MolenAgenda 2019

 

De eerste MolenAgenda voor KempenBroek van 2019 is weer verstuurd.
In de mei-maand zijn er regelmatig activiteiten op de molens en zijn al heel veel molens binnen Kempen~Broek geopend.
De MolenAgenda wordt samengesteld door MolenNetwerk KempenBroek vzw en wordt 3-wekelijks of maandelijks verstuurd naar zo’n 200 adressen in de toeristische en recreatieve sector binnen GrensPark Kempen~Broek.
Staat uw molen niet in de agenda? Dan heeft u waarschijnlijk nog geen mogelijkheid gehad ons even een email te sturen met uw vaste openingsdagen en tijden en uw speciale molenactiviteiten.
Doe dat dan nu even (email molennetwerkkempenbroek@ziggo.nl) en uw molen staat volgende maand ook in de agenda.
Wilt u als toeristische ondernemer of accommodatie-aanbieder de agenda 3-wekelijks of maandelijks toegestuurd krijgen?
Laat ons dat ook even weten via een mailtje naar molennetwerkkempenbroek@ziggo.nl

Grensmolenroute

Zo vlak voor een prachtig, bijna zomers, Paasweekeinde is onze GrensMolenroute nu daadwerkelijk online gekomen.
Dus download de Erfgoedapp van Faro, pak de fiets en onze KempenBroek Molen(fiets)kaart en ga op ontdekkingstocht langs de windmolens en watermolens van de GrensMolenroute.

Alle 9 molens zijn nu molens met een PLUS. 

Het samenstellen van de molen erfgoedapp is mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg (Hasselt) en het programma Grensverleggers van het Vlaams-Nederlandse Huis voor Cultuur en Debat: De Buren.

Faro Erfgoedapp: https://www.erfgoedapp.be/:
De Buren: https://www.deburen.eu/

Planning 2019

 

 

 Planning van vzw MolenNetwerk KempenBroek voor 2019

 Molen Erfgoedapp: introduceren van de molen erfgoedapp (Faro) en online brengen van de eerste route de Grensmolenroute.

Keuze voor en starten verzamelen content 2e erfgoedapp route

 Presenteren van Molennetwerk Kempenbroek vzw aan de Kempen~Broek gemeenten (wethouders, Schepenen, ambtenaren toerisme en erfgoed) ( 9 april)

 Presenteren van Molennetwerk Kempenbroek vzw en de molen erfgoedapp aan de VVV’s, Toeristische Diensten en de Toeristische media (21 mei)

 Organiseren van één of twee netwerkmomenten voor de molenaars en molenvrijwilligers uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek (bij presentatie 1e app-route en bij Molenfeesten Molenbeersel)

 Deelname aan een aantal toeristische informatiemarkten

  • Infomarkt IJzeren Man Weert 14 april
  • Erfgoeddag Vlaanderen (bij Sevensmolen Kaulille) 28 april
  • Molenfeesten Molenbeersel (familiezondag) 28 juli
  • Reuze-N-FeesT Molenbeersel 3 november

 Deelname molens NL/B NL of B van GrensPark Kempen~Broek aan:

 • Erfgoeddag Vlaanderen 28 april
 • Nationale Molendag (NL) 11/12 mei
 • Provinciale Molendag B Limburg 30 juni
 • Open Monumentendag Vlaanderen 8 september
 • Open Monumentendag NL 15 september
 • Limburgse Molendag NL 6 oktober

 Haalbaarheid bekijken van 2e Jong Redt Oud project (Voor het gebied van MolenNetwerk KempenBroek en met Molenbeersel als thuisbasis)

 Haalbaarheid onderzoeken van uitgifte Molen-stempelkaart voor de zomervakantieweken

Netwerkavond

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en GrensPark Kempen~Broek organiseren in goede samenwerking met vzw MolenNetwerk KempenBroek op dinsdag 2 april een Kempen~Broek netwerkavond.

De avond is bedoeld voor alle ‘molenvrijwilligers’ die op een van de molens binnen GrensPark Kempen~Broek actief zijn en voor de Verkenners en vrijwilligers die binnen GrensPark Kempen~Broek actief zijn.

Tijdens de avond zijn er drie korte presentaties met als thema:

 • Kempen~Broek: dat zijn we allemaal sàmen
 • Kempen~Broek een nieuw Unesco Mens en Biosfeer gebied
 • De Molen ERFGOEDAPP voor Kempen~Broek

Daarnaast is er veel tijd om vooral collega vrijwilligers uit het gebied van GrensPark Kempen~Broek te ontmoeten, te leren kennen en samen ervaringen uit te wisselen.

Deze Netwerkavond wordt gehouden bij de Uffelse Watermolen, Uffelseweg  (Haler, gemeente Leudal) midden in het gebied van Kempen~Broek.

Begin van de avond is om 19.30 uur.

Even vooraf aanmelden is gewenst: els@rlkm.be

 

Molen ErfgoedApp

Vingeroefeningen met het invoeren van de digitale content

We werken hard aan de voorbereidingen van de Molen ErfgoedApp. Het verzamelen van de content is in volle gang en ook hebben we al de nodige vingeroefeningen gedaan om de gegevens van de molens probleemloos en correct in te voeren. Daarnaast werken we aan de informatie voor molenbezoekers over deze nieuwe ErfgoedApp voor de molens van Kempen~Broek. In de vorm van een compacte vouwfolder en een bord voor in of bij de molens.

Zodat iedereen die bij een van de molens in GrensPark Kempen~Broek binnenwandelt direct weet of hij of zijn bij deze molen ook van de ErfgoedApp gebuik kan maken. We noemen de molens die al in de ErfgoedApp met digitale informatie zijn opgenomen de Molens met een PLUS. 

De App zal op mobiele telefoon en tablet digitaal veel extra informatie bieden over de molen die op dat moment bezocht wordt. Informatie die normaal tijdens een bezoek niet makkelijk bij de hand is zoals oude filmfragmenten, oude foto’s, krantenartikelen uit lang vervlogen tijden.

Daarnaast biedt Augmented Reality ons de unieke mogelijkheid om bijvoorbeeld de molen toch te laten draaien en malen. Óók op de dagen dat het windstil is of er geen of onvoldoende wateraanvoer is.

Molens met de ERFGOEDAPP zijn dus echt Molens met een PLUS

 

Presentatie van MolenNetwerk

Het bestuur van MolenNetwerk KempenBroek had vandaag,15 januari, een bijeenkomst met het stadsbestuur van Weert. We konden het MolenNetwerk uitgebreid aan de Weerter wethouders presenteren en vooral ook onze plannen voor de komende jaren ontvouwen. Voor de Weerter wethouders was het hoogst interessant om te vernemen waarmee het Netwerk de afgelopen jaren bezig is geweest en waar we momenteel volop mee bezig zijn: de Molen Erfgoed App.

Van de zijde van de Weerter bestuurders was er veel waardering voor de manier waarop het MolenNetwerk het molenerfgoed verbindt aan de natuur van het GrensPark Kempen~Broek en de voortrekkersrol die wij regelmatig grijpen bij de promotion van het Kempen~Broek en de manier waarop wij nu en in de komende jaren ons molenerfgoed willen promoten en letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten.

Van de zijde van de gemeente Weert werd daarbij actieve ondersteuning voor onze plannen in het vooruitzicht gesteld.

Soortgelijke ontmoetingen gaan we de komende maanden ook met de bestuurders van de andere Kempen~Broek gemeenten en met partner als de VVV en de Toeristische Diensten en media organiseren.

JongRedtOud

Jong Redt Oud is een uitstekend initiatief van de Provincie Limburg (Hasselt) voor moleneigenaars, molenaars en molenerfgoed om jeugd op een actieve manier bij de molens en het molenbehoud te betrekken.

Wat je al doende leert, blijft langer bij, ook in 2019! Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed van de Provincie Limburg (Hasselt) helpt je graag op weg met de nodige expertise en financiële ondersteuning om jouw project te realiseren.

Het Jong redt Oud-subsidiereglement ondersteunt lokale actoren. Elke aanvrager kiest een onroerend erfgoedsite en zoekt jongeren die ermee aan de slag willen gaan.

???

Zin in? Neem een kijkje op www.jongredtoud.be of neem contact op met het PCCE via jro@limburg.be of + 32 11 23 75 75.

Kerstboodschap

Op steeds meer molenwieken worden deze dagen zo vlak voor Kerstmis en de Jaarwisselingen de kerststerren geplaatst.

Een mooie traditie van de molenaars. De sterren blijven meestal tot na Driekoningen branden.

In deze periode blijven de meeste molens in het gebied van GrensPark Kempen~Broek ook gesloten.

De foto toont de kerstster op de vanwege de speklagen zo markante Sint Antoniusmolen van Laar in Weert.

Migratie van onze website

MolenNetwerk KempenBroek VZW heeft voor Digibit Weert gekozen als host van onze website kempenbroekmolens.

De komende weken zullen wij de site dus naar onze nieuwe webhost overzetten.

Daarmee willen we ons voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen binnen de wijze waarop wij de windmolens en watermolens van GrensPark Kempen~Broek presenteren.

Niet alleen digitaal via WWW maar ook vanaf het voorjaar 2019 via de Molen ErfgoedApp die we in samenwerking met FARO gaan uitrollen voor onze molens.

Wij houden u op de hoogte.