Kempen~Broek

Het gebied van Kempen~Broek tussen Weert, Hamont, Bocholt, Bree en Maaseik

Een eigenzinnig grensoverschrijdend landschap 

Kempen~Broek ligt in de vierhoek Weert, Budel/Hamont, Bocholt/Bree en Kinrooi/Maaseik, in de zogenaamde Vlakte van Bocholt aan de noordoostrand van het Kempens Plateau. Verschillende beken vloeien hier van het plateau samen in de vlakte waardoor een nat en moerassig gebied ontstond. Een aantal hoger gelegen, droge zandruggen steken hier boven uit. De bewoners de rond het broek leefden, ontgonnen de meer toegankelijke randzones voor hun levensonderhoud. Gevolg: een gevarieerd landschap dat nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur.

Juist deze bijzondere combinatie van mensen, natuur, cultuur en bijzonder materieel en cultureel erfgoed, zoals een groot aantal voornamelijk door vrijwilligers beheerde windmolens en watermolens in Kempen~Broek, heeft er toe geleid dat de stad en regio Weert in 2014 werd uitgeroepen tot Groenste Regio van de Wereld. Weert is de centrale stad in het gebied.

Wind- en watermolens zijn belangrijke landmarks binnen Kempen~Broek

Bezoekers kunnen heel wat beleven in Kempen~Broek. Wandelaars, fietsers, ruiters, menners en mountainbikers kunnen via bewegwijzerde routes in hun eigen tempo genieten van het landschap, de natuur, de cultuurelementen en de rust.

Klik hier en plan je ontdekkingstocht.

Kempen~Broek is bij natuurliefhebbers gekend om zijn zeldzame planten en dieren. Neem zeker eens deel aan één van de vele geleide activiteiten om hiermee kennis te maken. En loop eens binnen bij een draaiende windmolen of watermolen.

Het bijzondere en afwisselende landschap in Kempen~Broek bestaat uit meerdere, aan elkaar grenzende delen. Precies zoals een huis met kamers. Elke kamer heeft wat te bieden en straalt een eigen sfeer uit: bos, moeras, weiland, beekvallei,…. Net zoals in een huis, kan je van de ene naar de andere kamer, maar om één kamer te ontdekken heb je al snel een halve dag nodig. Elke kamer heeft zijn deur, een plek waar iets extra’s te beleven valt, zoals de Voorste Luysmolen (Sint-Maartensheide), de Smeetshoeve (Smeetshof), het Natuur- en Milieucentrum De Ijzeren Man (Weert), of de Pollismolen in Opitter. Vanaf deze trekpleisters start je ontdekkingstocht in het Kempen~Broek.

De libel, het symbool van Kempen~Broek

Molens in Kempen~Broek

Polliasmolen Opitter

Op initiatief van Molenstichting Weerterland zijn de molenaars van de windmolens en watermolens in het gebied van Kempen~Broek in 2015 bij elkaar gekomen om samen te overleggen hoe men als molenwereld gemeenschappelijk beter kon optrekken. Met als doel de wind- en watermolens, maar daarnaast ook het andere erfgoed in het landschap van Kempen~Broek zoals de oude boerderijen, schansen, kapellen, wegkruisen, nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Het idee voor deze samenwerking kwam van de Weerter wethouder Paul Sterk. Molenstichting Weerterland nam vervolgens, in goede samenwerking met vooral de gemeente Bocholt (Schepen Mia Croonen), de Kauliller Molenvrienden en vzw Molenzorg Molenmuseum Molenbeersel de benodigde stappen om de molenwereld van Kempen~Broek samen te brengen. Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van het samenwerkingsverband Molennetwerk Kempen~Broek.

Doelstelling  van is deze vrijwillige samenwerking tussen de molenaars, molenvrijwilligers, molenorganisaties en moleneigenaren is het promoten van het molenerfgoed. Daarnaast wil MNKB ook de belangstelling voor het molenerfgoed vergroten en de betrokkenheid bij de molens verdiepen.

Seder 2018 is het MolenNetwerk KempenBroek een VZW, Vereniging Zonder Winstoogmerk (vergelijkbaar met een Stichtiing in Nederland) met domicilie in Kaulille.