Uffelse molen Haler-Uffelse

Vastleggen in volledig scherm 8-7-2016 093037

uffelse molen-001

 

Naam molen: De Uffelse molen (13e eeuw)

Soort molen: Watermolen, onderslag. Korenmolen. Door kanalisatie van de Uffelsebeek en de afkoop van het stuwrecht is de watermolen sedert 1961 niet meer in bedrijf.

Adres molen: Uffelsestraat 5, 6012 RM Hunsel

Dorp of buurtschap: Haler-Uffelse

Coordinaten: 51.175202  5.787470

Route: De molen ligt aan het fietsroutenetwerk knooppunten 25 en 20.

Openingstijden:  Bezoek aan de gelagkamer dagelijks vanaf Pinksteren  t/m het 1e weekend van oktober van 12-19 uur. Openstelling is op afspraak ook mogelijk.

Voorzieningen: Rustplek voor fietsers. Bij de molen hoort een horecagelegenheid.

Molenaar: John Klerckx

Telefoon: 0031 475 568954

Website: http://www.johnklerkx.nl/uffelsemolen

Korte omschrijving molen: Onderslag watermolen met een rad van 7 meter geplaatst op de hoek van de molen in een gedeeltelijk in hout opgetrokken zijgevel. Het totale complex bestaat uit de molen, een boerderij met woongedeelte, grote tiendschuur, bakhuis, varkensstal en kapel. De bouw getuigt van een rijk verleden o.a. met mergelbanden en speklagen.

Bijzonderheden:  De Uffelse ban- of dwangmolen dateert vermoedelijk uit de 13e of 14e eeuw.  De molen kent een roerig verleden. Geregeld waren er conflicten over de ban, de prijs of kwaliteit van het maalgoed en over de stuwhoogte. In de 19e eeuw werden de molen en het woongedeelte door brand gedeeltelijk vernield. De watermolen had vroeger drie koppels stenen die in een cirkel om het spoorwiel van het houten gangwerk op de steenbedding lagen.

Na afkoop van het stuw- of waterrecht in 1961 werd het gedeelte bij en bovenstrooms van de molen gekanaliseerd. De natuurlijke meanderende loop werd veranderd in een fantasieloze beek. De sluiswerken van de molen werden afgebroken, de beek verlegd en de molenwiel gedempt waardoor het waterrad op het droge kwam te hangen.Door deze kanalisering kreeg het waterrad geen water meer en moest men met een dieselmotor de maalstenen aandrijven om te kunnen malen. Deze situatie bleef tot 1983 bestaan. Daarna werd het maalbedrijf stilgelegd.  De afkoop van het waterrecht betekende het einde van deze eens zo fraaie en prachtig gelegen trotse watermolen.

Enkele jaren later verwierf John Klerckx het eigendom en hij startte als particuliere eigenaar in 2008 met een ambitieus restauratieproject. Uiteindelijk moet dit herstelplan weer leiden tot een maalvaardige molen. Het is de bedoeling de Uffelse Beek zodanig te herstellen dat ook de molen weer kan draaien.

De molen is anno 2019 weer maalvaardig. Weliswaar wordt er gemalen met een hamermolen aangedreven door een historische twee cylinder guldner diesel motor. De volledige installatie met mengbakken, jacobsladder, cycloon – zoals geinstalleerd na het rechttrekken van de beek in 1961 – is operationeel en wordt bij speciale gelegenheden werkend getoond.