KempenBroek

 

Een eigenzinnig grensoverschrijdend landschap.

KempenBroek, beeldmerk, vormgeving, Grenspark

Ons geheim, jouw avontuur

 

KempenBroek ligt in de vierhoek Weert, Budel/Hamont, Bocholt/Bree en Kinrooi/Maaseik. Iin de zogenaamde Vlakte van Bocholt aan de noordoostrand van het Kempens Plateau. Verschillende beken vloeien hier van het Kempens plateau samen in de vlakte waardoor een nat en moerassig gebied ontstond.

Een aantal hoger gelegen, droge zandruggen steken hier boven uit. De bewoners de rond het broek leefden, ontgonnen de meer toegankelijke randzones voor hun levensonderhoud. Gevolg: een gevarieerd landschap dat nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur.

Juist deze bijzondere combinatie van mensen, natuur, cultuur en bijzonder materieel en cultureel erfgoed heeft er toe geleid dat de stad en regio Weert in 2014 werd uitgeroepen tot Groenste Regio van de Wereld. Weert is de centrale stad in het gebied. Wat de jury zeer liet wegen was de grote inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Zoals een groot aantal vrijwilligers die de windmolens en watermolens in Grenspark KempenBroek beheren

molen, watermolen, Luysmolen, KempenBrok, erfgoed

Bij de Voorste Luysmolen, vroegr een volmolen. Nu een graanmolen.

Bezoekers kunnen heel wat beleven in GrensPark KempenBroek. Wandelaars, fietsers, ruiters, menners en mountainbikers kunnen via bewegwijzerde routes in hun eigen tempo genieten van het landschap, de natuur, de cultuurelementen en de rust. Ook de ErfgoedApp van Faro (het Vlaams steunput voor Cultureel Erfgoed) biedt verschillende leuke routesuggsties.

Klik hier en plan je ontdekkingstocht.

KempenBroek is bij natuurliefhebbers gekend om zijn zeldzame planten en dieren. Neem zeker eens deel aan één van de vele geleide activiteiten om hiermee kennis te maken. Kijk voor de vele mogelijkheden eens op www.kempenbroek.eu . En loop eens binnen bij een draaiende windmolen of watermolen.

Het bijzondere en afwisselende landschap in KempenBroek bestaat uit meerdere, aan elkaar grenzende delen. Precies zoals een huis met kamers. Elke kamer heeft wat te bieden en straalt een eigen sfeer uit: bos, moeras, weiland, beekvallei. Net zoals in een huis, kan je van de ene naar de andere kamer, maar om één kamer te ontdekken heb je al snel een halve dag nodig.

Elke kamer heeft zijn deur, een plek waar iets extra’s te beleven valt, zoals de Voorste Luysmolen (Sint-Maartensheide), de Smeetshoeve (Smeetshof), het Natuur- en Milieucentrum De Ijzeren Man (Weert), of de Pollismolen in Opitter. Vanaf deze trekpleisters start je ontdekkingstocht in het Kempen~Broek.

 

Molens in KempenBroek

 

Op initiatief van Molenstichting Weerterland zijn de molenaars van de windmolens en watermolens in het gebied van KempenBroek in 2015 bij elkaar gekomen om te overleggen hoe men als molenwereld gemeenschappelijk beter kon optrekken. Met als doel de wind- en watermolens, maar daarnaast ook het andere erfgoed in het landschap van KempenBroek zoals de oude boerderijen, schansen, kapellen, wegkruisen, grenspalem, nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Het idee voor deze samenwerking kwam van de Weerter wethouder Paul Sterk en nam snel vaart op. In goede samenwerking met vooral de gemeente Bocholt (Schepen Mia Croonen), de Kauliller Molenvrienden, vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel en Stichting Sint Annamolen (1911), Molen van Keent werden de benodigde stappen gezet. Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van het samenwerkings-verband.Molennetwerk KempenBroek.


Doelstlling Molennetwerk KempenBroek.

Doelstelling  van is deze vrijwillige samenwerking tussen de molenaars, molenvrijwilligers, molenorganisaties en moleneigenaren is het promoten van het molenerfgoed.We willen de molens op de kaart zetten om zo meer bezoekers te trekken. Verder vertellen we graag het Verhaal van de Molen.

Daarnaast wil MNKB ook de belangstelling voor het molenerfgoed vergroten en de betrokkenheid bij de molens verdiepen. Daarbij richten we ons vooral op de bewoners van de eigen streek. Meer interesse voor het molenerfgoed kan leiden tot een grotere betrokkenheid bij de molens als “iets van ons”.  In de hoop dat zo mensen ook eerder zich actief voor het molenbehoud en molenbeheer gaan inzetten. Laat Molens Leven.

Seder 2018 is het MolenNetwerk KempenBroek een VZW, Vereniging Zonder Winstoogmerk (vergelijkbaar met een Stichtiing in Nederland) met domicilie in Kaulille.