen. Zeker is al dat er op donderdag 9 september een speciale molen-excursie voor de gasten en genodigden van deze feestelijke opening is. 

 Het is voor het eerst dat beide overkoepelende organisaties: Nederland Monumentenland en Herita gezamenlijk een grensoverschrijdende opening van Open Monumentendag organiseren. Open Monumentendag behoort in Nederland landelijk tot een van de grootste publieksactiviteiten rond erfgoed en monumenten. Open Monumentendag wordt in Nederland in 2021 voor de 35e keer georganiseerd.

MolenNetwerk KempenBroek vzw zal in de organisatie van deze gemeenschappelijke opening in Weert en Bocholt een actieve rol spelen. Het grensoverschrijdende karakter van de Grenzeloze Molendag in GrensPrk Kempen~Broek op zondag 12 september onderstreept de de samenwerking nog eens extra.


6 april 2021

De gegevens voor de Kempenmolenroute met de 12 verschillende stopplaatsen bij de molens en op markante plaatsen onderweg zijn zo goed als ingevoerd.

Nu moet de inhoud nog een laatste keer grondig gecontroleerd worden en worden alle linken, verbindingen en verwijzingen naar filmpjes, geluidsfragmenten, kaarten, afbeeldingen, animaties en websites nog eens allemaal uitgetest.

Wanneer alles naar volledige tevredenheid werkt kunnen we Faro gaan vragen de 3e fietsroute van ons MolenNetwerk online te brengen.


1 april 2021

Een mooi en interessant 10 pagina’s lang artikel met talrijke foto’s in Molen echo’s over de restauratie van de Volmolen in Opoeteren. Opnieuw mooie reclame voor het bijzondere molenerfgoed dat GrensPark Kempen~broek tot zo’n bijzondere streek maakt.
MolenNetwerk KempenBroek stippelde een prachtife fietstocht uit langs de molens van de Molenbeek die ook langs de Volmolen komt. De molen is te vinden in de #ErfgoedApp van #Faro #KempenBroek #Volmolen #Opoeteren #Molenbeek #Molenechos

1 april 2021

Bezoekersgids Kempen~Broek 2021

De nieuwe Bezoekersgids 2021 voor GrensPark Kempen~Broek is verschenen. De prima verzorgde gids staat boordevol informatie over de natuur, het landschap, de dierenwereld, het milieu en het erfgoed, waaronder óók de molens, in GrensPark Kempen~Broek. Verder vind je er veel tips voor wandelingen, fietstochten, excursies en activiteiten met kinderen in het grensoverschrijdende Kempen~Broek. Je kunt de gids bij de bekende onthaalpunten en bij toegangspoort voor GrensPark Kempen~Broek De IJzeren Man verkrijgen. Verder ook bij de Voorste Luysmolen in Bocholt en de Annamolen Keent in Weert.
Geniet ook van de talrijke prachtige foto’s uit het hele Kempen~Broek die in de gids zijn opgenomen. #kempenbroek #GrensPark #AMK

29 maart 2021

Volg de paaseieren vanaf het Molenkwartier.

Op Paaszondag en Paasmaandag kan je de nieuwe bewoner van de Zorgvlietmolen bezoeken in een  lente- en Paas-tafereel. Hij heeft een Paaswandeling van 4,5 km voor je uitgestippeld over verharde wegen.

Je moet enkel vanaf de poort de gekleurde paaseieren volgen.

De Paasgast opent de houten poort om 9 uur en sluit deze weer om 20 uur.


12 maart 2021

Molens (eigenaren of molenaars) kunnen zich aanmelden voor de Open Monumentendag en 4e Grenzeloze Molendag op 11/12 september 2021. Aansluitend aan het thema voor Open Monumentendag(en) in België en Nederland is het thema voor de Grenzeloze Molendag: “Mijn, jouw, onze molen.”

MolenNetwerk KempenBroek vzw zorgt voor brede publiciteit voor je molen en je activiteiten tijdens de Open Monumentendag en Grenzeloze Molendag. Het is voor de 4e keer dat MolenNetwerk Kempen~Broek deze molendag binnen GrensPark Kempen~Broek organiseert.

Er is een speciale Facebook pagina over de Grenzeloze Molendag waarop ook het programma van de molens komt te staan. Daarnaast is er een website speciaalvoor Grenzeloze Molendagen de molens die meedoen worden opgenomen in de speciale Molenroute voor Grenzeloze Molendag in de Erfgoedapp van Faro.

Daardoor is je molen ook virtueel (digitaal) te bezichtigen al hopen we vooral op een fysieke bezoekmogelijkheid voor de molens. Verder komt er een speciaal affiche voor de molens rond het thema voor Kempen~Broek: Mijn, jouw, onze Molen.

#kempenbroek #windmolens #Watermolens #Limburg #Herita #Faro #OMD #OMD21 #openmonumentendag #erfgoed


20 februari 2021

Omdat wandelen, naast fietsen, steeds meer aanhangers trekt, ontwikkelt MolenNetwerk KempenBroek vzw naast de bekende fietsroutes nu ook wandelroutes die de natuur van Kempen~Broek met het molenerfgoed verbinden.

En zoals bij de fietsroutes zullen ook de wandelroutes in de Erfgoedapp opgenomen worden zodat de wandelaar onderweg interessante informatie over landschap en het erfgoed op zijn smartphone vindt. #Kempenbroek.

GrensPark Kempen~Broek is een verrassend natuurgebied dat vooral voor wandelaars uitstekende en tal van gevarieerde routes voor een gezonde wandeling biedt. Tijdens de tochten kom je langs tal van kleine en grotere landschapselementen zoals wegkruisen, kabellen, oude langgevelboerderijen en…. windmolens en watermolens.

Met de wandelingen die MolenNetwerk KempenBroek vzw de komende tijd ook gaat uitstippelen worden natuur en molenerfgoed met elkaar verbonden.

Enkele wandelingen kun je nu al bekijken en downloaden op deze website.

Kijk maar eens bij Wandelroutes en Fietsroutes GPX bestanden


28 januari 2021

Om een idee te geven wat het betekent om een molenroute in de Erfgoedapp samen te stellen. De collectie pagina’s voor een fietsroute in de Erfgoedapp is groot. 

Dit zijn de verschillende pagina’s, nog zonder film-, animatie- en fotopagina’s, voor de nieuwe Kempenmolenroute Zuid.

Raak de weg niet kwijt in de verzameling pagina’s.

Deze nieuwe route moet binnen enkele weken ook in de Erfgoedapp van Faro staan. Tot dat moment is er wel nog wat werk te verzetten. Maar de basis is klaar.

#kempenbroek #Kempenmolenroute #Erfgoedapp #Molennetwerk #MNKB #fietsroute #Limburg #Grenspark


19 januari 2021

GrensPark Kempen~Broek is een veelzijdig en verrassend grensoverschrijdend natuurgebied. Het gebied tussen Kempens plateau en De Grote Peel op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg tussen Budel (Cranendonck) en Maaseik waar u nog rustig van de natuur, het landshap, de dorpen en stadjes en het vele erfgoed kunt genieten. Een gebied bovendien waar Molens Verhalen Vertellen. 

De komende tijd gaan we meer suggesties voor mooie tochten door de verrassend veelzijdige natuur van GrensPark Kempen~Broek en langs ons molenerfgoed op onze website www.Kempenbroekmolens.org opnemen. En u weet het: veel molens zijn ook al via de Erfgoedapp en je smartphone of tablet toegankelijk. Kijk met je smartphone eenvoudig ook achter de poort van een molen. #kempenbroek


04 januari 2021

Een heel enkele molen in GrensPark Kempen~Broek heeft de eerste omwentelingen voor het nieuwe jaar 2021 al gemaakt. Dat is echter eerder een uitzondering. De meeste molens staan stil en ze staan al veel te lang stil. Soms zelf al het hele jaar 2020.
Corona is er de oorzaak van dat niet alleen mensen ziek worden maar ook dat ons molenerfgoed vaak niet kan of mag draaien.
Dit is een erg slechte ontwikkeling vooral als je denkt aan het molenbehoud. Ook zijn er vrijwilligers die, omdat er niets kan of mag op de molen, een andere hobby, een ander tijdverdrijf, gaan zoeken. Een verlies van deskundigheid dat niet snel goedgemaakt kan worden.
Daarom is het vurig te hopen dat de molens, ook met corona in onze samenleving, in ieder geval in 2021 weer mogen draaien.
Simpel en alléén al om ons molenerfgoed voor de toekomst te behouden.


20 december 2020

Wil je genieten van de prachtige huiskamer van de kerstman en zien hoe Santa Claus lekker de benen strekt en in zijn grote gemakkelijke zetel van een rustige sfeervolle avond geniet. Dan moet je de komende dagen tot en met 3 januari eens bij de Zorgvlietmolen aan de Oudekerkstraat in Molenbeersel gaan kijken.
Peter en Sonja van de Zorgvlietmolen hebben Santa Claus op bezoek.

Op zondag en tijdens de feestdagen kun je gaan kijken van 10.30 tot 21.30 uur. Andere dagen van 15.30 tot 21.30 uur.
Houd wel rekening met de corona regels.

Santa Claus rust uit in de Zorgvlietmolen


30 november 2020:

Als gevolg van het nog altijd aanwezige covid-19 besmettingsgevaar blijven bijna alle molens in GrensPark Kempen~Broek ook de komende maanden voor bezoekers gesloten. Waarschijnlijk zal het pas in de lente zijn dat de molens weer (eventueel onder strikte voorwaarden) bezoekers kunnen ontvangen.

Dat betekent echter niet dat u niet toch achter de poort van de molen kunt kijken.

Want hoewel de molens gesloten zijn, zijn ze toch ook ópen. Gebruik daarvoor de Erfgoedapp van Faro en ontdek met de Grensmolenroute, de Watermolenroute, de Grenzeloze Molendagtocht en binnenkort óók met de Kempenmolenroute wat er allemaal in zo’n molen gebeurt en te zien is. Veilig, Virtueel. En hopelijk in 2021 ook weer fysiek.

05 november

22 oktober

Keijersmolen Molenbeersel.

In MagjeZien van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland veel aandacht deze keer voor het vele bijzondere erfgoed binnen het Regionaal landschap. De Keijersmolen staat daarvoor prominent model op de voorpagina.

17 oktober

12 oktober

Als gevolg van het nog altijd aanwezige covid-19 besmettingsgevaar blijven bijna alle molens in GrensPark Kempen~Broek ook de komende weken en tijdens de periode van de herfstvakantie voor bezoekers gesloten. Dat betekent echter niet dat u niet toch achter de poort van de molen kunt kijken. Gebruik daarvoor de Erfgoedapp van Faro en ontdek met de Grensmolenroute, de Watermolenroute en binnenkort óók met de Kempenmolenroute wat er allemaal in zo’n molen gebeurt en te zien is. Veilig, Virtueel. En hopelijk in 2021 ook weer fysiek.


08 september

Bezoek molens digitaal of fysiek tijdens Open Monumentendag

Veel windmolens en watermolens binnen GrensPark Kempen~Broek kunnen komend weekeinde tijdens Open Monumentendag digitaal of fysiek bezocht en bezichtigd worden. Als gevolg van covid-19 zijn vooral de molens in het Belgische deel van GrensPark Kempen~Broek niet geopend. Toch kun je een molen ook van binnen bekijken. Dat kan met behulp van de Erfgoedapp van Faro op je smartphone of tablet en de Grenzeloze Molendagtocht, de Watermolenroute en de Grensmolenroute in die Erfgoedapp. Gebruik je smartphone als sleutel op de poort van de molen. 


31 augustus

“Door natuur en mensenhand” thema Kempenmolenroute

De watermolen van Mariëndal

MolenNetwerk KempenBroek (MNKB) is begonnen met het samenstellen van de Kempenmolenroute in de Faro Erfgoedapp. De Kempenmolenroute wordt de 3e door MNKB ontwikkelde thematische  molenfietsroute door GrensPark Kempen~Broek in de Erfgoedapp. De fietsroute krijgt een zuidelijke  en een noordelijke lus met Lozen als wisselpunt. “Door Natuur en Mensenhand gemaakt”, is het thema van deze route. De planning is dat de zuidelijke route van 45 km voor het eind van 2020 online komt. De noordelijke lus wordt bijna 50 km en moet in de lente van 2021 in de Erfgoedapp te vinden zijn.

De Kempenmolenroute Zuid voert langs de 7 watermolens van de Abeek tussen Reppel en De Luysen. Vandaar leidt de route de fietsers door natuurgebieden De Luysen, Vosseven, Wijffelterbroek en de Laurabossen bij Altweerterheide naar de Zuid Willemsvaart en terug richting Lozen en het wisselpunt. Vanaf Lozen gaat de tocht verder richting Sluis 18 met een waterkrachtcentrale in de Zuid-Willemsvaart  langs de oever van Kanaal Bocholt Herentals via de Dorperheide en voorbij een, door velen vergeten, watermolensite terug naar Kaulille en de markante Sevensmolen een van de weinige nog bestaande ronde stenen grondzeilers in Vlaanderen.

De noordelijke lus passeert voorbij de huidige én de vroegere locatie van de Lilse Meule en de Broekkant watermolen in Sint Huibrechts-Lille richting Hamont met watermolen ’t Meulke, de mystieke Tomp (wachttoren of toch een molen?) en de imposante Napoleonsmolen verder naar de drie nog altijd in vol bedrijf zijnde windmolens van Budel en terug richting Lozen dwars door beschermd dorpsgezicht DOR-plein.

Vanwege corona kan MNKB helaas geen gemeenschappelijke informatieavond voor de betrokken moleneigenaren, molenvrijwilligers of erfgoedverenigingen organiseren als officiële start van dit project. Contacten moeten daarom vooral telefonisch en digitaal via email verlopen.

Heb je zelf informatie zoals anekdotes over de molens en de molenaars, oude foto’s, prentbriefkaarten, oude krantenknipsels, misschien wel filmfragmenten of andere interessante informatie over deze molens, laat het ons weten. Stuur ons een email naar kempenbroekmolens@gmail.com We zijn héél blij met al het materiaal.

MNKB zoekt informatie over

Zuidelijke lus

 • Reppelmolen
 • Binkermolen
 • Klusmolen (Mariëndal)
 • Ghen-Aamolen
 • Clootsmolen
 • Voorste Luysmolen
 • Achterste Luysmolen
 • Waterkrachtcentrale Sluis 18
 • Sevensmolen

Noordelijke lus

 • Lilse Meule
 • Lilse Meule (vroegere site)
 • Broekkantmolen
 • ’t Meulke
 • De Tomp
 • Napoleonsmolen
 • Janzona molen
 • Zeldenrust
 • Nooit Gedagt

11 augustus

Molens worden Groot

Vanaf het weekeinde van Open Monumentendag is bij de Anna Molen Keent aan de Keenterstraat in Weert de virtuele tentoonstelling Molens worden Groot te bezichtigen. Deze informatieve en educatieve tentoonstelling laat aan de hand van augmented reality (beeld en geluid) de ontwikkeling zien van de vroege watermolens uit de 8e eeuw in het gebied van Kempen~Broek tot de 19e en 20e eeuwse beltmolens die je ook tegenwoordig nog veel in het landschap ziet draaien en malen.

De expositie moet je met een smartphone of tablet en de Erfgoedapp van FARO bekijken. Scan de 13 panelen in en zie hoe deze ingescande afbeeldingen op je smartphone tot leven komen.

De expositie is ook zeer geschikt voor groepen zoals scouting en schoolklassen in groepsverband.


30 juli

Covid-19 en de molens

De recente ontwikkelingen rond covid-19 hebben als consequentie dat verschillende molens binnen GrensPark Kempen~Broek voorlopig op slot blijven of na een korte periode van openstelling, de poorten weer sluiten. Inmiddels hebben enkele gemeenten die molens in eigendom hebben, besloten hun molenerfgoed voorlopig voor bezoekers gesloten te houden. MolenNetwerk KempenBroek heeft inmiddels veel molens al via de Erfgoedapp virtueel toegankelijk gemaakt. Bovendien hebben we de informatie over de verschillende molen via deze website de afgelopen weken al fors uitgebreid. Rond begin september brengen we de speciale Open Monumentendag / Grenzeloze Molendag route in de Erfgoedapp uit. Deze route opent de molens ook digitaal.


17 juli

Presentatie Watermolenroute

Tijdens een informele bijeenkomst bij restaurant De Pollismolen in Opitter is de Watermolenroute in de Erfgoedapp gepresenteerd. De Watermolenroute is de 2e fietsroute die MolenNetwerk KempenBroek vzw heeft uitgestippeld voor de Erfgoedapp.

De Watermolenroute is 45 km lang en voert langs 13 watermolens in de beekdalen van de Bosbeek en Itterbeek bij Maaseik en Bree. Met de Erfgoedapp krijgt de fietser veel extra informatie over de molens die hij passeert op zijn smartphone.


03 juli

02 juli

22 juni

De deputatie van de provincie Limburg kende 167.367 euro subsidie toe aan 9 Limburgse onroerend erfgoedprojecten. Het is duidelijk dat de Limburgse creatieve sector niet bij de pakken blijft zitten. In tijden waarin de klassieke cultuur- en erfgoedbeleving niet kan, investeren kunstenaars, erfgoedorganisaties, creatievelingen allerhande, … hun tijd in nieuwe ideeën en concepten. Met deze subsidie ondersteunt het provinciebestuur innovatieve projecten die de meerwaarde bevestigen van erfgoed en erfgoedbeleving op maat van iedereen.

Projectsubsidies zorgen in de eerste helft van 2020 voor 574.190 euro investering in onroerend erfgoed
De provincie Limburg geeft sinds april 2018 een subsidie voor projecten die Limburgs onroerend erfgoed op een vernieuwende en onderbouwde manier ontsluiten. In totaal werden sinds 2018 reeds 48 projecten goedgekeurd in 5 subsidierondes. Hiervan komen er 9 goedgekeurde projecten uit de laatste oproep van april 2020.

Het reglement is ondertussen een vaste waarde bij het Limburgse erfgoedveld en die maakt er dankbaar gebruik van. Dat is ook de bedoeling. Ons gevarieerde Limburgse erfgoed is immers een sterke troef. Als we het in ere houden en het op een frisse manier aan het publiek tonen, versterken we die troef. Een gezamenlijke investering van de projectbeheerders en het provinciebestuur heeft ook een positieve impact op het toerisme en andere sectoren. De projecten uit de laatste oproepronde van april 2020 staan zelf in voor een investering van 406.822,93 euro. Het provinciebestuur versterkt dit met 167.367,30 euro. Goed voor een totale investering van 574.190,23 euro, verdeeld over 9 projecten.

De 9 gesubsidieerde projecten weerspiegelen de variatie in ons erfgoed
De 9 projecten vertegenwoordigen een brede waaier aan erfgoedinitiatieven.

 • Stad Tongeren: Ontwikkeling van een erfgoed-toeristische applicatie voor de herbeleving van het Romeinse erfgoed in Tongeren
 • Molennetwerk Kempenbroek vzw: Drie Fietsroutes KempenBroek in ERFGOEDAPP van Faro
 • Stad Sint-Truiden: Onroerenderfgoeddepot GAZO Sint-Truiden. Verpakkingsmateriaal
 • Projectvereniging Mijnstreek: Digitalisering plannenarchief Mijnmuseum Beringen
 • Gemeente Wellen: RUP zonevreemde historische en markante gebouwen in Wellen
 • Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw: 3D-visualisatie archeologische site Bocholter Graven (i.k.v. grotere projectwerking Grensgevallen)
 • Huis Nagels 1892 vzw: Huis Nagels en de daken van Boulevard Haussman
 • Gemeente Houthalen-Helchteren: BOUWHISTORISCHE EN BOUWFYSISCHE STUDIE, inclusief beheersplan SCHACHTBOKKEN HOUTHALEN-HELCHTEREN, CENTRUM-ZUID
 • Stad Hasselt (Jenevermuseum): Het Belang van Taterwater, een erfgoed-coproductie van het Jenevermuseum, De Wenkbrauwerij en de Provincie Limburg

10 juni

We zijn druk bezig met het invoeren van de content voor de Watermolenroute die eind juni in de Erfgoedapp online zal komen. Fietsen langs 13 watermolens en langs nog ander mooi erfgoed in GrensPark Kempen~Broek langs de Bosbeek en de Itterbeek.

dav

09 juni

28 Mei

Stap op de fiets en geniet van de molens met een van de Kempen~Broek molenfietsroutes.

25 Mei

25 APRIL

EEN TIP VOOR WANNEER HET WEER MAG EN KAN IN KLEINE GROEPJES OP DE FIETS: DE ERFGOEDAPP EN DE GRENSMOLENROUTE. BELUISTER DE VERHALEN VAN ONZE KEMPEN~BROEK WINDMOLENS.

Geplaatst door Molennetwerk KempenBroek VZW op Zaterdag 25 april 2020

10 APRIL

25 maart

De molenaars en molens van GrensPark KempenBroek staan pal achter al onze helden.

 

13 maart 2020

Als gevolg van het Coronavirus zijn de molens binnen GrensPark Kempen~Broek tot nader bepaalde datum GESLOTEN

11 februari 2020

Een nieuw affiche voor de Grenzeloze Molendag. Thema: Molenaars laten Molens Leven.

Geplaatst door Grenzeloze Molendag op Dinsdag 11 februari 2020

 

12 januari 2020

Een bevlogen watermolenaar is ons plots ontvallen.Een bericht dat je volledig verrast, dat je overdondert en waar je…

Geplaatst door Molennetwerk KempenBroek VZW op Maandag 13 januari 2020

09 januai 2020

Bordjes naar de molen

De fietsroutes die langs de molens zijn uitgestippeld en die ook in de Molenkaart Kempen~Broek vermeld staan, maken gebruik van het Knooppunten Netwerk zoals we dat in Limburg kennen. Een  mooi netwerk dat fietsers veilig naar de mooiste plekjes brengt. Maar soms ook een netwerk met beperkingen.Want het Netwerk komt niet altijd direct langs een windmolens of watermolen.

Zo liggen veel watermolens op de Bosbeek en Itterbeek niet direct aan de Knooppunten fietsroutes. Dus moeten we voor die molens een ‘omleidingsroute’ uitstippelen zodat de fietsers via een veilige snelle en mooie route naar de betreffende molen(s) worden geleid maar ook weer makkelijk terug naar de Knooppuntenroute.

Dat gaan we mogelijk doen met speciale Watermolen routebordjes die op een aantal plaatsen langs de route komen te staan daar waar de Knooppuntenroute wordt verlaten. Mits…. dit via subsidie van de provincie of gemeenten, of op andere wijze, betaald kan worden31 december 2019

Beste Wensen voor 2020

Van de Molenaars en Molen-vrijwilligers in GrensPark Kempen~Broek

Geplaatst door Molennetwerk KempenBroek VZW op Dinsdag 31 december 2019

27 november

Molenfilm Kempen~Broek

MolenNetwerk KempenBroek vzw laat twee films maken waarmee de windmolens en watermolens binnen GrensPark Kempen~Broek extra onder de aandacht worden gebracht. De films zullen vooral laten zien hoe je meer informatie over de molens kunt krijgen tijdens een fietstocht door het gebruik van de Faro ERFGOEDAPP in combinatie met de Grensmolenroute en vanaf 2020 ook in de Watermolenroute en de Kempenmolenroute.

opnames voor de Kempenbroek molenpromotion in de Dorpermolen

De bedoeling is dat de film die in opdracht van MolenNetwerk KempenBroek vzw gemaakt wordt door cineast Dion Huiberts uit Weert in mei 2020 uitkomt. Gelijktijdig met de presentatie van de Watermolenroute in de Erfgoedapp. Inmiddels zijn de opnames voor de films bij een aantal watermolens in Maaseik en Bree begonnen. Na de wintermaanden volgen opnames op een aantal windmolens die langs de Grensmolenroute liggen.

 

Geplaatst 03 oktober

Reuze-N-feesT in Molenbeersel voor 2 jarige molens

In Molenbeersel maakt men zich op voor de viering van 100/200 jaar Zorgvlietmolen en 150 jaar Keijersmolen. Dat gaat 2 november gebeuren met een groots opgezet Reuze-N-feesT tussen de beide molens. Dit dorpsfeest start om 16.00 uur.

Geplaatst 18 september

Samen trappen we door

MolenNetwerk KempenBroek vzw is van de partij op het Partnerevenement van Toerisme Limburg “Samen trappen wij door in 2020

Molen-erfgoed en het Fietstoerisme vormt immers een logische combinatie. Samen zijn ze een goed koppel. Molens en de molenaars leven van de wind en de fietstoerist heeft graag wat wind in de rug. 

MolenNetwerk haakt daar al actief op in met onze Molen(fiets)kaart voor GrensPark Kempen~Broek en sedert de zomer van 2019 óók met de Grensmolenroute in de ERFGOEDAPP van Faro. Voor 2020 trappen wij óók door met twee nieuwe molen-fietsroutes in de ERFGOEDAPP.

Geplaatst 13 september

Tweede fietsroute in molenapp in de maak

Na het succes van de Kempen~Broek Grensmolenroute in de ‘molen’ ERFGOEDAPP heeft MolenNetwerk KempenBroek vzw besloten versneld de tweede GrensPark Kempen~Broek molenroute aan de ERFGOEDAPP van Faro toe te voegen.

Inhakend op het fietstoerisme in Belgisch Limburg wordt de 2e fietsroute de Kempen~Broek Watermolenroute, een 45 m lange fietsroute in de omgeving van Maaseik, Tongerlo, Opitter, Opoeteren en Neeroeteren langs maar liefst 13 watermolens. Het is de planning dat de Kempen~Broek Watermolenroute in het voorjaar van 2020 online komt op de ERFGOEDAPP van Faro.

De Kempen~Broek Grensmolenroute is in de eerste twee maanden dat deze route in de ERFGOEDAPP is opgenomen, ruim duizend keer opgeroepen en de informatie bij de verschillende molens geraadpleegd. “Een belangstelling dus voor deze route in de ERFGOEDAPP waarmee we vooraf, zelfs in onze meest optimistische dromen, niet hadden durven rekenen”, zegt voorzitter Van den Berg van MolenNetwerk Kempen~Broek.

Geplaatst 01 september

Open Monumentendagen

In Vlaanderen wordt Open Monumentendag in 2019 op zondag 8 september gehouden. Binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek doen enkele molens actief mee. Bij de Sevensmolen in Kauille wordt een grote Sint Adrianus Oogstmarkt en Kunstmarkt georganiseerd.

In het Nederlandse deel van GrensPark Kempen~Broek staat Open Monumentendag gepland voor het weekeinde van 14/15 september. Hier vallen de activiteiten in en rondom Weert op met op zaterdag en/of zondag veel activiteiten rond de molens De Hoop in Swartbroek, de Nijverheid in Stramproy en de Anna Molen Keent in Weert.

 

Geplaatst 7 juli 2019

MolenNetwerk aanwezig bij molenevenementen

MolenNetwerk KempenBroek vzw gaat op tournee langs een aantal molens binnen GrensPark Kempen~Broek.. De komende maanden zult u het MolenNetwerk tegenkomen bij een aantal molenactiviteiten, molenfeesten of erfgoed evenementen binnen de regio van GrensPark Kempen~Broek. Bij de speciale kraam van het molennetwerk krijgt u informatie over de molens in GrensPark Kempen~Broek, over de molen(fiets)routes en de molen ERFGOEDAPP. Ook is de molen(fiets)kaart voor Kempen~Broek in de kraam te koop en er liggen folders voor belangstellenden.

De nu geplande activiteiten zijn:

 • 28 juli: Molenfeesten, Molenbeersel
 • 18 augustus: 15 jaar Korenbloemmolen  Ospel-Nederweert
 • 08 september: Open Monumentendag, Sevensmolen Kaulille
 • 15 september: Open Monumentendag,   Annamolen Keent Weert
 • 02 november: Reuze-N-Feest Molenbeersel

 

 

 

 

 

 


Geplaatst 05 juli 2019

Nieuwe Molenland Kempen~Broek folder

De Molenland Kempen~Broek molenfolder

In een oplage van 10.000 exemplaren is de nieuwe folder Molenland Kempen~Broek gereed. Deze toeristische folder wordt verspreid over de plaatsen binnen Kempen~Broek waar voor vakantiegangers en mensen die in het Kempen~Broek wat vrije tijd doorbrengen komen. Zoals de VVV-kantoren, Toeristische Diensten, de Onthaalpunten voor Kempen~Broek en de grote accommodaties als vakantieparken.

Geplaatst 26 juni 2019

LEF besteedt aandacht aan Molen Erfgoedapp van MNWK


Geplaatst 04 juni

Gevelbordjes attenderen op Molen Erfgoedapp

De komende tijd zult u bij de Molens in Kempen~Broek die terug te vinden zijn op de speciale Molen Erfgoedapp dit gevelbordje bij de poort van de molen ontdekken. Het wijst bezoekers er op dat er ook interessante digitale informatie over de molen via de Erfgoedapp is op te roepen. Nu nog voor de molens die staan op de Grensmolenroute, uiteindelijk bij steeds meer windmolens en watermolens in GrensPark Kempen~Broek. Deze app voor uw smartphone is een project van MolenNetwerk KempenBroek vzw.


Geplaatst 8 mei

Anna toont Rick

In de Sint Annamolen, Molen van Keent in Weert loopt van 11 mei tot en met 25 mei de tentoonstelling Anna toont Rick. Te zien zijn keramische en sculpturale objecten, beelden en voorwerpen van cursisten keramiek en beeldhouwen van Annemarie Verheijen bij Rick in Weert.

De tentoonstelling wordt vrijdag 10 mei om 19.30 uur geopend door wethouder Geert Gabriëls. De expositie is op zaterdag en zondag geopend van 11 tot 17 uur en op woensdag van 13.30 tot 17 uur. Naast de werken in de molen aan de Keenterstraat 1a worden ook stukken tentoongesteld in de Hof van Keent aan de Keenterstraat 2.


Geplaatst 20 april 2019

Grensmolenroute online in Molen Erfgoedapp

Zo vlak voor een prachtig, bijna zomers, Paasweekeinde is onze GrensMolenroute nu daadwerkelijk online gekomen.
Dus download de Erfgoedapp van Faro, pak de fiets en onze KempenBroek Molen(fiets)kaart en ga op ontdekkingstocht langs de windmolens en watermolens van de GrensMolenroute.

Alle 9 molens zijn nu molens met een PLUS. 

Het samenstellen van de molen erfgoedapp is mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg (Hasselt) en het programma Grensverleggers van het Vlaams-Nederlandse Huis voor Cultuur en Debat: De Buren.

Faro Erfgoedapp: https://www.erfgoedapp.be/:
De Buren: https://www.deburen.eu/


Geplaatst 31 januari

Molens met een PLUS

MolenNetwerk KempenBroek vzw introduceert Molens met een PLUS.  De windmolens en watermolens binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek, 47 in aantal, worden de komende jaren grotendeels opgenomen in het systeem van de Molen ERFGOEDAPP van MolenNetwerk KempenBroek.

De molens die via deze App die via mobiele telefoons en tablets is te ontvangen, worden de Molens met een PLUS genoemd. Deze molens bieden tijdens het bezoek aan de molens de bezoekers een digitale extra mogelijkheid. Met de ERFGOEDAPP van Faro is op deze molens extra informatie op te halen over de betreffende molen. Zoals een oude film over de betreffende molen, oud fotomateriaal, oude krantenartikelen en zelfs interviews met bv de vroegere molenaars. De App vervangt het traditionele bezoek met rondleiding door de molenaar of molengids niet maar biedt tijdens zo’n bezoek wel enkele extra’s. De PLUS van de molen.

De eerste route, de Grensmolenroute, een 35 kilometer lange route die negen molens (4 windmolens en vijf watermolens) in Stramproy, Molenbeersel, Haler-Uffelse, Neeritter, Kessenich en Ittervoort met elkaar verbindt, komt voor Pasen online.


Geplaatst 20 januari 2019

Presentatie MolenNetwerk aan stadsbestuur Weert

Het bestuur van MolenNetwerk KempenBroek had vandaag,15 januari, een bijeenkomst met het stadsbestuur van Weert. We konden het MolenNetwerk uitgebreid aan de Weerter wethouders presenteren en vooral ook onze plannen voor de komende jaren ontvouwen. Voor de Weerter wethouders was het hoogst interessant om te vernemen waarmee het Netwerk de afgelopen jaren bezig is geweest en waar we momenteel volop mee bezig zijn: de Molen Erfgoed App.

Van de zijde van de Weerter bestuurders was er veel waardering voor de manier waarop het MolenNetwerk het molenerfgoed verbindt aan de natuur van het GrensPark Kempen~Broek en de voortrekkersrol die wij regelmatig grijpen bij de promotion van het Kempen~Broek en de manier waarop wij nu en in de komende jaren ons molenerfgoed willen promoten en letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten.

Van de zijde van de gemeente Weert werd daarbij actieve ondersteuning voor onze plannen in het vooruitzicht gesteld.

Soortgelijke ontmoetingen gaan we de komende maanden ook met de bestuurders van de andere Kempen~Broek gemeenten en met partner als de VVV en de Toeristische Diensten en media organiseren.


Geplaatst 7 januari 2019

Junior Molenaars

In 2019 kunnen óók jongens en meisjes vanaf 10 jaar uit Belgisch Limburg meedoen aan Junior Molenaar. Junior Molenaar is een project van Sint Anna, de Molen van Keent in Weert. De opzet van Junior Molenaar is vergelijkbaar met JongRedtOud uit Belgisch Limburg.

Jongeren die meedoen, volgen een aantal woensdagen verspreid over heel 2019 een speciale kennismaking met de molen en de molenaars van de Sint Annamolen. Ze wordt op deze manier vertrouwd gemaakt met alle aspecten van het bedienen van de molen en komen, samen met de molenaars, op plaatsen waar normaal géén bezoekers komen. Samen met de gidsen leren ze ook over de geschiedenis van de windmolens in deze streek. Aan het eind van het jaar worden de deelnemers die alle woensdagmiddagen zijn gekomen, benoemd tot Junior Molenaar van Sint Anna.

Aanmelden voor het project kan via de website van Sint Anna, de Molen van Keent.

Kijk daarvoor hier: https://annamolencom.wordpress.com/jonge-molenaar/junior-molendiploma/

 • Het project Junior Molenaar is een uitgebreide kennismaking met de molen en het ambacht van molenaar, géén opleiding tot molenaar.

Geplaatst 24 december

Dagblad De Limburger

Junior Molenaars

Geplaatst 26 november

De Plenk Eruit

De Kauliller Molenvrienden hebben met hun traditionele seizoensafsluiting ‘De Plek er uit’ het Belang van Limburg gehaald. Uitgebreid wordt er teruggekeken op het zeer succesvolle molenjaar bij de Sevensmolen.

 

Geplaatst 24 november

Dag in de “school”banken

Deze week hebben we met 3 bestuursleden meegedaan aan een workshop van een dag van Faro om te leren de inhoud voor de Erfgoedapp in te voeren. Een leerzame dag waarin we veel aan de weet kwamen over zaken als augmented reality en andere mogelijkheden die er met de Erfgoedapp zijn, Komende lente willen we de eerste route via de Molen Erfgoedapp aanbieden.

Geplaatst 6 november 2018

Subsidie voor project Molen Erfgoed App

Vastleggen in volledig scherm 6-11-2018 110600.bmp

MolenNetwerk KempenBroek VZW heeft een subsidie toegezegd gekregen van het Vlaams Nederlands Huis DeBuren een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met als doelstelling de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen Vlaanderen en Nederland door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden.

MolenNetwerk KempenBroek VZW krijgt de subsidie voor het project om met behulp van de Molen Erfgoed App de windmolens en watermolens binnen GrensPark Kempen~Broek te verbinden en grensoverschrijdend het Verhaal van de Molens uit te dragen.


Geplaatst 09 oktober 2018

Prima zomerseizoen

Nu het toeristisch zomerseizoen 2018 grotendeels achter ons ligt kunnen we een eerste, tussentijdse balans opmaken over het zomerseizoen en de vakantieweken op de Sint Annamolen van Keent in Weert.
Erg positief is dat het bezoek aan de molen flink in de lift zit. We hebben, met nog drie volle maanden en een periode van de herfstvakantie te gaan nu al bijna 200 bezoekers meer op de molen genoteerd dan over héél 2017. Dat komt, hebben we de indruk, vooral ook door de samenwerking binnen GrensPark Kempen~Broek.

IMG_20181008_171344_501

Via MolenNetwerk KempenBroek is dit jaar voor het eerst intensief reclame gemaakt voor de molens in de vorm van folders, flyers, website, Facebook, Instagram, Twitter en via de speciale Agenda App voor de Molens van Kempen~Broek. En dat werkt.

Op vragen tijdens bezoek aan de molen antwoorden gasten steeds vaker: “We hadden het gezien in de agenda of op internet of we lazen een folder of flyer.”

Ook trekt de molen veel bezoekers niet enkel uit eigen stad en streek maar uit alle windstreken.  Al met al een positieve ontwikkeling die nadrukkelijk onderstreept dat de samenwerking binnen Kempen~Broek vruchten afwerpt.


Geplaatst 14 september 2018

Geschiedenis van Zorgvlietmolen wordt blootgelegd.

Een stukje molenarcheologie van de Zorgvlietmolen in Molenbeersel.

Vastleggen in volledig scherm 14-9-2018 165226.bmpPeter Deckers, eigenaar van de molen, is gestart met omvangrijke werkzaamheden. Op de plaats waar de molenberg is afgegraven zie je meer over de geschiedenis van de molen. De eerste molenberg van de zeskantige molen was beduidend lager dan deze van nu. Dit is af te lezen uit de gelaagdheid.

Vastleggen in volledig scherm 14-9-2018 165318.bmpEen oude begraven kruipaal bevestigt dit niveau. Boven bij de begraven kruipaal ligt een ijzeren voorwerp (vervormde smalle plaat met een soort lange nagels of bouten aan vast)

Vastleggen in volledig scherm 14-9-2018 165342.bmp

De wanden van de eerste molen waren bedekt met leien.
Dit kan je afleiden uit de laag leien die ligt onder het puin waarmee de nieuwere molenberg werd opgehoogd.
Dit was te verwachten. De enige oude foto van de zestienkant die we kennen geeft hier geen uitsluitsel over. Ze is niet duidelijk.  Hierop lijken de wanden egaal donker gekleurd.

Toch was het te verwachten dat de molen met leien bedekt was. De oude molen zou immers een grote gelijkenis hebben met de zestienkant van Horn.
Deze is ook met leien bedekt en bovendien heeft deze ook een lage molenberg.


Geplaatst 13 september

Geslaagde Grenzeloze Molendag trekt erg veel bezoekers.

Vastleggen in volledig scherm 14-9-2018 070603.bmp


Geplaatst 27 juli

Tijdens de openingsavond van de Molenfeesten in Molenbeersel heeft vrijdagavond MolenNetwerk KempenBroek VZW de nieuwe Kempen~Broek molenvlag gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een Netwerkavond voor moleneigenaren, molenbeheerder en molenvrijwilligers uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek. De windmolens en watermolens van GrensPark Kempen~Broek zijn nu ook aan deze vlag herkenbaar. De vlag zal voor het eerst feestelijk worden uitgestoken tijdens de Grenzeloze Molendag die het MolenNetwerk op zondag 9 september voor de tweede keer organiseert. Aan die Grenzeloze Molendag doen dit jaar 22 windmolens en watermolen, twee meer dan in 2017, mee.

Vlagrand met achtergrond logo en tekst grenzeloos molenerfgoed.tif_InPixio

MolenNetwerk KempenBroek is bovendien ook de officiële procedure begonnen om een VZW, Vereniging Zonder Winstoogmerk, te worden. Het MolenNetwerk stelt zich tot doel het bijzondere molenerfgoed binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek op de kaart te zetten. Binnen het grenspark staan 47 windmolens en watermolens waarvan er nog veel regelmatig draaien en malen en te bezoeken zijn.

Vorig jaar presenteerde het MolenNetwerk al de speciale molen(fiets)kaart voor Kempen~Broek. Van deze kaart met informatie over alle 47 molens en een viertal uitgestippelde fietsroutes is recent de tweede druk verschenen. Voor komend jaar wordt gewerkt aan de presentatie van de speciale Molen Erfgoed App voor GrensPark Kempen~Broek waardoor alle informatie over het molenerfgoed ook digitaal via de App opgehaald kan worden op de mobiele telefoon of tablet.

Zondag staat MolenNetwerk KempenBroek met een informatiestand op de Molenfeesten bij de Keijersmolen aan de Smeetsstraat in Molenbeersel. Hier is de nieuwe editie van de Molen(fiets)kaart voor Kempen~Broek te koop en kan men alle informatie krijgen over het MolenNetwerk en over de Grenzeloze Molendag van 9 september, tevens Open Monumentendag in Vlaanderen en Nederland.


Geplaatst 19 juli

NETWERKAVOND VOOR MOLEN- EN ERFGOED VRIJWILLIGERS IN MOLENBEERSEL

MolenNetwerk KempenBroek VZW organiseert in samenwerking met VZW Molenzorg Molenmuseum uit Molenbeersel en de organisatie van de Molenfeesten Molenbeersel een Netwerkavond voor molen- en erfgoedvrijwilligers. Deze netwerkavond wordt gehouden op vrijdag 27 juli vanaf 19.30 uur in de Keijersmolen in Molenbeersel.

 De Molen- en Erfgoed Netwerkavond Kempen~Broek is bedoeld voor iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij het beheer en behoud van ons erfgoed in het algemeen en de windmolens en watermolens in het bijzonder. Erfgoedeigenaren, erfgoedbeheerders, molenaars en molenvrijwilligers uit het gebied van Grenspark Kempen~Broek en de aan het GrensPark Kempen~Broek grenzende gebieden in Vlaams en Nederlands Limburg en Brabant zijn uitgenodigd. Ook andere erfgoedorganisaties uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek zijn tijdens de avond van harte welkom.

Koen Jambon van de Vlaamse Erfgoed-netwerkorganisatie Herita zal tijdens de avond Herita presenteren en de doelstellingen en activiteiten van Herita toelichten. MolenNetwerk  KempenBroek VZW geeft uitleg over de Molen Erfgoed App die begin 2019 online zal gaan.

 Vastleggen in volledig scherm 19-7-2018 124059.bmp

Verder presenteert MolenNetwerk KempenBroek VZW tijdens de netwerkavond de nieuwe Kempen~Broek molenvlag waaraan alle deelnemers aan de Grenzeloze Molendag herkenbaar zijn en het programma voor de 2e Grenzeloze Molendag van zondag 9 september (tevens Open Monumentendag in Vlaanderen én Nederland). Op een aantal molens worden deze zondag speciale activiteiten georganiseerd. Van demonstraties door de Monumentenwacht Limburg op de Sevensmolen in Kaulille tot demonstraties van het slaan van notenolie op molen De Windlust in Roeven (Nederweert) of een lezing met uitleg over de ontwerpen van de Molen luciferdoosjes op de Sint Annamolen van Keent in Weert en speciale rondleidingen. En uiteraard is er veel gelegenheid tijdens een informele nazit om andere collega erfgoedvrijwilligers te ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.


Geplaatst 18 juli

kranteartiekel theo Keyers

Artikel in Het Belang van Limburg naar aanleiding van het overlijden van molenaar Thei Keijers, de laatste beroepsmolenaar van Vlaanderen en zijn hele arbeidzame leven molenaar van de Keijersmolen in Molenbeersel.

Geplaatst 17 juli

Vastleggen in volledig scherm 17-7-2018 150900.bmp

Rouwbrief Theo Keijers

Geplaatst 29 juni

logos en QR1-002

Geplaatst 19 juni

dav

GrensPark Kempen~Broek heeft een handzame en erg informatieve BezoekersGids uitgegeven. In de gids worden de vele mogelijkheden van het Kempen~Broek in al zijn facetten belicht. Ook de molens van Kempen~Broek worden, uiteraard, niet vergeten. Ze staan symbool voor het erfgoed. Het erfgoed waaraan GrensPark Kempen~Broek, mede, het zo bijzondere karakter ontleent.

Geplaatst 2 juni

dav

Molens en Kempen~Broek in fietsblad

De Sint Annamolen Keent en de Voorste Luysmolen in Bocholt figureren in een artikel dat later dit jaar in het populaire magazine WielRenBlad zal verschijnen. Het artikel vertelt over de mooie bijzondere natuur van GrensPark Kempen~Broek in combinatie met de uitstekende mogelijkheden voor mooie fietstochten en het méér dan bijzondere erfgoed. MolenNetwerk KempenBroek werkte samen met de vrijwilligers van de beide molens met plezier mee aan het tot stand komen van het artikel.

Geplaatst 29 mei 2018

Netwerkavond van MolenNetwerk KempenBroek

Vastleggen in volledig scherm 29-5-2018 172157

MolenNetwerk KempenBroek presenteert het programma voor de 2e Grenzeloze Molendag van zondag 9 september tijdens een informele Netwerkavond op vrijdag 27 juli a.s in Molenbeersel. Deze Netwerkavond gaat door in samenwerking met het organiserende comité van de Molenfeesten Molenbeersel en vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel in het gezellige molencafé aan de voet van de Keijersmolen in Molenbeersel op de openingsavond van de jaarlijkse Molenfeesten van Molenbeersel. De avond opent om 19.30 uur en het informele deel (netwerken) start omstreeks 21.00 uur.

Tijdens de Netwerkavond wordt het PR en reclamemateriaal voor de Grenzeloze Molendag gepresenteerd en het programma bekend gemaakt. Voor de aan de Grenzeloze Molendag deelnemende windmolens en watermolens liggen pakketten met folders, flyers en de splinternieuwe MolenNetwerk KempenBroek Molenvlag klaar. Ook zal tijdens de avond worden toegelicht welke speciale activiteiten op de molens worden georganiseerd. Van demonstraties door de Monumentenwacht Limburg of demonstraties van het slaan van notenolie tot lezingen en speciale rondleidingen.

Verder presenteert het MolenNetwerk  KempenBroek de stand van zaken en de voortgang rond de Molen Erfgoed App die begin 2019 operationeel zal worden.

De MolenNetwerkavond Kempen~Broek is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het beheer en behoud van ons molenerfgoed: eigenaren, molenaars, molenvrijwilligers uit het gebied van Kempen~Broek en de aan het GrensPark Kempen~Broek grenzende gebieden in Vlaams en Nederlands Limburg en Brabant . Ook andere erfgoedorganisaties uit de streek van GrensPark Kempen~Broek zijn tijdens de avond welkom. De Vlaamse Erfgoed-organisatie Herita zal tijdens de avond haar activiteiten ook aan alle belangstellenden presenteren.

 

 

Geplaatst 27 april 2018

22135380_10155680844753965_3921664041228300824_o-001

Op 12 en 13 mei 2018 is het Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Dit jaar is het thema: ‘Ontmoet de molenaar!’. Naar aanleiding van de UNESCO inschrijving van het Nederlands Molenambacht op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vele honderden molens doen mee en op een groot aantal plaatsen worden feestelijke activiteiten georganiseerd. In Limburg doen zo’n 45 molens mee. Ontmoet de molenaar en  geniet van diverse speciale activiteiten! Kijk op www.molens.nl voor alle deelnemende molens. Voor kinderen is gratis het Molen-Ontdekboekje op te halen.

Activiteiten

Veel molenaars organiseren speciaal voor de Nationale Molendagen extra activiteiten op en rond de molen, waardoor het een onvergetelijk uitstapje wordt voor jong en oud. Proef van heerlijke molenpannenkoeken, volg een fiets- of wandelroute, luister naar live muziek of geniet van demonstraties en exposities op een van de molens. Zo kan men op de St. Annamolen in Keent-Weert 360 molens bewonderen op luciferdoosjes en op de Armenmolen in Neeritter is een expositie over de historie van de molen en het dorp. Molen de Windlust van Roeven in Nederweert verblijdt op 13 mei – tevens Moederdag – iedere moeder met een flesje walnotenolie. Alle opengestelde molens staan op www.molens.nl en zijn te herkennen aan de blauwe wimpel en de ronddraaiende wieken of waterraderen.

Molen Ontdekboekje

Voor de allerkleinsten ligt op elke opengestelde molen een gratis Molen Ontdekboekje klaar. Dit boekje staat vol met leuke raadseltjes, puzzeltjes en andere leuke opdrachten waarmee zij niet alleen de verschillende molentypen leren ontdekken, maar ook van alles leren over het werk van de molenaar.

 

Geplaatst 22 februari 2018

Twee Kempen~Broek molens Monument van de Maand

Vastleggen in volledig scherm 22-2-2018 091055.bmp

Proficiat molenvrienden van de Sevensmolen en Voorste Luysmolen !

De Sevensmolen in Kaulille en de Voorste Luysmolen in Bocholt zijn beiden aangewezen als Monument van de Maand door de Belgische erfgoedorganisatie Herita, Open Monumenten.
De aanwijzing als Monument van de Maand betekent dat de windmolen en de watermolen op de website van Herita uitgebreid gepresenteerd worden.
Ook zorgt de aanwijzing meestal tot extra belangstelling voor deze monumenten en extra toeloop van publiek.


MolenNetwerk KempenBroek ziet in de aanwijzing ook een extra bewijs dat ons streven om ons molenerfgoed van GrensPark Kempen~Broek nadrukkelijker op de kaart te zetten, resultaat begint af te werpen.

Naar de beide pagina’s:  Sevensmolen  en Voorste Luysmolen

Vastleggen in volledig scherm 22-2-2018 091121.bmp

 


Geplaatst 20 februari

Grenzeloze Molendag Crossborder project

Kempenbroek Pictogrammen6

De Grenzeloze Molendag die op zondag 9 september op veel wind- en watermolens binnen GrensPark Kempen~Broek wordt gehouden, is aangewezen als Europees Crossborder Project in het kader van 2018: Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed.

Aan de Grenzeloze Molendag doen de molenaars en molenvrijwilligers van veel wind- en watermolens uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek mee. Zij stellen op 9 september van 10 tot 18 uur hun molen open, geven rondleidingen en verzorgen demonstraties.


 

Geplaatst 6 februari 2018

27750378_2104755053069278_2510087709968683590_n

Geplaatst 31 januari 2018

bmd

De oproep om oude foto’s en ander historisch molenmateriaal beschikbaar te stellen aan het MolenNetwerk KempenBroek ten behoeve van de Erfgoed App van de Kempen~Broekmolens die we gaan maken, heeft al eerste successen opgeleverd.
Zo kregen we van Leon Moonen uit Bocholt een aantal foto’s van en artikelen over de gesloopte windmolen Het Stift in Bree, de Ghen-AA watermolen in Beek Bocholt, de watermolen bij de Kluis van Mariëndal eveneens in Beek en de Aabroekmolen (Abrox) in Beek en, heel bijzonder, twee fotoviewer 2-D foto’s van de Clootsmolen in Bocholt en een schilderij van de Ghen-aamolen.
Heeft u ook oude molenfoto’s of andere voorwerpen, artikelen of krantenknipsels van de molens van Kempen~Broek? Stuur ons een berichtje en we nemen met u contact op.

Geplaatst 24 januari 2018

IMG_20180123_151636_resized_20180124_113321408

We hebben dinsdag met de kerngroep flink vergaderd. Het raamwerk voor de Erfgoed App over de molens van GrensPark Kempen~Broek staat nu in de steigers. De eerste route die we gaan uitwerken wordt de Grenslandroute met negen molens uit Stramproy, Haler, Neeritter, Molenbeersel. Ook het thema voor deze serie van vijf watermolens en vier windmolens staat vast: Het Verhaal van de Molen.

Nu gaan we informatie, foto’s, oude filmpjes en alles wat interessant is vergaren. Daarna worden ook actuele foto’s, filmpjes, molengeluidsfragement en gesprekjes opgenomen en wordt alles per molen verwerkt en in de Erfgoed App ingevoerd.

We verwachten hiervoor ongeveer een jaar nodig te hebben.

Geplaatst 14 januari 2018

megaphone


Geplaatst 10 januari 2018

Molendag Vlaanderen 2018 in het Europees Erfgoedjaar

Opendeurdag Erfgoed

De meeste vrijwillige molenaars, die in 2017 erkend werden als UNESCO-werelderfgoed, laten in geheel Vlaanderen op zondag 29 april tussen 10 en 18 uur hun molens draaien en malen en geven uitleg aan de bezoekers.

De inrichter, Molenforum Vlaanderen, is het overkoepelend forum voor Vlaamse molenverenigingen en molenmusea. Het Molenforum zet de moleneigenaars er toe aan om hun erfgoed te restaureren en te onderhouden.
Regelmatig richt ze cursussen in voor de opleiding van vrijwillige molenaars.

Ook binnen GrensPark Kempen~Broek zullen diverse windmolens en watermolens die participeren binnen MolenNetwerk KempenBroek aan deze  Vlaamse Molendag meedoen.


Geplaatst 07 januari 2018

Screenshots14

Veel bijzondere foto’s

Op de facebookpagina https://www.facebook.com/VroegerinKempenBroek presenteert MolenNetwerk KempenBroek een bijzondere collectie nostalgische foto’s van de winmolns en watermolens uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek. Heeft u zelf ook ergens nog molenfoto’s liggen, laat het ons weten. We publiceren ze graag.

Nostalgische molenfoto’s uit GrensPark Kempen~Broek

Geplaatst 06 januari 2018

Vastleggen in volledig scherm 6-1-2018 104501.bmp

Geplaatst 14 december 2017

Gaan we op de wagen van de nieuwe technieken springen of niet? Het is een en/en verhaal, geen of/of.

Studies gaan er van uit dat 80%  van de GSM gebruikers binnen de vijf jaar met de smartphones op pad zijn. Dit geeft ongekende mogelijkheden, niet alleen voor de verkopers van die spullen maar ook voor mensen die er op willen inspelen.

De  audiogids in musea en in kunststeden verliest terrein ten voordele van de persoonlijke  smartphone die de gebruiker volledig zelf in de hand heeft. Hij laadt een app van het web en gaat er mee  aan de slag. De bezoeker/toerist laat zijn agenda minder en minder bepalen door groepsgidsen, afspraken en time frames. Of ons dat bevalt of niet, doet weinig  terzake, het is een tendens die  zich zo te zien steeds sneller verder doorzet

Situatie op de molens

Onze molenaars zijn gedreven mensen en erg begaan met hun molen en het ambacht, ze zijn  fier dat ze dat mogen tonen. Het zijn meestal geen geschoolde gidsen en ze vinden technische hoogstandjes en wetenswaardigheden belangrijk en veronderstellen van de bezoeker hetzelfde.  Deze bezoeker  kiest echter,  hoe langer hoe meer,  zelf wat hij wil zien en horen. Helemaal individueel. De gasten en zekere de jongeren zijn  op zoek naar korte hapklare brokken die ze zelf bepalen en uitkiezen. Het pokemon-gehalte mag niet ontbreken

Wat doen we?

We zijn binnen de werkgroep Molennetwerk KempenBroek samen met RLKM  al langer op zoek naar een manier om bezoekers, fietsers, toeristen te boeien met ons molenverhaal. Storytelling wordt erg belangrijk, de toerist/bezoeker wil luchtige en smeuïge verhalen horen, wil verwonderd en geprikkeld worden, wil een fijn moment beleven.

Wij hangen het molenverhaal er aan vast als zeilen op de wieken.

De KempenBroek Molenkaart/Molenfolder was een eerste stap, nu gaan we verder op zoek om de molens op de kaart te zetten of beter gezegd in de smartphone en op het Web. .

De cursus en informatie

Dinsdag 12 december  hebben we (vanuit de WG Kempen Broek René en ik)  bij Faro (Vlaamse dienst voor erfgoed) in Brussel een cursus ErfgoedApp, Augmented Reality en Erfgoedbeacons gevolgd.

Hiervoor ben ik met de trein, tram en bus naar Brussel gereisd  en via de apps van de Lijn en de NMBS kon ik perfect mijn reis plannen. Het was de inspanning meer dan de moeite waard.

De cursus werd gegeven door Bram Wirikx van Faro die ons de ErfgoedApp van de Vlaamse gemeenschap uitlegde. Er zijn momenteel ook andere apps die dit aanbieden oa Izi.travel dat wereldwijd stedentrips en wandelingen aanbiedt.

ErfgoedApp wordt aangestuurd/beheerd  door Erfgoed Vlaanderen vie Faro die ook het beheer van de website en de ondersteuning (beacons) op zich nemen. De samenwerking met Nederlandse partners in het KempenBroek  is geen probleem, het web is er voor iedereen.

Wat kan er?

De cursus gaf een overzicht van wat er mogelijk is met de ErfgoedApp, ik moet zeggen dat ik onder de indruk was van de mogelijkheden , niet alleen voor Molennetwerk KempenBroek maar ook voor ons eigen lokaal en bovenlokaal erfgoed.

Gesloten kerken en gebouwen kunnen bekeken worden met een 360 foto. Oude situaties kunnen over de nieuwe situatie geplakt worden en zo vergeleken worden. Je kan mensen op een bepaalde plaats iets later vertellen, virtueel. De enige beperking is onze eigen verbeelding.

Wandelingen met tekst en uitleg, filmpjes, foto’s en stemmen worden, na installatie van de app op je smartphone, gedownload en geactiveerd door een beacon, GPS of augmented reality het kan allemaal en de mogelijkheden worden alsmaar uitgebreid.

De beleving is persoonlijk en kan naast de smartphone ook met tablet. Tijdens de cursus leerden we hoe je zo’n wandeling/fietstocht opzet stoffeert met filmpjes en foto’s en hoe je binnen in gebouwen kan werken met kleine elektronische  beacons (instelbare bakens)  die het verhaal op je smartphone aan gang zetten.

We moeten er maar eens over nadenken of we deze weg kiezen, er zit wel wat werk en inzet aan vast. Alles hangt af van hoe boeiend en uitdagend je de wandeling/fietstocht vorm geeft.

Besluit

Voor het jongere deel van de bevolking is de tijd van de folders, de groepsgidsen en groepsreizen voorbij. Om het jonge volkje te boeien in het molenverhaal en zaadjes te zaaien voor onze opvolgers moeten we bij de pinken blijven.  Wij kunnen doen alsof we tegen vernieuwing en verandering zijn en verder doen zoals we bezig zijn en stilaan de aandacht kwijtraken naarmate ons klassieke publiek de weg en de molentrap niet meer op kan.

We moeten  blijven inzetten op het ambacht  van molenaar en dat wat we belangrijk vinden doorgeven aan de volgende generatie. Graan zal nog altijd met molenstenen gemalen worden, wind en water blijven hetzelfde.  We kunnen nu op de kar springen en hierin meegaan, is het allemaal van blijvende aard of is het een modegril?

Dat vroegen onze voorouders zich waarschijnlijk ook af toen ze de eerste fietsen en stoomtreinen zagen. Niemand had vijf of tien jaar geleden kunnen voorspellen waar we op dit moment staan met communicatie, internet en informatiebeschikbaarheid. Voorspellen waar we in de volgende tien jaar naar toe gaan is schier onmogelijk. Onze voorouders zijn groot geworden door zich aan te passen aan de omstandigheden, daarom staan we nu waar we staan.

 

kijk hier eens :

https://faro.be/erfgoedapp/tutorial

https://kempenbroekmolens.org/ 


Geplaatst 8 december 2017

Belangstelling voor natuur en molens Kempen~Broek

Beijing TV toert momenteel door Limburg. Donderdag en vrijdag trok de tv ploeg van vier personen veel tijd uit voor opnames van de natuur en het erfgoed in GrensPark Kempen~Broek.

Donderdag werden opnames gemaak in het IJzeren Man gebied in Weert. Vrijdagmorgen stond het erfgoed in de vorm van de Sint Annamolen Keent in de belangstelling van het camerateam.  De molenaars van de Annamolen van Keent ontvingen de gasten uit China.

Het programma zal in het vroege voorjaar van 2018 worden uitgezonden in een serie van 2 uitzendingen met een bereik van 80 miljoen kijkers.

bdr

24883422_2040568176178404_7516718335863125126_o

Geplaatst 7 december 2017

Molenaarsambacht nu Unesco Erfgoed

Tijdens de algemene vergadering van de Unseco in Zuid-Korea is vandaag het Molenaarsambacht op de Internationale lijst van het Bescherm Immaterieel Erfgoed  van de Unesco geplaatst. Het initiatief om het molenaarsambacht op deze werelderfgoedlijst geplaatst te krijgen was in 2012 al genomen vanuit een aantal Nederlandse molenorganisaties.

_D205521

Geplaatst 5 december 2017
https://www.facebook.com/MolensKempenBroek/posts/726907880841110

Geplaatst 3 december 2017

Aandacht voor plannen Jong Redt Oud

davGrensland Actueel had 3 december een interview met René Weerens over het project Jong Redt Oud.

Jong Redt Oud is een project van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed in Hasselt bedoeld om jeugd actief bij erfgoed (in de meest brede zin van het woord) te betrekken. Het interview wordt eerdaags via Grensland Actueel uitgezonden.

René werkte met vzw Molenzorg Molenmuseum in Molenbeersel en de vrijwilligers van de Keijersmolen afgelopen zomer mee aan een van de vijf pilotprojecten van Jong Redt Oud door de organisatie van een vierdaagse molenstage voor schooljeugd bij de Keijersmolen in Molenbeersel.

Molennetwerk KempenBroek gaat binnenkort kijken of we in 2018 binnen het molennetwerk een of eventueel twee Jong Redt Oud projecten op een of meerdere molens kunnen organiseren. De voorkeur van de werkgroep heeft de organisatie van een grensoverschrijdend project dat we op de Belgische en Nederlandse molens samen kunnen realiseren.  Nog niet duidelijk is echter of het PCCE, vanwege de regels, kan meewerken aan een project aan beide zijden van de grens. Helemaal passend binnen de uitgangspunten van de Grens Gevallen van GrensPark Kempen~Broek.


Geplaatst 23 november 2017

Van Graan tot Bakker

Achter de Sevensmolen in Kaulille wordt momenteel flink gewerkt. Men is er druk bezig met de aanleg van een demonstratieveldje waarop straks diverse graansoorten ingezaaid kunnen worden.

23783658_2065482333663217_1164594630137607405_o

De bedoeling is om het hele proces van het zaaien, groeien en oogsten van het graan via het malen van het koren tot meel tot uiteindelijk het bakken te laten zien en volgen. Echt dus van graan tot bakker.
Een mooi educatief project dat als voorbeeld voor heel Kempen~Broek kan gelden en dat we, samen met het team van de Kauliller Molenvrienden, als Molennetwerk KempenBroek graag willen promoten en uitdragen.


Geplaatst 16 november 2017

Inspiratiedag Jong Redt Oud

Vastleggen in volledig scherm 17-11-2017 103356.bmp

Afgelopen zomer, begin juli, werd door het team van de Sevensmolen in Molenbeersel meegedaan aan het project Jong Redt Oud. Schoolkinderen uit Kinrooi/Molenbeersel, Bocholt, Bree e.o. maakten in de eerste week van hun schoolvakantie actief kennis met Erfgoed. In ons geval dus met een windmolen. Ze leren veel over dit erfgoed en hebben een leuke eerste vakantieweek.

Jong Redt Oud is een project van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed in Belgisch Limburg. Molennetwerk Kempen~Broek is erg enthousiast over dit project en deze aanpak om schooljeugd actief met erfgoed en met molens in contact te brengen.

We overwegen om in 2018 dan ook op een wat bredere schaal binnen Molennetwerk Kempen~Broek aan Jong Redt Oud deel te nemen. Daarom zijn we op 29 november ook van de partij op de Jong Redt Oud Inspiratiedag in Genk.


Geplaatst 15 november 2017

Wandeling met Erfgoed App

Vastleggen in volledig scherm 16-11-2017 143544.bmp

We zijn op 15 november met een groepje de Erfgoed App van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, gaan uitproberen. Met zo’n App op je mobiele telefoon, kun je erfgoed voor bezoekers nog toegankelijker maken. Naast de Erfgoed App gaan we ook de App IZI Travel uitproberen.

Met de Erfgoed App van FARO hebben we een gezonde en mooie wandeling gemaakt over het terrein van de voormalige vliegschool in As bij Genk. Tegenwoordig een uitgestrekt bosgebied, tijdens de Eerste Wereldoorlog de locatie van de vliegschool van het Duitse leger.

Tijdens de wandeling geeft de App op verschillende locaties in het terrein informatie over het gebruik van het gebied zo’n 100 jaar geleden. Die informatie (teksten, foto’s, filmjes, geluid) verschijnt automatisch op je mobieltje als de App binnen een straal van bv 25 meter van een punt komt dat met GPS wordt gemarkeerd. 


Sabine Delhaise en Els Peusens van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, waar ook GrensPark Kempen~Broek toebehoort, zorgden er beiden voor dat we de weg niet kwijtraakten. Beiden hebben ook al ervaring met het opzetten van een route in de Erfgoed App.
We testen momenteel enkele van deze App’s uit om komend jaar te gaan gebruiken voor ons project Molens vertellen Verhalen.


Geplaatst 31 oktober 2017

De tijd gaat snel

Inmiddels alweer, bijna op de dag af, 2 jaar geleden werden de eerste contacten tussen molenaars, molenvrijwilligers en molenbeheerders binnen GrensPark Kempen~Broek gelegd. Het plan om binnen het gebied van Kempen~Broek wat meer samen te gaan werken bij het promoten van ons molenerfgoed ontstond bij de feestelijke opening op 12 juni 2015 van het vernieuwde Onthaalpunt van Grenspark Kempen~Broek bij de Voorste Luysmolen.

Vastleggen in volledig scherm 4-1-2016 120341.bmp

Het allereerste, informele, Kempen~Broek overleg op 30 oktober 2015 in Kaulille.

In de herfst van 2015, op 30 oktober, kwamen een aantal molenenthousiastelingen voor het eerst samen in Kaulille. Om over en weer kennis te maken en om samen eens te kijken wat we gemeenschappelijk zouden kunnen doen. We waren het er al snel unaniem over eens dat onze eerste opdracht zou moeten zijn: het op de kaart zetten van het molenerfgoed van Kempen~Broek. Want daar schortte het nog behoorlijk aan.
Daarna is het allemaal behoorlijk snel gegaan. Met als voorlopig hoogtepunt de presentatie van de Molenkaart Kempen~Broek afgelopen juni tijdens de Molenfeesten in Molenbeersel. En nu werken we alweer volop aan de volgende gemeenschappelijke plannen om ons Grenzeloos Molenerfgoed op de kaart te zetten.


Geplaatst 25 oktober 2017

“Molen Vertellen Verhalen.”

Molens Vertellen Verhalen. Dat is het motto en thema voor 2018 van de windmolens en watermolens van GrensPark Kempen~Broek.
In het molenjaar 2018 gaan een aantal windmolens en watermolens binnen GrensPark KempenBroek ook echt verhalen vertellen.
Verhalen die u kunt beluisteren en Verhalen die u uitnodigen en uitdagen om een speciale route van molen tot molen te volgen. De Molenverhalenroute.
De route kunt u volgen en de Verhalen kunt u beluisteren via een speciale App. Wie de route fietst of op andere wijze volgt kan bij de molens Het Verhaal van de Molens op een mobieltje beluisteren tijdens hun bezoekje aan deze molens. De Molenverhalen zijn informatief, leerzaam, interessant en soms ook spannend. En af en toe misschien ook wel eens een beetje (on)geloofwaardig. Want ook voor een Sterk Molenverhaal draaien de Mulders (vroeger net als nu) de hand niet om.
Molennetwerk KempenBroek is bezig met de voorbereidingen van dit ambitieuze project dat het vervolg wordt op de Molenkaart Kempen~Broek die eerder dit jaar verscheen.

Geplaatst op 17 oktober

Oude molenfoto’s uit GrensPark Kempen~Broek

Vastleggen in volledig scherm 17-10-2017 110815.bmp

Molennetwerk KempenBroek wil met de speciale Facebookpagina KempenBroekmolens op oude foto’s ( KempenBroekmolens op oude foto’s ) een digitale collectie van oude molenfoto’s van de nog bestaande én de inmiddels verdwenen windmolens en watermolens binnen het gebied van GrensPark KempenBroek opbouwen.

Het gaat dus om oude molenfoto’s uit de Belgische gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi/Molenbeersel, Maaseik en Hamont en de Nederlandse gemeenten Cranendonck, Weert, Nederweert en Leudal.
U als volger kunt meehelpen! Heeft u zelf leuke, verrassende, opvallende oude molenfoto’s og ontdekt u zelf een bijzondere molenfoto?  Stuur ons die (met wat gegevens over de foto: waar, welke molen, wanneer en wie staan er eventueel op) naar kempenbroekmolens@gmail.com.

Bericht promoten

Geplaatst op 14 oktober

Open molens op interactieve kaart

Vastleggen in volledig scherm 14-10-2017 100943.bmp

Alle actueel op een dag geopende molens en dus de molens die deze dag te bezoeken en te bezichtigen zijn, worden voortaan op een interactieve landkaart aangegeven. Zo wil Molennetwerk Kempen~Broek het nog eenvoudiger maken voor iedereen om een bezoekje aan een (of meerdere) van onze windmolens en watermolens te brengen. Wanneer u op de interactieve kaart het symbool (groene bol met monumentenlogo) aanklikt, ziet u op een extra scherm dat in beeld komt, aanvullende informatie zoals de naam, het adres en het type molen alsmede het tijdstip van/tot hoe laat de molen deze dag geopend is.

Deze speciale kaart is vooralsnog alleen via de Facebookpagina van Molennetwerk KempenBroek te volgen: Facebook Molennetwerk KempenBroek


Geplaatst 11 oktober 2017

Molennetwerk ook actief op Facebook

Vastleggen in volledig scherm 11-10-2017 155623.bmp

Molennetwerk KempenBroek is niet alléén te vinden op deze website op het internet. Ook op sociale media zoals Twitter, Instagram en Facebook is het Molennetwerk prominent vertegenwoordigd. Mensen die steeds op de hoogte willen blijven van alle nieuwtjes rond de vele wind- en watermolens binnen Grenspark Kempen~Broek doen er dan ook goed aan het Molennetwerk vooral via Facebook te volgen. Daar kunt u altijd het laatste molennieuws actueel volgen. Het wordt er bijna dagelijks aangepast en geactualiseerd. En u leest er van dag tot dag welke molens wanneer de komende dagen binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek geopend en te bezichtigen zijn.


Geplaatst 5 oktober 2017

Veel vraag naar molenkaart

Vastleggen in volledig scherm 7-6-2017 094253.bmp

Bij de start van de zomervakantieweken presenteerde Molennetwerk Kempen~Broek tijdens de Molenfeesten in Molenbeersel de Molenfolder/Molenkaart Kempen~Broek. Een informatieve molenkaart van het hele GrensPark Kempen~Broek waarop alle 47 wind- en watermolens, verbonden via een viertal fietsroutes, staan aangegeven.
We wilden als Molennetwerk met deze Molenkaart Kempen~Broek ons bijzondere Grenzeloze Molenerfgoed letterlijk op de kaart zetten.
En dat is ook wat er is gebeurd,
De belangstelling voor de kaart is zo groot dat we in het voorjaar van 2018 waarschijnlijk al met een 2e druk moeten en zullen komen.

De molenkaart is nog te koop bij de winkels en agentschappen van de VVV Midden-Limburg, de Toeristische Diensten in de Belgische Kempen~Broek-gemeenten en bij de Sint Annamolen Keent in Weert, de Sevensmolen in Kaulille en nog enkele andere molens binnen Kempen~Broek. Ook kunnen kaarten via deze website besteld worden.


Geplaatst 4 oktober 2017

Grenzeloze Molendag

Vastleggen in volledig scherm 4-10-2017 192147.bmp

De 1e Grenzeloze Molendag van Molennetwerk Kempen~Broek tijdens Open Monumentendag in Vlaanderen en Nederland was uiterst succesvol.

De 19 deelnemende molens kregen zondag 10 september meer dan 1.850 bezoekers in de molen. Bovendien waren de reacties van de bezoekers over het gemeenschappelijk openstellen van de molens erg positief.

Ook waren er veel mensen die één van de op de Molenkaart Kempen~Broek uitgestippelde fietsroutes reden en die tijdens deze molendag meerdere molens bezochten.

Het succes van de Grenzeloze Molendag geeft de werkgroep van Molennetwerk KempenBroek het vertrouwen om voor 2018 op zondag 9 september de 2e Grenzeloze Molendag te organiseren.

Een werkgroep gaat bekijken hoe we aan deze 2e Grenzeloze Molendag ’18 binnen GrensPark Kempen~Broek nog meer inhoud kunnen geven.


 Geplaatst 11 september 2017

Geslaagde 1e Grenzeloze Molendag tijdens Open Monumentendag

Molennetwerk Kempen~Broek kijkt terug op een geslaagde Grenzeloze Molendag. Tijdens Open Monumentendag in Vlaanderen en Nederland op zondag 10 september, openden 19 wind- en watermolens hun poorten voor bezoekers. Belangstellenden konden de molen bezichtigen en konden via de uitgestippelde fiets- en autoroutes een tocht langs een aantal Grenzeloze Molens maken.

De 6 Weerter windmolens en de watermolen die op Open Monumentendag meededen aan de Grenzeloze Molendag van Molennetwerk Kempen~Broek hebben samen ruim 875 bezoekers over de vloer gekregen. Wat opviel was het grote aantal bezoekers óók uit het buitenland, dus niet ãlleen uit België en Nederland. De molenaars van de Wilhelmus Hubertusmolen signaleerden bv bezoekers uit o.a. Rusland, Duitsland, Engeland, Japan.

Topper qua publieke belangstelling was de Sevensmolen in Kaulille die 372 bezoekers trok. Bij de molen waren talrijke omlijstende activiteiten georganiseerd als onderdeel van de Open Monumentendag. Er werden vlaaien gebakken en er was een fietstocht. Dat alles samen zorgde voor een gezellige molendag bij deze stenen grondzeiler. Ook de Dorpermolen in Opoeteren was met 360 bezoekers een regelrechte bezoeksmagneet.

21370838_2029131703964947_2885607835298635640_n

Vlaai bakken aan de voet van de Sevensmolen in Kaulille

Een groep vrijwilligers en medewerkers van de Molenfeesten Molenbeersel trotseerde zaterdagnamiddag, ondanks de dreigende buien, het weer door op de fiets te springen. Tijdens het tweede weekend van september organiseert de vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel een fietstocht en een hotdog avond voor hun helpers. De fietstocht ging langs 10 molens van het Kempen~Broek. De foto van de groep werd gemaakt bij de Sint Jansmolen te Stramproy.

Vastleggen in volledig scherm 12-9-2017 075930.bmp

Een deel van de vrijwilligers en medewerkers van de Molenfeesten Molenbeersel

Totaal trok de Grenzeloze Molendag van Molennetwerk KempenBroek op de 19 deelnemende molens meer dan 1.850 bezoekers maar nog niet alle gegevens over het molenbezoek van alle deelnemende molens zijn bekend. De Grenzeloze Molendag was de eerste gemeenschappelijke molendag binnen GrensPark Kempen~Broek

Geplaatst: 12 augustus 2017:  Update 24 augustus: 

Molens in GrensPark Kempen~Broek openen met Open Monumentendag

Voor de eerste keer wordt dit jaar Open Monumentendag, op zondag 10 september, in Vlaanderen en Nederland op een en dezelfde dag gehouden. Dat biedt een uitgelezen gelegenheid om grensoverschrijdend grote en kleine monumenten die die dag hun deuren, hekken of poorten voor bezoekers openen, te gaan bekijken. Ook zestien wind- en watermolens zetten Open Monumentendag de molenpoort uitnodigend voor bezoekers open.

Omdat de thema’s van Open Monumentendag in Vlaanderen, “Erfgoed en Natuur” en in Nederland, “Boeren, Burgers en Buitenlui” goed op elkaar aansluiten én bij GrensPark Kempen~Broek en de molens als erfgoed passen, grijpt Molennetwerk Kempen~Broek deze Monumentendag aan om de molens van Kempen~Broek gezamenlijk te presenteren. Dat betekent dat met Open Monumentendag binnen GrensPark Kempen~Broek tussen 10 en 17 uur 18 wind- en watermolens hun poorten openen. De molens zullen, zo mogelijk, draaien en malen en in ieder geval te bezoeken en te bezichtigen zijn. Vrijwillige molenaars en molengidsen vertellen u het verhaal van hun molen, leiden u door de molen rond en geven de bezoekers antwoord op alle molenvragen.

Vastleggen in volledig scherm 25-6-2017 170250.bmp

De 16 molens die op Open Monumentendag bezoekers uitnodigen, staan in de Nederlandse Kempen~Broek gemeenten Weert, Nederweert en Leudal en in Bocholt, Bree en Kinrooi/Molenbeersel in Vlaanderen.

Op de website van Molennetwerk Kempen~Broek https://kempenbroekmolens.org/agenda/open-monumentendag/ vindt u meer, ook praktische, informatie over deze Grenzeloze Kempen~Broek Molendag.      Een route langs de molens kunt u uitstippelen met behulp van de Molenkaart Kempen~Broek die bij diverse molens, de toeristische diensten en bij de VVV’s voor één euro te koop is. Ook ligt de kaart op 9 én 10 september bij het centrale informatiepost voor Open Monumentendagen in Weert. Deze informatiepost vindt u op zaterdag op de Markt in Weert en op zondag bij molen De Nijverheid, Veldstraat, Stramproy.

De deelnemende molens zijn: 

 • Wilhelmus Hubertusmolen, Oude Hushoverweg 30, Weert
 • Sint Annamolen, Keenterstraat 1, Weert
 • De Hoop, Coolenstraat 24, Weert – Swartbroek
 • Sint Annamolen, Tungeler Dorpstraat 75, Weert – Tungelroy
 • Sint Jan, Molenweg 16, Stramproy
 • De Nijverheid, Veldstraat 54, Stramproy (zondag staat hier de OMD-informatiepost)
 • Broeckmolen, Grensweg 8. Stramproy
 • Voorste Luysmolen, Luysenstraat 2, Bocholt
 • De Zorgvliet, Oudekerkstraat 25, Molenbeersel
 • Keijersmolen, Smeetsstraat 43, Molenbeersel
 • Uffelsemolen, Uffelsestraat 5, Haler-Uffelse
 • Keyartmolen, Keyartstraat 4, Bree- Tongerlo
 • Pollismolen, Molenstraat 56, Bree – Opitter
 • Sevensmolen, Molenstraat 18, Kaulille
 • De Korenbloem, Korenbloemstraat 4, Ospel-Nederweert
 • Schouwsmolen, Margarethastraat 56, Ittervoort.
 • Armenmolen, Molenstraat 12, Neeritter
 • Dorpermolen, Dorpermolenweg 2, Opoeteren (Maaseik)

Geplaatst: 01 augustus 2017: 

Win een mooie prijs met de Molenkaart Kempen~Broek

Heeft u de Molenfolder/Molenkaart Kempen~Broek gekocht? Dan kunt u nu op ontdekkingstocht langs de vele mooie watermolens en windmolens die in ons GrensPark draaien en malen, gaan. Wij hopen dat u veel plezier aan uw kennismaking met dit Grenzeloze molenerfgoed beleeft.

bty

Maar voor u vertrekt, willen wij u nog even vertellen dat u met de Molenfolder/Molenkaart KempenBroek ook een prachtige prijs kunt winnen. Neem tijdens uw reis of tocht (binnen of buiten GrensPark Kempen~broek) de molenkaart mee en fotografeer de mooiste plekjes met de molenkaart óók goed zichtbaar op de foto. Het maakt niet uit waar u de foto maakt.  Stuur ons de foto per email toe (met een korte uitleg wie de foto gemaakt heeft, waar en wanneer).

Voor de maker(s) van de mooiste foto, de foto op de meest verrassende plek én de foto die het verst weg van GrensPark Kempen~Broek gemaakt is, ligt een prachtig lijvig Foto en Leesboek over Kempen~Broek van de hand van Erwin Christis en Jan van der Straaten te wachten.

Wilt u meer over deze actie weten: Kijk dan op: Op wereldreis


Geplaatst: 29 juli 2017

Presentatie Molenkaart

We kregen nog een leuke foto van de presentatie van de Molenkaart Kempen~Broek. De foto is gemaakt door Kris Goris, voorzitter van Koepel Molens Vlaams Brabant.

IMG_0493 copy

Op de foto staan vlnr:  Mia Croonen schepen Bocholt, Herman Schreurs Pollismolen Bree Opitter, Els Peussens Project medewerkster Grenspark KempenBroek, Piet Hermans Molenstichting Weerterland, Jos Gielen Kauliller Molenvrienden Bocholt, Rob Claessens Pollismolen Bree Opitter,  Toon Verlaak Kauliller Molenvrienden Bocholt, Paul Sterk Wethouder Weert, Jos Beuskens Molenstichting Leudal, René Weerens Molenzorg/Molenmuseum Molenbeersel Kinrooi, Vincent van den Berg Molenstiching Weerterland / Molennetwerk KempenBroek.


Geplaatst: 31 juli 2017

Jeugdige molengidsen in actie op de Keijersmolen

Molenaar Toon Verlaak van de Sevensmolen gidste zondag tijdens de Molenfeesten in Molenbeersel als ondersteuning aan de molenaars van de Zorgvlied. Hij stuurde ons onderstaand verslag.

Vastleggen in volledig scherm 31-7-2017 073601.bmp

Ik heb als hier kennisgemaakt het het project “Jong redt Oud”  het erfgoedproject voor jongeren van de Provincie Limburg. De kinderen zijn in het begin van de vakantie in de weer geweest tijdens een Molenkamp.

Vier dagen waren ze te gast op de molen en leerden alles over de molen. Ze knutselden, maalden met de molenaar en leerden de molen kennen.

Vandaag hebben ze de mensen (vooral leeftijdsgenoten, ouders, grootouders, nonkels en tantes) door de molen gegidst op hun eigen speelse manier.

Indrukwekkend .

Als we echt toekomstgericht willen werken binnen de molenwereld is dit een mogelijkheid. De Provincie Limburg geeft subsidies voor dergelijke projecten en er is een inspiratiedag in oktober, ik hou je op de hoogte.

Ik stuur enkele foto’s mee van mijn jonge collega’s.

Rene weerens voorzitter van vzw Molenzorg Molenmuseum weet er meer over, hij heeft het project mee gedragen.

Groeten, Toon


Molenkaart GrensPark Kempen~Broek gepresenteerd

bdr

Een speciale rol voor het koppeltje meelwormen van de Keijersmolen

Vrijdagavond is de Molenkaart Kempen~Broek gepresenteerd. De burgemeesters, wethouders en schepenen van de Kempen~Broek gemeenten Cranendonck, Nederweert, Weert, Leudal, Bocholt (B), Bree (B), Kinrooi/Molenbeersel (B) en Maaseik (B) namen het eerste exemplaar van de Molenkaart in ontvangst.

De presentatie gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Molencafé aan de voet van de Keijersmolen in Molenbeersel. De presentatie van de molenkaart was tevens het startsein voor de driedaagse molenfeesten van vzw Molenzorg Molenmuseum in Molenbeersel.

De Molenkaart Kempen~Broek werd op zondag tijdens de Molenfeesten gratis uitgedeeld aan de deelnemers van de speciale familiefietstocht. Bovendien is de kaart vanaf nu bij de gemeentelijke toeristische diensten in de Belgische Kempen~Broek gemeenten en bij de VVV Midden-Limburg verkrijgbaar alsmede bij een aantal molens in het gebied van Kempen~Broek. De kaart kost één euro…

Ook kan de kaart besteld worden via de website van Molennetwerk Kempenbroek: www.kempenbroekmolens.org.

bty

Een groot model Molenkaart voor de burgemeesters, schepenen en wethouders van de Kempen~Broek gemeenten.


West-Vlaanderen, Zaanse Schans, Kinderdijk en nu ook …. Kempen~Broek

DSCI0033

Wie over molen praat, heeft daarbij, vaak bijna automatisch, een beeld voor ogen van de molens in West-Vlaanderen, de Zaanse Schans, Schiedam of Kinderdijk. Beelden van stoere poldermolens en van eeuwenoude statige standerdmolens in West-Vlaanderen op de grens met Frankrijk. Of van de machtige stellingmolens aan de Zaanse Schans, de poldermolens van Kinderdijk of de hoge stadsmolen van Schiedam.  Niemand denkt bij molens aan de molens van Kempen~Broek.

Maar dat gaat veranderen. Molennetwerk Kempen~Broek heeft zich voorgenomen om het molenerfgoed van GrensPark Kempen~Broek (in 2014 door de internationale jury van Communities in Bloom uitgeroepen tot Groenste Regio van de Wereld) op de kaart te gaan zetten. Wist u dat binnen GrensPark Kempen~Broek zo’n vijftig wind- en watermolens staan? Molens die vaak nog regelmatig draaien, soms nog malen en die meestal te bezoeken en te bezichtigen zijn.

Het ‘op de kaart zetten’ van dit bijzondere molenerfgoed doet het Molennetwerk Kempen~Broek niet alleen figuurlijk maar nu óók letterlijk met de uitgifte van de Molenkaart Kempen~Broek. Deze molenkaart wordt vrijdag 28 juli om 19.30 uur officieel gepresenteerd tijdens de openingsavond van de Molenfeesten in de Kempen~Broek molengemeente Molenbeersel.  

De Molenkaart Kempen~Broek is niet zomaar een landkaart waarop de molens staan aangegeven zodat de gebruikers met de kaart van molen naar molen kunnen fietsen. Vooral vertelt de kaart een verhaal, Het Verhaal van onze Molens en van ons bijzondere grenzeloze molenerfgoed. Maar ook heel wat Molenvragen als: “Hoe komt het dat?” en “Waarom?” worden beantwoord”, benadrukt René Weerens van VZW Molenzorg Molenmuseum uit Molenbeersel. Samen met Louis Morre van Molenstichting Weerterland voerde hij de redactie over de kaart. “De Molenkaart nodigt iedereen nadrukkelijk uit om ons molenerfgoed te komen ontdekken en met de vrijwillige molenaars van GrensPark Kempen~broek kennis te komen maken”, vult Toon Verlaak van de Kauliller Molenvrienden en molenaar van de Sevensmolen in Kaulille aan.

Bij het samenstellen van de Molenkaart Kempen~Broek werkte Molennetwerk Kempen~Broek nauw samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, de VVV Midden Limburg, de Nederlandse Kempen~Broek gemeenten en de Toeristische Diensten van de Belgische Kempen~Broek gemeenten.

De Molenkaart Kempen~Broek is vanaf 1 augustus voor één euro bij een aantal molens binnen Kempen~Broek te koop en verder bij de onthaalpunten en poortgebouwen van GrensPark Kempen~Broek, de winkels en agentschappen van de VVV Midden-Limburg en de Toeristische Diensten van de Belgische Kempen~Broek gemeenten. Deelnemers aan de familiefietstocht op zondag 30 juli tijdens de Molenfeesten in Molenbeersel krijgen de molenkaart als attentie gratis aangeboden.

Wat is Molennetwerk Kempen~Broek

Molennetwerk Kempen~Broek is een samenwerkingsverband van de molenorganisaties, moleneigenaren, molenvrijwilligers en molenaars binnen het gebied van GrensPark Kempen~Broek (Nederweert, Weert, Leudal, Cranendonck, Bocholt, Bree, Kinrooi-Molenbeersel, Maaseik). 

In het Molennetwerk Kempen~Broek werken Molenstichting Weerterland, Molenstichting Leudal, VZW Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel en de Kauliller Molenvrienden nauw samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, de VVV Midden-Limburg, de VVV Weert backoffice en de Toeristische Diensten van Bocholt, Bree, Maaseik en Kinrooi-Molenbeersel. 

Molennetwerk Kempen~Broek stelt zich tot doel het molenerfgoed binnen GrensPark Kempen~Broek te promoten  en meer belangstelling voor het behoud en beheer van de molens te genereren.

Molennetwerk Kempen~Broek is op internet te vinden op: www.kempenbroekmolens.org en via Twitter op @molennetwerk

DSCI0024


Presentatie Molenkaart Kempen~Broek

De Molenkaart Kempen~Broek ligt momenteel bij de drukker. De planning is dat de kaart met een oplage van 3000 exemplaren, eind juni naar een aantal adressen verspreid wordt. Hier is de kaart vanaf dat moment beschikbaar.

De kaart komt te liggen bij een aantal molens, onthaalpunten en Poortgebouwen van GrensPark Kempen~Broek, vestigingen van de VVV Midden-Limburg, Toeristische diensten/afdelingen van de Kempen~Broek gemeenten en bij een aantal toeristische attractiepunten, hotels en B&B’s.

Feestelijke officiële presentatie van de kaart is op vrijdag 28 juli tijdens de Molenfeesten in Molenbeersel aan de voet van de Keijersmolen.


Beeldmerk KempenBroek molennetwerk 2017-001 nieuwe logo

Op zondag 10 september doen diverse windmolens en watermolens uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek gezamenlijk mee aan Open Monumentendag in Vlaanderen én Nederland.

Thema van deze Monumentendag is in Nederland: Boeren, Burgers en Buitenlui en in België: Erfgoed & Natuur. Twee thema’s die naadloos aansluiten bij onze windmolens en watermolens van GrensPark Kempen~Broek.

Speciaal voor Open Monumentendag komt Molennetwerk Kempen~Broek met een mooie fietsroute (autoroute) langs de molens en ander waardevol cultureel erfgoed  zoals de Bocholter Graven dat op 10 september geopend of te bezichtigen is. 


aandachtspunten-aanmeten-kinderbril-980x410


Heeft u een bericht, molennieuws of een molenactiviteit om te melden?

Stuur uw bericht naar molennetwerkkempenbroek@ziggo.nl

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgrenslandactueel%2Fvideos%2F915889041925369%2F&show_text=1&width=560