Hushoven

De plek van de oude molen van Hushoven op de plattegrond van Weert van 2014

De plek van de oude molen van Hushoven op de plattegrond van Weert van 2014

De molen op de tekeningen van het kasteel van Weert

De standaardmolen van Hushoven

De standaardmolen van Hushoven

Bijna een eeuw lang heeft in Hushoven, ongeveer op de plaats van de huidige Wilhelmus Hubertusmolen, een houten standaardmolen gestaan. Op sommige tekeningen van de ruïne van het kasteel van Weert is naast de inrijpoort het silhouet van een standaardmolen te zien en dat is vermoedelijk de molen van Hushoven. Daaruit kan geconcludeerd worden dat deze standerdmolen die in 1803-1804 is gebouwd een molen van oudere datum heeft vervangen.

Ruïne kasteel van Weert met silhouet molen Hushoven

Ruïne kasteel van Weert met silhouet molen Hushoven

Uit oude documenten kan wel afgeleid worden dat een zekere Frencken in 1803 molenaar was van zowel de Binnenmolen als de Buitenmolen in Weert. Toen hij vernam van plannen voor de bouw van een nieuwe molen op Hushoven, maakt hij daar bezwaar tegen. In de documenten die daarover zijn gevonden staat vastgelegd dat Frencken jaarlijks vierhonderd francs minder aan pacht zou gaan betalen als die derde molen er inderdaad zou komen.

Uit andere documenten in het archief van Weert blijkt dat de molen er uiteindelijk in 1804 toch is gekomen en dat eerder vernoemde molenaar Frencken de bouwer van die molen was. In een document van 1814 staat vermeld dat de Hushover Standaardmolen eigendom is van Laurent Frencken.

In 1837 werd de molen verkocht aan Hubert Hermans en Maria Catherina Hooffers voor een bedrag van 13.000 francs van de erfgenamen Frencken. Weer drie jaar later werd burgemeester L. Beerenbrouck eigenaar van de molen die hij in 1857 doorverkocht aan ene Jozef Meulen.

Topografische kaart uit 1850 met de windmolen van Hushoven

In der jaren negentig van de 19e eeuw was de molen ook nog kort eigendom van Peter Jan Bocken uit Weert die de molen doorverkocht aan de beide broers Joseph en Pieter Meulen. Dit tweetal heeft niet lang van de molen kunnen genieten want in 1904 werd de molen tijdens een onweer door de bliksem getroffen. De houten molen raakte daarbij zwaar beschadigd en werd daarna niet meer heropgebouwd.

Restanten van de standaardmolen uit 1804 werden uiteindelijk gebruikt bij de bouw van de huidige stenen molen die ook nu nog hier staat. Zo is in de huidige Wilhelmus-Hubertusmolen nog de trap van de oude standerdmolen zichtbaar. Deze trap voert van de invaart naar de eerste zolder. Goed is te zien hoe in de trap naderhand treden zijn aangebracht waar vroeger het staartstuk van de standerdmolen door de trap stak.

Vastleggen in volledig scherm 25-4-2014 105129.bmp