Laat Molens Leven

 

Molens en molenvrijwilligers vormen een tweeeenheid die onlosmakelijkmet elkaar verbonden is. Zonder molenaar of vrijwillig molenaar staat een molen stil. En voor stilstaande molens geldt het gezegde: Rust Roest (watermolen) of Rust Rot (windmolen). 

Molenvrijwilligers, molenaars, molengidsen, molenklussers, vrouwen en mannen, jong of wat ouder, van hier of van elders hier komen wonen, laten dus letterlijk Molens Leven.

MolenNetwerk KempenBroek vzw gaat de komende jaren extra prioriteit leggen bij het vinden van een nieuwe, jongere, generatie, molenaars en molenvrijwilligers. Om zo te zorgn dat over vijf of tien jaar het Verhaal over ons Molenerfgoed in GrensPark Kempen~Broek, net als nu nog, met enthousiasme en liefde voor dit erfgoed verteld wordt.

Onze molenvrijwilligers zullen zich de komende tijd hier in woord en beed voorstelen en de lezer oproepen: “Doe JIJ mee? Laat ook Jij straks de Molens Leven?”  

 

 

Laat Molens Leven Klaaskensmolen Neeroeteren

De Klaaskensmolen in Neeroeteren zaagt met de molenaars Zander en Luc nog altijd stoer hout op waterkracht.

#LaatMolensLeven